Λύσανδρος Τσούλος

Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ. (+30+1) 7722730
Fax. (+30+1) 7722734
email: lysandro@central.ntua.gr

Ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος
Ψηφιακή Χαρτογραφία, Γεωπληροφορική - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εμπειρα συστήματα στη Χαρτογραφία, Σφάλματα χαρτογραφικών βάσεων δεδομένων

ΣΠΟΥΔΕΣ

Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , Τμήμα: Αγρ. & Τοπογράφων Μηχανικών, 1972
Μεταπτυχιακοί τίτλοι:
Εξειδίκευση στην Ψηφιακή Χαρτογραφία, ΗΠΑ, University of Wisconsin - Madison, Geography Department, 1981
Διδάκτορας Μηχανικός, Ελλάδα, ΕΜΠ, Τμήμα: Αγρονόμων  &  Τοπογράφων Μηχανικών, 1989
 


 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ερευνητικά προγράμματα

Συμμετοχή  στο ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ανώτερης                  
Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας για την σχεδίαση του          
σύγχρονου σκάφους στο πλαίσιο του ESPRIT (project 1074)        
Τίτλος προγράμματος:  "Shipboard installation of knowledge based                       
systems - Conceptual design" Task 1.4 Navigation.

Πρόγραμμα IMPACT II  #3105
Τίτλος προγράμματος "Environmental and Social Impact of Air -   
Quality [PEAQ]"

Πρόγραμμα MEDSPA # 2996
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Σχολή Δασολογίας  και                    
Φυσικού Περιβάλλοντος
Τίτλος προγράμματος: " Ανόρθωση και Διαχείριση  Υποβαθμισμένων
Περιαστικών Δασικών Οικοσυστημάτων - Η περίπτωση του                 
περιαστικού δάσους Υμηττού"

Πρόγραμμα  WERATLAS  [JOULE JOU2-CT93-0390]
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήματα Αγρ. και Τοπογράφων - 
Μηχ - Ναυπηγών Μηχ. σε συνεργασία με τους φορείς INETI -
ISDGM - HWU -OCEANOR - UCC - IM
Τίτλος προγράμματος "Atlas of wave energy resource in Europe"

Πρόγραμμα "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ"
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήματα Αγρ. και Τοπογράφων
Μηχ. -  Ναυπηγών Μηχ. σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο    
Ναυτικού.
Τίτλος προγράμματος:  "Δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος                              
Η/Υ για τη διαχείριση και συστηματική διερεύνηση  των                 
υδροακουστικών χαρακτηριστικών του Αιγαίου Πελάγους"

Πρόγραμμα "GEOMED -  Geographical Mediation System".
[Telematics Application Programme - Information Engineering.      
Project IE2037.

"Καθορισμός Προτύπου Αναταλλαγής Γεωγραφικών Δεδομένων"
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. ΕΜΠ Εργαστήριο Χαρτογραφίας.

"Ανάλυση Αναγκών Συστήματος Πληροφορικής για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό"
ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΜΠ Εργαστήριο Tηλεπισκόπησης

"Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκαπαιδευτικού Υλικού
Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού για το Γυμνάσιο".
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Γεωμορφολογικός, Πολιτικός Χάρτης της Ελλάδος

"Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκαπαιδευτικού Υλικού
Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού για το Γυμνάσιο". 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου.                            
Γεωμορφολογικοί χάρτες  (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής,  N. Αμερικής,
Β. Αμερικής, Αυστραλίας, Παγκόσμιος)                   

 

Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων

Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
"Χαρτογραφική Υποστήριξη Νομικού Καθεστώτος του Αιγαίου"  [12-6-98]

Social & Regional Statistics [Eurostat - GIS for the Community]
Cartography - SOEC No 87280003/98

Social & Regional Statistics [Eurostat - GIS for the Community]
Map Design  - Production SOEC No 9728001/99

Social & Regional Statistics [Eurostat - GIS for the Community]
Statistical Mapping  - SOEC 72800001/00

Πρόγραμμα Βασικής Ερευνας ΕΜΠ  "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"
"Παραμετρικός Προσδιορισμός των Γραμμικών Στοιχείων του Γεωγραφικού
Χώρου"

