ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
 
(Η εικόνα είναι αντίγραφο έργου του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα για τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ)
(The image is a copy of an artwork made by N. Chatzikyriakos-Gkikas for the Higher School of Rural and Surveying Engineering of NTUA)
 
Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες της Σχολής
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Welcome to the web pages of the School of
RURAL AND SURVEYING ENGINEERING