Λήδα Στάμου

ΕΤΕΠ, Υποψήφια Διδάκτορας

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ.
(+30+1) 7721378
Fax. (+30+1) 7722734
email: lestamou@central.ntua.gr

Περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος
Χαρτογραφικός συμβολισμός. Χρώμα. Ηλεκτρονικοί Άτλαντες. Ναυτικοί Χάρτες.


 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1987 - Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διπλωματική εργασία στη Θεματική Χαρτογραφία με τίτλο «Χαρτογραφική Απόδοση Γεωγραφικών ΠΛηροφοριών των χωριών του Πηλίου»
Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Χαρτογραφίας
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

·      Τσούλος Λ., Στάμου Λ.: 'Βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας εισαγωγής στοιχείων στη βάση δεδομένων'’. 1η συνάντηση χρηστών του συστήματος ARC/INFO. Αθήνα 1991.

·      Στάμου Λ.: 'Ψηφιακή Χαρτογραφία και Ναυτιλιακοί Χάρτες'. 1ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Προβλήματα και προοπτικές της Ελληνικής Χαρτογραφίας". Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη 1994, πρακτικά σελ. 95-104

·      Φιλιππακοπούλου Β., Νάκος Β., Στάμου Λ. 'Χαρτογραφική οπτικοποίηση των δεικτών της δημογραφικής εξέλιξης'. Συνέδριο με θέμα "Οι Χωρικές Διαστάσεις των Δημογραφικών Δεδομένων". Πανεπιστήμιο θεσσαλίας, Βόλος 2001, πρακτικά σελ. 167-175.

·      Στάμου Λ., Τσούλος Λ.: 'Η Εξελικτική Πορεία του Συμβολισμού στο  Ναυτιλιακό Χάρτη”. 7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Νησιωτική Χαρτογραφία", Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ),Μυτιλήνη 2002.

·  Νάκος Β., Φιλιππακοπούλου Β., Στάμου Λ.: 'Η επίδραση της γενίκευσης στη μέτρηση του μήκους των ακτογραμμών της Ελλάδας”. 7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Νησιωτική Χαρτογραφία"’, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ),Μυτιλήνη 2002.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1988-1999 Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, Μηχανογραφικό Κέντρο, με αντικείμενο την ανάπτυξη Υδρογραφικών και Χαρτογραφικών Εφαρμογών σε περιβάλλον συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών.

1999-2003 Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ, Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών, Τμήμα Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών και Βάσεων Δεδομένων με αντικείμενο την υποστήριξη της χαρτογραφικής παραγωγής με ψηφιακές μεθόδους, τη συντήρηση και επέκταση της χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων της ΥΥ, την Ανάπτυξη Υδρογραφικών και Χαρτογραφικών Εφαρμογών σε ψηφιακό περιβάλλον, την τεχνική υποστήριξη θεμάτων Δικαίου Θαλάσσης και την ανταλλαγή ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών.

2003–σήμερα Μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

· Ερευνα για την ανόρθωση και διαχείριση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων – Η περίπτωση του περιαστικού δάσους του Υμηττού’  σε συνεργασία με τη Δασική Σχολή ΑΠΘ (ερευνητικό πρόγραμμα 2996) και τον ΣΠΑΥ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDSPA [1993-94]

· WERATLAS - Wave Energy Resource Atlas in Europe JOU2-CT-930-0390 του Τμήματος Ναυπηγών  Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Αθανασούλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. [1993-1996]

· GISCO Cartography - SOEC No 87280003/98 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας  Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. [Μάρτιος 1998 - Μάρτιος 1999]

·   GISCO Map Design - Production SOEC No 9728001/99’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας  Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Μάρτιος 1999 – Μάρτιος 2000)

·  GISCO  Statistical Mapping - SOEC 72800001/00 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας Ε.Μ.Π.. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.  (Μάρτιος 2000 - Μάρτιος 2001)

· Ανάπτυξη τεχνο-οικονομικού υποδείγματος για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε.’ του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καλογήρου, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

·   Statistical Atlas of the European UnionSTATLAS, IST 2000, που υλοποιείται από το Εργαστήριο Χαρτογραφίας Ε.Μ.Π. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Τσούλος, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Μάιος 2001 – σήμερα).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1991-1999  Διδασκαλία συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε προγράμματα εκπαίδευσης GIS στο τμήμα Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, στους Δήμους Χαϊδαρίου, Νίκαιας, Καλλιθέας, Καισαριανής, στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δήμων Ανατολικής Αττικής και στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. Σύνολο δεκατρία (13) σεμινάρια.

1999-2004 Διδακτική βοήθεια στο μάθημα της Γενικής Χαρτογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004.

1999-2000 Διδακτική βοήθεια και διαλέξεις στο μάθημα «Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. στη «Γεωπληροφορική»

 2003-2004 Διδακτική βοήθεια στο μάθημα «Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση  Χωρικών Δεδομένων» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π. στη «Γεωπληροφορική»

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

·      Ανάλυση - σχεδίαση σύνθεσης και παραγωγής ψηφιακών χαρτών με βάση, κυρίως,  την ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών:

·      Ανάλυση Έργου

·      Σχεδίαση Χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων

·      Αυτοματοποίηση και έλεγχος πληρότητας της διαδικασίας εισαγωγής στη Χαρτογραφική Βάση Δεδομένων, χωρικών και περιγραφικών δεδομένων για χαρτογραφικά στοιχεία που προέρχονται από διάφορες πηγές και μορφές, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους εισαγωγής.

·      Υπολογισμός και κατασκευή του πλαισίου και των υποδιαιρέσεων του δικτύου Μεσημβρινών και Παραλλήλων σε Ορθή Μερκατορική Προβολή για το Ναυτικό Xάρτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.

·      Ανάπτυξη εφαρμογής για την ψηφιοποίηση βαθών από υδρογραφικά διαγράμματα με ταυτόχρονη εκχώρηση ιδιοτήτων (attributes).

·      Σχεδίαση συμβόλων και δημιουργία βιβλιοθηκών συμβόλων και γραμματοσειρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.

·   Αυτοματοποίηση χαρτογραφικής σύνθεσης χάρτη:

o       Ορισμός χαρτογραφικών χαρακτηριστικών

o       Σχεδίαση  της μορφής (layout) του χάρτη

o       Λογική ή/και χωρική επιλογή στοιχείων

o       Απόδοση ονοματολογίας

o       Επιλογή, καθορισμός και απόδοση συμβόλων σε χαρτογραφικά στοιχεία

o       Κατασκευή ανεμολογίου

o       Διαχείριση και βελτιστοποίηση των επιμέρους στοιχείων του χάρτη

o       Δημιουργία αρχείου γραφικών

o       Παραγωγή hardcopy

·   Αυτοματοποίηση χαρτογραφικής παραγωγής:

o       Εισαγωγή δεδομένων (data entry)

o       Προβολικός μετασχηματισμός

o       Επεξεργασία δεδομένων

o       Σύνθεση χάρτη

o       Χρωματικός διαχωρισμός

·   Ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και την έκδοση αναφορών (reports).

·      Συμμετοχή στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης κτηματολογικών πληροφοριών για την ΑΝΔΗΠ, σε συνεργασία με το γραφείο μελετών ΑΜΑ (1993-94).

Πίσω στη σελίδα του Προσωπικού