"Statistical Atlas of the European Union - STATLAS"
IST-2000-26209

Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας ΕΜΠ «ΘΑΛΗΣ».
"Ανάπτυξη Έμπειρου Συστήματος Σύνθεσης Χαρτών

 

Διεθνείς επιτροπές

Εθνικός αντιπρόσωπος στην επιτροπή του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού για την ανταλλαγή των ψηφιακών στοιχείων
(Committee on the Exchange of Digital Data
Συμμετοχή στις εργασίες της επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν τα έτη: 1987 , 1988 , 1989,  1990.

Μέλος της επιτροπής της Intergovernmental Oceanographic Commission                        
(IOC) για την κατασκευή του Βαθυμετρικού Χάρτη της Μεσογείου
(International Bathymetric Chart of the Mediter­ranean - IBCM)

Μέλος της ομάδας εργασίας για την κωδικοποίηση των Υδρογραφικών στοιχείων, στο πλαίσιο του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, με          
αντικείμενο:
α. Την κατάρτιση του καταλόγου των υδρογραφικών, χαρτογραφικών και                     
ωκεανογραφικών στοιχείων και των παραμέτρων από τις οποίες αυτά                           
χαρακτηρίζονται.
β. Τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας ψηφιακής καταγραφής των υδρογραφικών στοιχείων.
γ. Τον προσδιορισμό του απαιτούμενου τοπολογικού συσχετισμού των                           
στοιχείων της κατηγορίας αυτής.

Μέλος της υποεπιτροπής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)  
για την ασφάλεια της Ναυσιπλοίας, με αντικείμενο τη μελέτη των
συστημάτων νέας τεχνολογίας που εγκαθίστανται στα σκάφη.

Mέλος της Marine Cartography Commission (International Cartographic   
Association)

Μέλος του FIG/IHO/ICA International Accreditation Board for Hydrographers and Nautical Cartographers.

Εκπρόσωπος [ΟΚΧΕ - ΥΠΕΧΩΔΕ] και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Eurogeographics  [EU - Expert Group on Quality]

 

Μελέτες

Μελέτη χαρτογραφικής καλύψεως ελληνικού θαλάσσιου χώρου
με χάρτες κλίμακος 1:100000 και 1:250000 (1982).

Μελέτη για τη δημιουργία, ενημέρωση και αξιοποίηση τράπεζας                                      
δεδομένων για  την παραγωγή ναυτιλιακών χαρτών (1987).
Παράλληλη εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνθεση (hardware-                   
software) και λειτουργία του ολοκληρωμένου Χαρτογραφικού συστήματος της
Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης προσδιορισμού των μηχανογραφικών                
αναγκών του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδος (1988)

 

Διοικητικές Θέσεις στο Ιδρυμα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Γεωπληροφορικής της ΣΑΤΜ

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΑΤΜ ΕΜΠ 2002 - 2004

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΑΤΜ ΕΜΠ 2004 - 2006

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Τεχνικές  Αναφορές

"Πρόγραμμα Διαχείρισης Κτηματολογικών Στοιχείων στην ΑΝΔΗΠ"
(με Κ. Λιβαδά και Λ. Στάμου). σελ. 138

"ATLAS OF WAVE ENERGY RESOURCE IN EUROPE". Structure and
Implementation of  WERATLAS Software" (with G. Athanassoulis, B. Nakos,
E. Skartsoulis, Ch. Stefanakos and A. Skopeliti) July 1995, pp 34.

Πρόγραμμα ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ - Συστηματική Μελέτη των Υδροακουστικών Χαρακτηριστικών του Αιγαίου Πελάγους"  (με Γ. Αθανασούλη, Μ. Ταρουδάκη,
Β. Νάκο, Ε. Σκαρσουλή κ.α)  σελ. 140.

