Πρόσφατες μεταπτυχιακές εργασίες

 • Σύγκριση μεθοδολογιών οριοθέτησης δασικών εκτάσεων (Καλεβρά 2008)
 • Πολιτική διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων (Κυτέα 2008)
  Ο ρόλος της θεωρίας ανάλυσης τυπικών εννοιών στην ανάπτυξη του πλαισίου ροής πληροφορίας (Λυτρίβη 2008)
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Πάρνηθας με χρήση της τεχνολογίας των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (Κοτσώνη 2009)
 • Concept Mapping: Αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων. Eφαρμογή σε ενδεικτικά παραδείγματα (Αλιακίζογλου 2009)
 • Γνωσιακά θέματα γεωγραφικών κατηγοριών (Γιαννακοπούλου 2009)
 • Έλεγχος συμβατότητας δεδομένων Κτηματολογίου με τις απαιτήσεις της οδηγίας “Inspire” (Δαραλιώτη 2009)
 • Ανάλυση τυπικών εννοιών σε κοινωνικοοικονομικά δεδομένα (Καλούση 2009)
 • Ένταξη προτύπου σε οντολογία γενικού επιπέδου. Η περίπτωση του προτύπου Observations and Measurements στην οντολογία Basic Formal Ontology (Νίνου 2009)
 • Χωρική διάσταση της ένταξης του Κτηματολογίου Δωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Αντωνίου 2010)
 • “NTUAcamp”: Ανάπτυξη μιας συνδυαστικής διαδικτυακής (mash-up) υπηρεσίας αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Μηνά 2011)
 • Υπηρεσία ανάκτησης γεωπληροφοριών με βάση τη θέση (Location Based Services) - Εφαρμογή AthensShops (Τσεκρέκου 2012)
 • Υλοποίηση πιλοτικού συστήματος οργάνωσης ταξιδιού (Ζώντος 2013)
 • Ανάλυση και σχεδίαση λογισμικού σχεδιαστή ταξιδιού (Βιτωράτος 2013)
 • Η απαγωγική συλλογιστική και η θεωρία παιγνίων σε γεωχωρικά προβλήματα (Κουτσιούμπας 2013)
 • Ανάλυση περιοχών κρίσιμων σημείων χαρτογραφικών γραμμών με τη βοήθεια οφθαλμικών κινήσεων (Μπαργιώτα 2013)
 • Διαδικτυακοί και δυναμικού χάρτες για τη γραφική απόδοση της μικροασιατικής εκστρατείας (Παπαποστόλου 2013)

Πρόσφατες διδακτορικές διατριβές

 • Διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων ναυσιπλοΐας και οπτικοποίηση δρομολογίων πλού μεγάλων αποστάσεων σε συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη (Παλληκάρης 2010)
 • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών εξόρυξης γεωγραφικής γνώσης (Κονταξάκη 2010)
 • Μοντέλα χώρου-χρόνου για την περιγραφή γεωγραφικών φαινομένων σε χωρικές πληροφοριακές υποδομές (Πανόπουλος 2013)

 
Πίσω στη σελίδα Ερευνας