ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Α. Σιόλας, Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Καθηγητές: Μ. Γιαουτζή, Κ. Κασσιός, Κ. Κουτσόπουλος, Α. Σιόλας
Αναπληρωτές Καθηγητές: Α. Βλαστός
Λέκτορες: Ι. Σαγιάς, Α. Στρατηγέα

Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Α. Δάρρα, Δ. Δημητρίου, Μ. Λάμπρου, Δ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Στάμου, Θ. Χατζηχρήστος

Ε.Τ.Ε.Π.
Φ. Κρεμιζή

Ι.Δ.Α.Χ.
Δ. Καλογεροπούλου, Χ. Καρύδη, Σ. Κασσιού

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κ. Αθανασόπουλος, Κ. Δημόπουλος, Π. Μιχαλόπουλος, Α. Ανδρεάτου, Χ. Διονέλης, Ε. Μπακογιάννης, Ν. Ανδρουλακάκης, Α. Ζερβάκου, Ι. Παπαευθυμίου, Δ. Βασιλάρου, Α. Κυριαζή, Γ. Πατρής, Α. Γιούτσου, Α. Λέκα, Δ. Περπερίδου, Σ. Γκούμας, Ι. Μαρακάκης, Ι. Ποταμιάς, Γ. Γραικούσης, Μ. Μελιδόνη, Μ. Φραντζή, Ε. Δημητρακοπούλου, Δ. Μηλάκης