 "Καθορισμός Προτύπου Ανταλλαγής Γεωγραφικών Δεδομένων"
Τεχνική Εκθεση Ερευνητικού Προγράμματος ΕΠΑΓΕΔ 97 - Οκτώβριος1997
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Κάβουρας

 "Ανάλυση Αναγκών Συστήματος Πληροφορικής για το Χωροταξικό Σχεδιασμό"
Τεχνική Εκθεση Ερευνητικού Προγράμματος - 1998
ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Ρόκος

 "Χαρτογραφική Υποστήριξη Νομικού Καθεστώτος του Αιγαίου
[12-6-98] Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος

"Cartography - SOEC No 87280003/98"
Social & Regional Statistics [Eurostat - GIS for the Community]
Cartography Laboratory. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
Technical Summary, February 1999 pp. 42

"Map Design  - Production SOEC No 9728001/99"
Social & Regional Statistics [Eurostat - GIS for the Community]
Cartography Laboratory. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
Technical Summary, April 2000 pp. 98

"Statistical Mapping   - SOEC 72800001/00"
Social & Regional Statistics [Eurostat - GIS for the Community]
Cartography Laboratory. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
Technical Summary, April 2001 pp. 162

"Παραμετρικός Προσδιορισμός των Γραμμικών Στοιχείων του Γεωγραφικού
Χώρου".  Πρόγραμμα Βασικής Ερευνας ΕΜΠ  "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"
Τελική Έκθεση, Νοέμβριος 2001, σελ. 30

"Statistical Atlas of the European Union - STATLAS" IST-2000-26209
Information Society Technologies. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
Catalogue of Electronic Atlas Entities and their Symbolization Alternatives
February 2002, pp. 90

"Statistical Atlas of the European Union - STATLAS" IST-2000-26209
Information Society Technologies. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
Design of Geographic and Statistical Database, April 2002, pp. 31

"Statistical Atlas of the European Union - STATLAS" IST-2000-26209
Information Society Technologies. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
GML Implementation of the Statistical Atlas of the European Union, July 2003,      pp.110

"Statistical Atlas of the European Union - STATLAS" IST-2000-26209
Information Society Technologies. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
System Users Manual June 2004, pp. 29

"Statistical Atlas of the European Union - STATLAS" IST-2000-26209
Information Society Technologies. Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
Final Report, August 2004, pp. 92

"Ανάπτυξη Έμπειρου Συστήματος Σύνθεσης Χαρτών"  Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας ΕΜΠ «ΘΑΛΗΣ».  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Τσούλος
Τελική Έκθεση, Φεβρουάριος 2005, σελ. 55

Συγγραφική δραστηριότητα

"Σημειώσεις Γενικής Χαρτογραφίας" (με Χ. Μητσακάκη, Β. Νάκο και Β.   
Φιλιππακοπούλου) Τομέας Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων  και           
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα 1988, σελ 181.

"Σημειώσεις Θεματικής Χαρτογραφίας"  (με Β. Νάκο και
Β. Φιλιππακοπούλου) Τομέας Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων  και                              
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα 1988, σελ 180.

"Ψηφιακή Χαρτογραφία", Τομέας Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και  
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα 1991, σελ 120.
Συγγραφή λήματος "Ηλεκτρονικός Χάρτης" για τον τόμο "Τεχνολογία"                            
[Εκδοτική Αθηνών], 1994.

"Ψηφιακή Χαρτογραφία", Τομέας Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και  
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα 1999, σελ 226.

"Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή"
[Υπό έκδοση]

"Βάσεις Δεδομένων για την Παρακολούθηση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος"
Σημειώσεις για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
«Ναυτική Τεχνολογία και Επιστήμη» Αθήνα 1999, σελ. 42.

"Ψηφιακή Χαρτογραφία", Τομέας Τοπογραφίας, Σχολή Αγρονόμων και  
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 2η Έκδοση, Αθήνα 2004, σελ 285.

Διατριβές

"Ο Ηλεκτρονικός Χάρτης και η Χρήση του στη Ναυτιλία"
Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
ΕΜΠ. Αθήνα 1990, σελ 172.

