Μαρίνος Κάβουρας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ. (+30+1) 7722731
Fax. (+30+1) 7722734
email: mkav@survey.ntua.gr
URL: http://www.softlab.ece.ntua.gr/~mkav/cv/grk_shor.html


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 

Πίσω στη σελίδα του Προσωπικού