Δωρεάν διάθεση λογισμικού Microsoft

Η ΣΑΤΜ έχει προχωρήσει στην υλοποίηση συνδρομής της στο Microsoft Developer Network Academic Alliance, μέσω της οποίας διατίθεται μια σειρά πακέτων λογισμικού της εταιρείας Microsoft (λειτουργικό Windows XP, MS Access, Visual Studio κ.α.) με άδειες χρήσης για όλα τα μέλη της κοινότητας (καθηγητές, σπουδαστές, ερευνητές) υπό τον όρο η χρήση να αφορά εκπαιδευτικές και ερευνητικές, πάντως όχι εμπορικές δραστηριότητες.

Τα CDs εγκατάστασης για τα βασικά πακέτα λογισμικού ευρύτερης χρήσης διατίθενται υπό μορφήν αρχείων CD-images (.nrg) συμβατών με το λογισμικό εγγραφής Nero Burning Rom, και είναι διαθέσιμα για λήψη (download) από τη διεύθυνση http://portal.survey.ntua.gr/sw από τους υπολογιστές του δικτύου της ΣΑΤΜ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.

Στον παραπάνω ιστοχώρο διατίθεται ακόμη πλήρης κατάλογος όλων των πακέτων που μπορούν να διατεθούν. Αν κάποιος επιθυμεί να ζητήσει κάποιο άλλο πακέτο μπορεί να στείλει σχετικό μήνυμα στην διεύθυνση msdnaa@survey.ntua.gr.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται σειριακός αριθμός για την εγκατάσταση του λογισμικού, αυτός διατίθεται από τα γραφεία διαχειριστών του Κέντρου Γεωπληροφορικής κατά τις ώρες 9.00-11.00 και 16.00-20.00 καθημερινά. Για τα συστήματα Η/Υ των εργαστηρίων η διάθεση των σειριακών αριθμών θα γίνεται στον εκάστοτε διευθυντή εργαστηρίου.

Διευκρινίζεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει την εγκατάσταση του λογισμικού μόνος του και ότι το Κέντρο Γεωπληροφορικής δεν είναι επιφορτισμένο με την υποστήριξη αυτών των εγκαταστάσεων.