Πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα

Ανάπτυξη χωρικής βάσης ΟΤΑ μετά των οικισμών της χώρας σε ψηφιακό υπόβαθρο κλίμακας 1:50,000, ΕΣΥΕ, 2008-9.

Ανάπτυξη λογισμικού ΣΓΠ για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των ΟΤΑ της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων, Υπουργείο Εσωτερικών & ΤΕΕ (Πρόγραμμα «Θησέας» - ΕΣΠΑ), 2008-9.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα GIS, ΤΕΕ, 2009.
Χαρακτηρισμός ορεινότητας των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων και Τοπικών Διαμερισμάτων της Χώρας ΕΣΥΕ, 2009-10.

ESDIN — European Spatial Data Infrastructure with a Best Practice Network — a project supported by eContent+ programme (2009 – 2011)

Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών οντοτήτων βασισμένη σε αρχές οπτικής αντίληψης, ΠΕΒΕ-ΕΜΠ, 2010-11.

Ανάπτυξη συστήματος ολοκλήρωσης ετερογενών γεωγραφικών δεδομένων ασύρματου δικτύου και δομικής υποδομή ΟΤΕ, ΟΤΕ, 2011-13.

Geocrowd - Creating a Geospatial Knowledge World. FP7 - People Marie Curie Actions by the European Commission, 2010-14.

GI-N2K – Geographic Information: Need to Know: towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system, Erasmus Multilateral Project, Lifelong Learning Programme (LLP), The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2013-14.

GEOTHNK – Semantic pathways for building a spatially-thinking society, KA3 Multilateral projects, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2013-14.

Διαχείριση γεωπληροφοριών μέσω διαδικτύου – Διαδικτυακή χαρτογραφία & χαρτογραφία με πολυμέσα, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, 2013
Study of the map projections for navigation in the Arctic – a project supported by the National Oceanic & Atmospheric Administration and the Center for Coastal and Ocean Mapping/University of New Hampshire


 
Πίσω στη σελίδα Ερευνας