Παναγιώτης Ζεντέλης
Staff - Panagiotis Zentelis
     
 

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

Γεννήθηκε το 1944 και το 1962 εισήχθη στην τότε σχολή Αγρ. Τοπ. Μηχανικών Ε.Μ.Π., από όπου πήρε το δίπλωμά του τον Ιούνιο του 1966. Από το 1966 εως το 1968 υπηρέτησε στο Μηχανικό του στρατού ξηράς. Το 1969 κατετάγη στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., από όπου πήρε το αντίστοιχο δίπλωμα τον Ιούνιο του 1972. Το Νοέμβριο του 1988 υπέβαλε διδακτορική διατριβή στο τμήμα Αγρ. και Τοπ. Μηχ. του Ε.Μ.Π. και το Μάρτιο του 1989 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Μηχανικός του Ε.Μ.Π.

Από τον Ιανουάριο του 1970 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1989 εργάστηκε ως βοηθός στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του Ε.Μ.Π. Το 1989 εξελέγη Λέκτορας του τμήματος Αγρ. και Τοπ. Μηχ. του Ε.Μ.Π., το 1996 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής, το 2002 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2007 Καθηγητής του Ε.Μ.Π. στη θεματική περιοχή "Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης", θέση την οποία εξακολουθεί να υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Η ερευνητική και επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει 85 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ημερίδες, συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Επίσης έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας του Ε.Μ.Π. και σε αντίστοιχες προτάσεις.

Η διδακτική του εμπειρία αναφέρεται κυρίως σε θέματα Κτηματολογίου και Συστημάτων Πληροφοριών Γης και είναι πολυετής. Στην περιοχή αυτή έχει συγράψει αντίστοιχες σημειώσεις για τους σπουδαστές του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Σήμερα διδάσκει τα μαθήματα: "Κτηματολόγιο", "Κτηματολόγιο & Σ.Π.Γ." και "Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης" σε προπτυχιακό επίπεδο. Επίσης συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Γεωπληροφορική" του Τ.Α.Τ.Μ. / Ε.Μ.Π. με το μάθημα "Αξίες και ανάπτυξη - αξιοποίηση ακινήτων". Ακόμα, έχει υπάρξει επιβλέπων 89 Διπλωματικών Εργασιών & 4 Διδακτορικών Διατριβών.

Επιπροσθέτως, είχε την κύρια ευθύνη ως οργανωτής και επιστημονικός υπεύθυνος και συμμετείχε σε 10 σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε Ελλάδα κι εξωτερικό.

Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών στο Τ.Ε.Ε. και στον Ο.Κ.Χ.Ε. σε θέματα σχετικά με τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου.

 
Τελευταία ενημέρωση: 20.07.2009