Δημοσιευμένες εργασίες σε συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες στην Ελλάδα

"Δημιουργία Βιβλιοθήκης Συμβόλων για Συστήματα Ηλεκτρονικού Χάρτη"
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Αθήνα 16-17 Δεκ. 1989, σελ. 133 - 146 (*)

"Ανταλλαγή Στοιχείων σε Ψηφιακή Μορφή στον Χώρο της Υδρογραφίας".
Συνέδριο "Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός  προς το 2000"
Θεσσαλονίκη 1990 . Σελ. 14. (*)

"Bελτιστοποίηση της Μεθοδολογίας Εισαγωγής Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων".
(με Λ. Στάμου). 1η συνάντηση χρηστών του συστήματος Arc/Info,  Αθήνα 1991.

"Γενίκευση Σημειακών Χαρτογραφικών Στοιχείων σε Ψηφιακή Μορφή".
(με Δ. Μπρόκου). 2η συνάντηση χρηστών του συστήματος Arc/Info. Αθήνα 1992.

"Σφάλματα στις Βάσεις Δεδομένων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών". Επιστημονικό διήμερο με θέμα "Τοπική αυτοδιοίκηση  και Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών".  Κως 1993. Σελ . 8  

"Χαρτογραφικές Βάσεις Δεδομένων και Σφάλματα" 
(με Β.  Νάκο) Επιστημονικό διήμερο του ΤΕΕ με θέμα "Ψηφιακή Χαρτογραφία,                Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση - Τεχνολογίες αιχμής".
Αθήνα, Φεβ. 1994  σελ 44-51.

"Διαμόρφωση Πλαισίου για την Κωδικοποίηση Γεωγραφικών δεδομένων"
(με Μ. Κάβουρα). Επιστημονικό διήμερο του ΤΕΕ με θέμα "Ψηφιακή
Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση - Τεχνολογίες αιχμής".
Αθήνα 1994. Σελ. 38-43.

"Διαχείριση Κτηματολογικών Στοιχείων σε Περιβάλλον Συστήματος                     
Γεωγραφικών  Πληροφοριών"
Επιστημονικό διήμερο με θέμα "Σύνταξη, Διαχείριση Κτηματολογίου και Εφαρμογές  του στους ΟΤΑ". Κως 1994.

"Ανάπτυξη Άτλαντα Κυματικής Ενέργειας στο Περιβάλλον του Pc  Arc/Info"         
(με  Β.Νάκο και Α. Σκοπελίτη).  4η  συνάντηση  χρηστών του    συστήματος    
Arc/Info. Αθήνα 1994. Σελ. 7.

"Η Χαρτογραφική Γενίκευση σε Ψηφιακό Περιβάλλον".
1ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας.  Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 105 -114. (*)                  

 "Σύνθεση Ψηφιακού Τουριστικού Ατλαντα - Η περίπτωση της Ν. Ιου"
(με Α. Μεϊντάνη και  Β. Φιλιππακοπούλου ).
2ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Βόλος 1995. σελ. 169 - 176 (*)

"Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Άτλαντα σε Ουδέτερο Υπολογιστικό  Περιβάλλον."       
(με  Β. Νάκο και  Α. Σκοπελίτη).
2ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Βόλος 1995. σελ. 285-291 (*)

"Εμπειρα  Συστήματα στη Χαρτογραφία"
(με Κ. Στεφανάκη) 2ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Βόλος 1995. Σελ. 313-326.(*)

"Αξιοποίηση Κτηματολογικών Δεδομένων σε Ψηφιακό Περιβάλλον"
Επιστημονική ημερίδα του Δήμου Κω. Οκτώβριος 1995. Σελ 6.

"Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών"
(με Κ. Στεφανάκη). 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Αθήνα Οκτ.1995 σελ.11(*)

" Διαχρονική Εξέλιξη των Βασικών Παραμέτρων Απορροής του Ρέματος 
Ποδονίφτη  Αττικής".
(με Γ. Τσακίρη, Δ. Μιχάλογλου, Μ. Πικούνη). Συνέδριο Χρηστών Arc/Info.      
Αθήνα 1998.

