2η  Εκδήλωση

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007, 9:30 - 14:15

 

«HEPOS - Ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα - Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές»

 

Αμφιθέατρο Β1 (κτίριο Βέη), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

 

 

Πρόγραμμα

 

9:30

Προσέλευση - έναρξη

9:30 - 10:00

Εισαγωγή από τον Πρόεδρο της ΣΑΤΜ

Μ. Κάβουρας

 

Εισαγωγή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Γ. Κατσιάρης

10:00 - 10:30

Σύγχρονα συστήματα εντοπισμού - Από που ερχόμαστε και που πάμε;
Δ. Δεληκαράογλου, ΣΑΤΜ-ΕΜΠ

10:30 - 11:00

Περιγραφή του HEPOS και των υπηρεσιών που παρέχει

Μ. Γιαννίου, Δ. Μάστορης, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

11:00 - 11:30

Χρήση του HEPOS στην καθημερινή πρακτική

Μ. Γιαννίου, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

11:30 - 12:00

Διάλλειμα - Καφές

12:00 - 12:45

Το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς του HEPOS
Κ. Κατσάμπαλος, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Μετασχηματισμός από το σύστημα αναφοράς του HEPOS στο ΕΓΣΑ 87
Χ. Κωτσάκης, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

12:45 - 13:15

Βιωσιμότητα του HEPOS - Ποικιλομορφία προϊόντων, επέκταση των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών, μοντέλα επιχειρησιακής διαχείρισης
Δ. Δεληκαράογλου, ΣΑΤΜ-ΕΜΠ

13:15 - 14:15

Στρογγυλό τραπέζι - Συζήτηση : Εκπαιδευτικές - επιστημονικές - επαγγελματικές επιπτώσεις / προκλήσεις από το HEPOS

14:15

Λήξη - Γεύμα

 

 

 

 

 

Διοργάνωση: ΣΑΤΜ, ΕΜΠ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