Αντελίνα Σκοπελίτη

Διδάκτωρ ΕΜΠ - ΙΔΑΧ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ. (+30+1) 7722639
Fax. (+30+1) 7722734
email: askop@survey.ntua.gr

Ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος
Ακρίβεια Χαρτογραφικών δεδομένων, Χαρτογραφική γενίκευση


 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1994 - Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διπλωματική εργασία στη Ψηφιακή Χαρτογραφία με τίτλο «Ανάπτυξη Άτλαντα Κυματικής Ενέργειας σε περιβάλλον προσωπικού υπολογιστή»
1995- σήμερα Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Χαρτογραφίας
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Νάκος Β., Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α.. 1994. Ανάπτυξη Άτλαντα Κυματικής Ενέργειας σε περιβάλλον Pc ARC/INFO. Τέταρτη Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών του ARC/INFO
  • Νάκος Β., Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α... 1995. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Άτλαντα σε ουδέτερο υπολογιστικό περιβάλλον. 2ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Βόλος 
  • Pontes M. T., G. A. Athanasoulis, L. Tsoulos, B. Nakos, C. N. Stefanakos, A. Skopeliti, Frutuoso R.. 1995. EUROPEAN WAVE ENERGY ATLAS: An Interactive PC-Based System. Proceedings of the Second Wave Power Conference, Lisbon , Portugal.
  • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Σκοπελίτη Α... 1996. Αξιοποίηση δυνατοτήτων αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε δυναμικές θεματικές απεικονίσεις μεγάλης κλίμακας. 3ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 28-29 Νοεμβρίου, Καλαμάτα
  • Τσούλος Λ., Ψαλτά Ε., Σκοπελίτη Α.. 1996. Συγκριτική θεώρηση του σφάλματος θέσης κατά τη ψηφιακή καταγραφή. 3ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 28-29 Νοεμβρίου, Καλαμάτα
  • Σκοπελίτη Α., Τσούλος Λ.. 1999. Παραμετρική περιγραφή του σχήματος της χαρτογραφικής γραμμής. Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Έκδοση του ΤΕΕ (υπό δημοσίευση) 
  • Tsoulos L., Skopeliti A.. 1999. Exploiting parametric line description in the assessment of generalization quality.19th ICA International cartographic Conference, 14-21 August 1999

  •  
Πίσω στη σελίδα του Προσωπικού