" Συγκριτική Θεώρηση του Σφάλματος Θέσης κατά την Ψηφιακή Καταγραφή       
Γραμμικών δεδομένων". (με Ε. Ψαλτά, Α. Σκοπελίτη).
3ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, σελ. 179-189.  Καλαμάτα 1996. (*)

 "GeoMed: A System for the Dissemination of Spatial Data in a Network Environment".
(με Μ. Κάβουρα). Συνέδριο: "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση  Χώρου". Οργάνωση: Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού και Σύλλογος Εταιριών ΓΣΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 6-7 Ιουνίου 1997.

"Τυποποίηση και Ανταλλαγή Γεωγραφικών Δεδομένων"
(με ερευνητική ομάδα ΕΠΑΓΕΔ) Συνέδριο: "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου". Οργάνωση: Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού και Σύλλογος Εταιριών ΓΣΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 6-7 Ιουνίου 1997. (Πρόδρομη ανακοίνωση των 5.5.10  και 5.5.18)

eaching and Reseαrch Activities in Cartography in the Faculty of Rural and Surveying Engineering - NTUA" ( με Μ. Κάβουρα, Β. Νάκο και Β. Φιλιππακοπούλου). Εισήγηση στο International Cartographic Workshop: "Cartography in South-East Europe", Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου1998, σελ. 6.

"Εμπειρα Συστήματα και Σύνθεση Ναυτιλιακών Χαρτών"
(με Κ. Στεφανάκη). 4ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, σελ 81-92 .
Καστοριά 16-17 Οκτωβρίου 1997. (*)

"H Παραγωγή του Χάρτη σε Ψηφιακό Περιβάλλον"
(με Κ. Στεφανάκη, Ε. Γκαβαλιά). 5ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας. Θεσσαλονίκη 1998. Σελ. 125-135. (*)

"Ο Ψηφιακός ‘Ατλαντας ως Μέσο Ανάδειξης των Δημογραφικών Φαινομένων"
Συνέδριο ¨Οι Χωρικές Διαστάσεις των Δημογραφικών Φαινομένων» Βόλος 3-5 Νοεμβρίου 2000, σελ. 177 - 185. (*)

"Εμπειρα Συστήματα και Χαρτογραφικός Συμβολισμός"
(με Κ. Στεφανάκη, Α. Καραγιώργου). 6ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
Αθήνα - Νοέμβριος 2000, σελ. 273-285 (*)

"Χαρτογραφική Απόδοση και Αλληλεπίδραση σε Περιβάλλον Διαδικτύου"
(με Μ. Σπανάκη, Ε. Συγλέτου). 6ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
Αθήνα - Νοέμβριος 2000, σελ. 315-331 (*)

Απολογισμός 6ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας "Η Χαρτογραφία σε Εξέλιξη".
Περιοδικό Γεωγραφίες, Νο. 2, 2001, 109-112

"Χρήση GML για Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών"
(με Μ. Σπανάκη, Δ. Κοτζίνο, Π. Πραστάκο). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΓΣΠ.
Αθήνα, ΕΜΠ 2002 (*)

" Συμβολή του Ψηφιακού Άτλαντα στη Διάχυση και Αξιοποίηση της Γεωγραφικής
Πληροφορίας".  Spatial Information and Social Processes: European and Greek
Experience in GIS. Θεσσαλονίκη 2002. (*)

"Ανάπτυξη Συστήματος για την Αυτοματοποιημένη Απόδοση της Ονοματολογίας
στους Ναυτικούς Χάρτες". (με Κ. Στεφανάκη). 7o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας.         
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 2002, σελ. 291-304 (*)

"Εξελικτική Πορεία του Συμβολισμού στο Ναυτιλιακό Χάρτη". (με Λ. Στάμου).
7o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 2002,
σελ. 305-318 (*)

"Γεωπληροφορία και Χαρτογραφικό Υπόβαθρο στα Ολοκληρωμένα Συστήματα
Πληροφοριών Γης" .
Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και η Συμβολή τους στην Ανάπτυξη
της Κύπρου. Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. Νοέμβριος 2003. (*)

"Αξιοποίηση του Προτύπου Διανυσματικών Γραφικών SVG για Χαρτογραφικές
Εφαρμογές στο Διαδίκτυο και σε Κινητές Συσκευές ". (με Μ. Σπανάκη).
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΓΣΠ. Αθήνα, ΕΜΠ 2004 (*)

