Έρευνα
Cadastre - Research
 

Τα μέλη της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου συμβάλλουν στο ερευνητικό έργο της Σ.Α.Τ.Μ. εμπλεκόμενα σε Ερευνητικά Προγράμματα φορέων του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και με ανεξάρτητη έρευνα.

Ακόμη, έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη Διδακτορικές Διατριβές, έκαστη εκ των οποίων εμβαθύνει σε κάποια από τις θεματικές περιοχές του Κτηματολογίου, των Συστημάτων Πληροφοριών Γης και του Real Estate.

Τέλος, δείτε έναν κατάλογο με τις σχετικές Ανακοινώσεις-Δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών.

 
Τελευταία ενημέρωση: 09.2013