Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Εκδόσεις βιβλίων

Kavouras M. & Kokla M., 2008, Theories of Geographic Concepts. Ontological Approaches to Semantic Integration , London: CRC Press.

Kάβουρας Μ., Νάκος Β., Τσούλος Λ., Φιλιππακοπούλου Β. & Τομαή Ε ., 2002 [επανέκδοση 2013] (Επιστημονική επιμέλεια μτφ. στην Ελληνική γλώσσα), Στοιχεία Χαρτογραφίας , Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε . Μ . Π . ( Robinson A.H., Morrison J.L., Muehrcke Ph.C., Kimerling A.J., Guptill S.C ., 1995, Elements of Cartography , John New York : Willey & Sons Inc . )


 
Πίσω στη σελίδα Ερευνας