Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Τομέα είναι η μελέτη και σχεδιασμός έργων της υπαίθρου που συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνιστώσες τους με στόχο τη βιωσιμότητα.

Ο τομέας έχει δύο εμβαθύνσεις: 

 

Yποδοχή πρωτοετών φοιτητών