Το Προσωπικό του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας συμμετέχει σε πολλά Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα "ΜΔΕ Γεωπληροφορικής", στο οποίο το Εργαστήριο έχει και την εκτενέστερη συμμετοχή, θα βρείτε παρακάτω:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