Γιώργος Πανόπουλος

ΕΔΙΠ
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός
Διδάκτωρ ΕΜΠ

 

Επικοινωνία
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ. (+30+1) 7722642
Fax. (+30+1) 7722634
email: gpani@survey.ntua.gr

Ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (γνωστότερα ως GIS), πολλαπλές χαρτογραφικές απεικονίσεις, εννοιολογικός σχεδιασμός γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, σχήματα τυποποίησης και η εισαγωγή του στοιχείου του Χρόνου σε χωρικές βάσεις, με έμφαση σε κτηματολογικές εφαρμογές.

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Διδακτορική Διατριβή με θέμα "Μοντέλα Χώρου-Χρόνου για την Περιγραφή Γεωγραφικών Φαινομένων σε Χωρικές Πληροφοριακές Υποδομές" στο εργαστήριο Χαρτογραφίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κων ΕΜΠ.
 • Απόφοιτος του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Οκτώβριο του 1996, με βαθμό πτυχίου 8,32. Διπλωματική εργασία στην περιοχή της ψηφιακής χαρτογραφίας, με θέμα: "Υποστήριξη Πολλαπλών Απεικονίσεων από μία Βάση Δεδομένων - Εννοιολογικός Ορισμός Οντοτήτων". (1ο Βραβείο ΤΕΕ για το έτος 1997)
  Απόφοιτος του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Αθηνών με βαθμό απολυτηρίου 18 και 7/8.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος του Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (κάτοχος του Goethe Institut Zertifikat "Deutsch als Fremdsprache")
 • Πολύ καλή γνώση στο πεδίο της Πληροφορικής και ειδικότερα σε τομείς όπως η λειτουργία και χρήση επεξεργαστών κειμένου και φύλλων εργασίας, η σχεδίαση βάσεων δεδομένων (DBMS), η ηλεκτρονική σχεδίαση (CAD), η χρήση και ανάπτυξη εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), η ανάπτυξη ιστοσελίδων, και η ηλεκτρονική σελιδοποίηση (photoshop/DTP).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Δημοσίευση με τίτλο "Interoperability and Definition of a National Standard for Geospatial Data: The Case of the Hellenic Cadastre"με τους Θ. Χατζηλάκο, Γ. Χάλαρη, Μ. Κάβουρα, Μ. Κόκλα, Ι. Παρασχάκη, Τ. Σελλή, Λ. Τσούλο, Μ. Ζερβάκη, στο International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation (JAG), Vol. 2, Issue 2, pp.120-128, 2000.
 2. Έκθεση παρακολούθησης Οδηγίας INSPIRE - Πρόταση Υλοποίησης & Διαχείρισης της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελλάδα, με τους Μαρακάκη Ι., Παγουρτζή Ε., Τσιγάνη Σ., Χατζηχρήστο Θ., ως Ομάδα Εργασίας για την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE, για τη Δ/νση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008
 3. Εισήγηση με θέμα: "Πολλαπλές Απεικονίσεις", σε συνεργασία με το Δρ.Μαρίνο Κάβουρα, κατά την ημερίδα "Τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Ελλάδα", η οποία έλαβε χώρα στις 22 Νοεμβρίου 1996 στην Πάτρα, οργανωμένη από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 4. Ανακοίνωση με θέμα: "Χαρτογραφική παραγωγή σε πολλαπλές κλίμακες από μία βάση γεωγραφικών δεδομένων. Σύστημα κανόνων υποστήριξης", σε συνεργασία με το Δρ. Μαρίνο Κάβουρα, κατά το 3ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Χαρτογραφία & Χάρτες στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση", το οποίο έλαβε χώρα στις 28 και 29 Νοεμβρίου 1996 στην Καλαμάτα, με την οργάνωση της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (ΧΕΕΕ).
 5. Ανακοίνωση με θέμα: "A Data Dictionary Supporting Multi-Scale Cartographic Production from a Single Database", σε συνεργασία με το Δρ. Μαρίνο Κάβουρα, κατά το 18th ICA International Cartographic Conference, το οποίο έλαβε χώρα στις 23-27 Ιουνίου 1997 στην Στοκχόλμη.
 6. Ανακοίνωση με θέμα: "Interoperability and the Definition of a National Standard", κατά το GIS PlaNET'98 International Conference on Geographic Information, το οποίο έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 1998 στη Λισσαβόνα.
 7. Ανακοίνωση με θέμα: "Spatio-Temporal Formalization: Incorporating the Concept of Change in Cartographic Modeling", σε συνεργασία με το Δρ. Μαρίνο Κάβουρα, κατά το 19th ICA International Cartographic Conference, το οποίο έλαβε χώρα στις 14-21 Αυγούστου 1999 στην Οτάβα.
 8. Ανακοίνωση με θέμα: "Μοντέλα Χώρου και Χρόνου σε Κτηματολογικές Εφαρμογές ", σε συνεργασία με το Δρ. Μαρίνο Κάβουρα, κατά το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις", το οποίο έλαβε χώρα στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 1999 στην Αθήνα, με την οργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
 9. Ανακοίνωση με θέμα: "Spatio-Temporal Formalization: Incorporating the Concept of Change in Socio-Economic Applications", σε συνεργασία με το Δρ. Μαρίνο Κάβουρα, κατά το 3rd AGILE Conference, το οποίο έλαβε χώρα στις 25-27 Μαΐου 2000 στο Ελσίνκι.
 10. Ανακοίνωση με θέμα: "The Concept of Generalization in Spatio-Temporal Modeling", σε συνεργασία με το Δρ. Μαρίνο Κάβουρα, κατά το 20th ICA International Cartographic Conference, το οποίο έλαβε χώρα στις 11-16 Αυγούστου 2001 στο Πεκίνο.
 11. Ανακοίνωση με θέμα: "Spatio-Temporal Generalization: the Chronograph Application", σε συνεργασία με τους Α. Σταματόπουλο και Μ. Κάβουρα, κατά το 21th ICA International Cartographic Conference, το οποίο έλαβε χώρα στις 10-16 Αυγούστου 2003 στο Durban, Νότιο Αφρική.
 12. Ανακοίνωση με θέμα: «Η Εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE στην Ελλάδα», Ημερίδα «Διαλειτουργικότητα στη Γεωγραφική Πληροφορία», OGC & Hellas GIS, 3 Απριλίου 2009, Αθήνα.
 13. Εισήγηση για τον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. επί της Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών, με τη Περπερίδου Δ., στη Διημερίδα του ΟΚΧΕ «Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών», 19-20 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.