"Ένα Μοντέλο Περιεχομένου για την Ανάπτυξη Κινητού Συστήματος
Χαρτογραφικών Πληροφοριών" (με Ε. Γουλιμή). 8ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2004 (*)

"Σχεδιασμός και Υλοποίηση Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικού Άτλαντα για Ευρύ Φάσμα Χρηστών".   8ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη 24-26 Νοεμβρίου 2004 (*)

 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και  πρακτικά διεθνών συνεδρίων

"Electronic Chart Display and Information System - ECDIS, an innovative
system onboard the ships".
In Proceedings of the 5th International Congress on Marine Technology.   
Athens, May 1990, pp.  470 - 476.

"Accuracy Issues of Geographic Data and Processes for Estimating Water
Resource  Availability".
(with M. Kavouras and G. Tsakiris), In Proceedings of the 2nd European
Conference on Advances in Water Resources  Technology and Management    
Lisbon, June 14 -18, 1994,  pp. 9 -13.

"A Generalized Reconnaissance Approach for Handling Water Resources
Management Applications ".
(with G. Tsakiris, S. Kaimaki and M. Kavouras).  Proceedings of  the 2nd European   Conference on Advances in Water Resources Technology and Management.      
Lisbon, June 14 -18,1994,pp. 37- 42.

"GIS support for Managing Water Ditribution Sstems".
(with G. Tsakiris) European Conference on Advanced Technologies for Saving
Water.  Athens 1995.

"Cartographic Generalization in Digital Environment"
International Hydrοgraphic Review,  Vol LXXII No 2. September 1995.
pp. 151-163 (English and French version).

"Design and Implementation of Special-Purpose Electronic Atlases"
(with M. Kavouras, B. Nakos, B. Filippakopoulou).
In Proceedings, 17th  International Cartographic Conference.
Barchelona 1995, pp. 2792 - 2797.

"Εuropean Wave Energy Atlas  -  An Interactive PC- Based system"
(with M.T Pontes, G. A. Athanassoulis, B. Nakos, Ch. Stefanakos,
A. Skopeliti and R. Frutuoso).
2nd  European Wave Energy Conference. Lisbon, 8-10 Nov. 1995, pp. 8.

 "Sounding Selection for Nautical Charts - An Expert System Approach"
(with K. Stefanakis).  18th International Cartographic Conference,
pp.  2021 -2029.  Stockholm 23-27 June 1997.

"Interoperability and Definition of a National Standard for the Exchange of Digital    Geographic Data"
(με ερευνητική ομάδα ΕΠΑΓEΔ, Proceedings of the FIG -  Commission 3  
(GIS/LIS) - International Seminar on GIS - Thessaloniki 27-29  November 1997.

"Interoperability and Definition of a National Standard - Issues of Interoperability, Database Integration and Definition of a National Standard for the Exchange of Digital Geographic Data"
(με ερευνητική ομάδα ΕΠΑΓΕΔ). Proceedings of GIS PLANET 98, International Conference and Exhibition on Geographic Information, Lisbon-Portugal, 7-11 Sept. 1998.

"Παραμετρικός Προσδιορισμός της Μορφής της Χαρτογραφικής Γραμμής".
(με Α. Σκοπελίτη). Τεχνικά Xρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ,  Επιστημονική Περιοχή Α, Ιαν. - Αύγ. 1999, τ. 19, τεύχ. 1-2, σελ. 99-115.
[Η εργασία βραβεύθηκε με το Θωμαϊδειο βραβείο]

"Exploiting parametric line description in the assessment of generalization quality".

(With A. Skopeliti). 19th ICA International Cartographic Conference, Ottawa, Canada 14-21 August 1999  pp. 1185-1193.

"An Expert System Approach for the Design and Composition of Nautical Charts". (with K. Stefanakis). 19th ICA International Cartographic Conference, Ottawa, Canada 14-21 August 1999, pp. 1713-1719.

