Βασιλική Φιλιππακοπούλου

Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ. (+30+1) 7722732
Fax. (+30+1) 7722734
email: bfilippa@survey.ntua.gr

Ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος
Χαρτογραφία για παιδιά, Χαρτογραφική οπτικοποίηση, Θεωρητικές πλευρές της Χαρτογραφίας


 

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.
 • Mάστερ Φωτογραμμετρίας, Τμήματος Γεωδαιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίου
 • Οχάϊο, ΗΠΑ.
 • Διδάκτορας Μηχανικός, ΤΑΤΜ, Ε.Μ.Π.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων:
 • Γενική Χαρτογραφία, Θεματική Χαρτογραφία, Τοπογραφία Αρχιτεκτόνων
 • Συμμετοχή σε περισσότερα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με Χαρτογραφία με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημόσιους Οργανισμούς
 • Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε περισσότερα συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικές συναντήσεις σχετικά με Χαρτογραφία 
 • Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων:
 • Γενική Χαρτογραφία, Θεματική Χαρτογραφία, Τοπογραφία Αρχιτεκτόνων, Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΑΤΜ)
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών
 • Διαλέξεις σε Σεμινάρια σχετικά με Χαρτογραφία 
 • Μέλος εισηγητικής επιτροπής τριών διδακτορικών διατριβών
 • Διδασκαλία του μαθήματος: Χαρτογραφία στο Σεμινάριο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
ΜΕΛΟΣ:
 • Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 • Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος
 • Ομάδας Εργασίας Χαρτογραφία και Παιδιά της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