Η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας έχει μεταφερθεί
στον νέο ιστότοπο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής
εδώ