"L’ Utilization de Systemes Experts pour la Conception et la Composition de  Cartes Marines"(avec K. Stefanakis). Nouveau Bulletin Hydrographique International, pp. 32-42 Mai 2000  [Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά].

"Developing a Model for Quality Assessment of Linear Features"
(with A. Skopeliti). 4th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, July 2000. Amsterdam, The Netherlands, pp. 655-658.

"Assessment of Data Acquisition Error for Linear Features"
(with A. Skopeliti).  XIXth ISPRS Congress, July 2000. Amsterdam,
The Netherlands, pp. 1087-1091.

"On the Parametric Description of the Shape of the Cartographic Line"
(with A. Skopeliti). CARTOGRAPHICA  36  #3 Fall 1999 pp. 57-69.

"Interoperability and Definition of a National Standard for Geospatial Data: The Case of the Hellenic Cadastre"
(με ερευνητική ομάδα ΕΠΑΓΕΔ ). International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation JAG. Voλ. 2 Issue 2, 2000, pp. 120-128

"Estimating Positional Accuracy of Linear Features"
(with A. Skopeliti). Spatial Information Management Experiences and Visions, FIG Commission 3, Athens October 2000.

"Poster Maps as an Alternative Medium For the Presentation of Statistical Information".
EU GIS Working Party. Luxembourg, October 2000.[Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά]

 "Map  Projections for Thematic Mapping in the EU"             
EC Workshop on Cartographic Projections MEGRIN Paris, 14-15 December 2000

 "A Conflict Resolution Methodology for Map Generalization"
(with C. Stefanakis) Proceedings  GIS Research in the UK, 2001. University of Glamorgan Wales U.K.  pp. 601-604

 "The Accuracy Aspect of Cartographic Generalization"
(with A. Skopeliti) Proceedings GIS Research in the UK 2001. University of Glamorgan Wales U.K.  April 2001. pp. 22-25

"A Methodology for the Assessment of Generalization Accuracy"
(with A. Skopeliti) ICA Commission on Generalization  -  Progress in Automation of Generalization August 2001, Beijing, China

 "A Knowledge Based Approach for the  Generalization  of LinearFeatures"
(with A. Skopeliti). Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, August 6-10, 2001,  Beijing, China,   pp. 1903-1913 

"Conflict Detection and Resolution for the Composition of Nautical Charts in  
an Expert System  Environment"  (with K. Stefanakis). Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, August 6-10, 2001, Beijing, China, pp.525 - 535.

"A  New Statistical Atlas for the European Union"  (with Lorenz Hurni)       
20th International Cartographic Conference, August 6-10, 2001, Beijing, China.
pp. 824 - 825 [πρόδρομη της 5.5.30].

" Conceptual Framework for the Resolution of Graphical Conflicts in an Expert
System Environment". (with K. Stefanakis).  Proceedings of the 21st International
Cartographic Conference, Durban, South Africa, 2003, pp. 2538-2546

"An XML-Based Approach for the Composition of Maps and Charts"
(with M. Spanaki & A. Skopeliti). Proceedings of the 21st International        
Cartographic Conference, Durban, South Africa, 2003, pp. 2560-2570

"STATLAS - Statistical Atlas of the European Union"
(with A. Pucher, K. Kriz, L. Hurni, C. Hanewinkel and M. Petrakos).  Proceedings of the 21st International Cartographic Conference, Durban, South Africa, 2003, pp. 1411-1418

"A Holistic Approach of Map Composition Utilizing XML"
(with M. Spanaki). 2nd  International Conference on Scalable Vector Graphics,
Vancouver, Canada - July 13-18, 2003
[H εργασία βραβεύθηκε με το Θωμαίδειο βραβείο].

"An Equal Area Projection for Statistical Mapping in the EU".
In Map Projections for Europe, A. Annoni, C. Luzet, E. Gubler and J. Ihde Eds.
European Commission,  Joint Research Center, 2003, pp. 50 - 55.

