Ερευνητικά αντικείμενα

Εκτίμηση ποιότητας χωρικών στοιχείων μέσω της δημιουργίας μοντέλων ποιότητας με βάση τα πρότυπα ISO • Δημιουργία εθνικής υποδομής χωρικών δεδομένων • Εκτίμηση ποιότητας χαρτών μέσω της δημιουργίας μοντέλων ποιότητας • Χαρτογραφική γενίκευση • Σύνθεση χαρτών σε περιβάλλον διαδικτύου με χρήση εξυπηρετητών διαδικτύου • Βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης στη θάλασσα • Θεωρία της γεωγραφικής πληροφορίας • Μελέτη οπτικών & δυναμικών οπτικών μεταβλητών με οφθαλμικές κινήσεις Αναλυτικές μέθοδοι φωτοσκίασης χαρτών • Χαρτογραφία & παιδιά • Θεωρητικά θέματα χαρτογραφίας - Χαρτογραφία ως μέσο επικοινωνίας και γνώσης • Γεωχωρικές Οντολογίες • Γεωγραφικές έννοιες (θεωρίες, σημασιολογία, λειτουργίες εννοιών) • Γνωσιακά και Γλωσσολογικά θέματα (cognitive and linguistics aspects) γεωχωρικών πληροφοριών • Αναπαράσταση γεωγραφικής γνώσης (δομές και εργαλεία) • Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα ( semantic Interoperability ) • Υποδομές Γεωγραφικών Πληροφοριών (SDIs) • Crowdsourcing