Έφη Δημοπούλου
Staff - Efi Dimopoulou
     
 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος

Τηλ. 210-7722679, fax: 210-7722677
E-mail: efi@survey.ntua.gr

 
Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή pdf
 
Τελευταία ενημέρωση: 10.2013