"Context-Based Cartographic Display on Mobile Devices"
(with E. Goulimis and M. Spanaki). 2nd Symposium on Location based Services
& Telecartography. Vienna, 28-29 January 2004 [Πρόδρομη της 5.5.35]

"Design and Implementation of a Web-Based Application for the Visualization of
Large Scale Photogrammetric and Cartographic Data". (with M. Spanaki).
XXth Congress ISPRS, Istanbul, Turkey - July 12-23 2004
[H εργασία βραβεύθηκε με το Θωμαίδειο βραβείο]

"Context-Based Cartographic Display on Mobile Devices"
(with E. Goulimis and M. Spanaki). Location based Services & Telecartography. G. Gartner Ed. Institute of Cartography and Geomedia Techniques Vienna University of Technology - ICA Commission on Maps and the Internet, Heft No 66 pp. 25-31
[Αναδημοσίευση σε βιβλίο της 5.5.33 μετά από βελτιώσεις και πλήρη κρίση]

"Web Mapping and XML Technologies - A Close Relationship"
(with M. Spanaki & Β. Antoniou). In proceedings of the 7th AGILE Conference on Geographic Information Science. 29 April - 1May 2004, Heraklion, Greece,
pp. 831-836

"Converting Raster Images to XML and SVG" (with B. Antoniou)    
3rd   International Conference on Scalable Vector Graphics, Tokyo, Japan 7-10
September, 2004

"H Συμβολή των Τεχνολογιών Τύπου XML στη Σύνθεση και Απόδοση Χαρτών στο  Διαδίκτυο". (με Μ. Σπανάκη). "Γεωγραφίες", Νο. 9, 2005, σελ. 29 - 43.

"The Shape of Linear Features - Structure Definition for Transfer and Processing over the Web" (with A. Skopeliti and T. Tzamakou). In Proceedings GIS Planet 2005, Estoril Portugal, 30 May - 2 June 2005

"Structure and Development of a Knowledge Base for Cartographic Composition"
In Proceedings of the International Cartographic Conference, La Coruna, Spain, 11-16 July 2005

"Dynamic Publishing of Cadastral Data on the Web Using GML Model Schemas"
(with M. Karkanis, I. Roussos, M. Spanaki and T. Sellis). GML and Geo-Spatial 
Web Services Conference, Vancouver, British Columbia, 18 - 22 July 2005

"System Design Considerations for the Development of an Electronic Statistical
Atlas". Cartography and Geographic Information Science, Vol. 32, No. 3, 2005,
pp. 181 - 194

"The Potential of XML Encoding in Geomatics - Converting Raster Images to XML
and SVG". (with B. Antoniou). Computers and Geoscienses, Elsevier 2005.

"A Model for the Generalization and Transfer of Linear Features over the Web".
(with A. Skopeliti). International Hydrographic Review, Vol. 6 No. 2 (New series)
July 2005

"Design and Implementation of a Web-Based Application for the Visualization of
Large Scale Photogrammetric and Cartographic Data". (with M. Spanaki).
Geoinformation Science Journal, Vol. 5 No1 2005
[Αναδημοσίευση με βελτιώσεις της  5.5.33].

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση της μελέτης συνθέσεως και των  προδιαγραφών κατασκευής                        
σαράντα οκτώ [48] Ναυτιλιακών χαρτών  της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και
επίβλεψη της έκδοσης και ενημέρωσής τους.

Εκπόνηση της μελέτης συνθέσεως και των  προδιαγραφών κατασκευής  εννέα  [9]
Θεματικών χαρτών  [posters - A0] για τις ανάγκες της Eurostat και επίβλεψη της           
έκδοσής τους.

Εκπόνηση της μελέτης συνθέσεως  του ψηφιακού στατιστικού άτλαντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [portofolio 323 χαρτών]

Εκπόνηση της μελέτης συνθέσεως  20  σχολικών χαρτών A0 [18 Ηπείρων  &
2  Ελλάδος] και επίβλεψη της έκδοσής τους

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ [Citations]

Κατά τα τελευταία έτη έχουν εντοπισθεί - κυρίως μέσω του διαδικτύου - άνω των 150 καταγραφών - αναφορών σχετικά με το παραπάνω δημοσιευμένο έργο.


 

Πίσω στη σελίδα του Προσωπικού