Μαργαρίτα Κόκλα

Διδάκτωρ ΕΜΠ - ΙΔΑΧ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ. (+30+1) 7722637
Fax. (+30+1) 7722734
email: mkokla@survey.ntua.gr

Ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντος
Ενοποίηση ετερογενών βάσεων δεδομένων, διαλειτουργικότητα ΣΓΠ, θεματική γενίκευση χαρτογραφικών βάσεων δεδομένων


 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Δίπλωμα Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Αθήνα 1998. 
Διατριβή: "Ανάπτυξη μιας Μεθοδολογίας για τη Συσχέτιση Συστημάτων Χωρικής Ταξινόμησης". Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Μ. Κάβουρας.
 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική". Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Ακαδ. Έτος 1998-99.
 


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • "Συσχέτιση Συστημάτων Χωρικής Ταξινόμησης" , Ημερίδα Ανθρώπινου Δικτύου GIS "MANΝET" (ΓΓΕΤ) : Εφαρμογές GIS στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα - Προοπτικές και Εξελίξεις, 2/4/1998, Γλυφάδα.
  • "Χωρικά Δίκτυα Εννοιών: Μια Μέθοδος για την Ενοποίηση Θεματικών Ταξινομήσεων Μικρών και Μεγάλων Χαρτογραφικών Κλιμάκων" (με Μ. Κάβουρα), Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας – ΧΕΕΕ. Θεσσαλονίκη 1998.
  • "A Formal Method for the Semantic Integration of Geospatial Classification Schemata"  (with M. Kavouras), submitted for publication in GeoInformatica. 
Πίσω στη σελίδα του Προσωπικού