Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

εργαστήριο

προσωπικό

εκπαίδευση

έρευνα

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Εξοπλισμός

 

Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας είναι εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό κλασικών οπτικομηχανικών επίγειων τοπογραφικών οργάνων τα οποία διαθέτει στους φοιτητές της Σ.Α.Τ.Μ. και των άλλων τμημάτων του Ε.Μ.Π. για τα μαθήματα και την εκτέλεση των πρακτικών ασκήσεων και θεμάτων υπαίθρου.

Επίσης το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μεγάλη ποικιλία σύγχρονων ηλεκτρονικών οργάνων (ψηφιακά θεοδόλιχα, ψηφιακούς χωροβάτες και χωροβάτες laser, όργανα EDM, total stations, GPS).

Για την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των εργασιών που εκπονούνται στο Εργαστήριο, αυτό διαθέτει μεγάλο αριθμό με ειδικά τοπογραφικά και σχεδιαστικά πακέτα. Συχνά όμως χρησιμοποιείται το Κέντρο Γεωπληροφoρικής της Σ.Α.Τ.Μ.

Ολοκληρωμένοι Γεωδαιτικοί σταθμοί

Οργανο (πλήθος)

Τυπικό Σφάλμα Απόστασης

Τυπικό Σφάλμα Γωνίας

Βεληνεκές (m)

Παρατηρήσεις

LEICA

TDM5005 (1)

± 1mm ± 2ppm

± 1.5cc

1200 - 5000

Εργαστηριακή χρήση

TDM5000 (1)

± 1mm ± 2ppm

± 1.5cc

2500

Εργαστηριακή χρήση

TCA1800 (1)

± 2mm ± 2ppm

± 3cc

2500

Παρακολούθηση Στόχου

TCRΜ 1201+    (1)

± 2mm ± 2ppm (χωρίς πρίσμα)
± 1mm ± 1.5 ppm
(με πρίσμα)

± 3cc

1000 (χωρίς πρίσμα)
3500 (με πρίσμα)

Εργαστηριακή χρήση , motorised

TC1600 (1)

± 3mm ± 2ppm

± 5cc

2000

T1610 + DIOR 3002S  (1)

± 5mm ± 1ppm (χωρίς πρίσμα)
± 3mm ± 1ppm
(με πρίσμα)

± 5cc

80 (χωρίς πρίσμα)
6000 (με πρίσμα)

Θεοδόλιχο + επιβατικό EDM (Laser pointer)

TCR303  (1)

± 3mm ± 2ppm
(χωρίς πρίσμα)
± 2 mm ± 2ppm
(με πρίσμα)

± 9cc

100 (χωρίς πρίσμα)
3000 - 5000 (με πρίσμα)

Laser pointer

TCR 405  (3)

± 3mm ± 2ppm

± 15cc

400 (χωρίς πρίσμα)
7200 (με 1 πρίσμα)

Laser pointer

TC307 (6)

± 2mm ± 2ppm

± 21cc

2500

TC600 (2)

± 3mm ± 3ppm

± 15cc

1100

TC500 (1)

± 5mm ± 5ppm

± 20cc

700

TC400 (1)

± 5mm ± 5ppm

± 30cc

700

TOPCON

IS Imaging Station  (1)

± 5mm (χωρίς πρίσμα<250 μ) 
 ± 10mm ±10ppm
(χωρίς πρίσμα>250 μ)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)

± 3cc

2000 (χωρίς πρίσμα)
3000 (με πρίσμα)

Laser pointer , εικονοσταθμός , robotic, σάρωση επιφάνειας

IS Imaging Station  (1)

± 5mm (χωρίς πρίσμα<250 μ) 
 ± 10mm ±10ppm
(χωρίς πρίσμα>250 μ)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)

± 9cc

2000 (χωρίς πρίσμα)
3000 (με πρίσμα)

Laser pointer , εικονοσταθμός , robotic, σάρωση επιφάνειας

GPT-3003LN  (1)

± 5mm (χωρίς πρίσμα)
± 3mm ± 2ppm
(με πρίσμα)

± 9cc

1200 (χωρίς πρίσμα)
4000 (με πρίσμα)

Laser pointer

GPT-7003i  (2)

± 3mm (χωρίς πρίσμα)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)

± 9cc

250  (χωρίς πρίσμα)
3000  (με πρίσμα)

Laser pointer , εικονοσταθμός

GPT 3105N  (3)

± 3mm ± 2ppm (χωρίς πρίσμα)
± 2mm ± 2ppm
(με πρίσμα)

± 15cc

350  (χωρίς πρίσμα)
4000  (με πρίσμα)

Laser pointer

GTS 303  (1)

± 3mm ± 2ppm

± 15cc

1400

 

GTS 211-D  (3)

± 3mm ± 2ppm

± 15cc

1200

 

GTS 105N (7)

± 2mm ± 2ppm

± 15cc

2000

GTS 226  (8)

± 2mm ± 2ppm

± 18cc

3500

 

GTS 212 (5)

± 3mm ± 5ppm

± 18cc

1000

 

GTS 239  (7)

± 3mm ±3ppm

± 27cc

2000

CTS2  (1)

± 3mm ± 5ppm

± 20cc

600

CTS1  (2)

± 5mm ± 5ppm

± 50cc

500

 

TRIMBLE (AGA)

VX  (1)

±3mm ± 2ppm
± 5mm ± 2ppm (χωρίς πρίσμα > 300μ)

± 3cc

1600  (χωρίς πρίσμα)
5500  (με πρίσμα)

Laser pointer , εικονοσταθμός , robotic, σάρωση επιφάνειας

GEODIMETER 600 (1)

± 2mm ± 2ppm

± 3cc

2500

Παρακολούθηση Στόχου

5605 DR+ (1)

± 3mm ± 3ppm
± 5mm ± 3ppm (χωρίς πρίσμα > 200μ)

± 15cc

600  (χωρίς πρίσμα)
5500  (με πρίσμα)

Σάρωση επιφάνειας

 

 

 

 

 

SOKKIA

 5A  (1)

± 5mm ± 3ppm

15cc

800

 

 

 

 

 

 

PENTAX

R315EX  (2)

±2mm ±2ppm

15cc

3000

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακοί Χωροβάτες

Οργανο  (πλήθος)

Τυπικό Σφάλμα Μέτρησης (mm/Km)

Εταιρεία

Παρατηρήσεις

 

Ψηφιακές απλές σταδίες

Ψηφιακές INVAR σταδίες

 

 

NA2002  (1)

±1.5

± 0.9

LEICA

 

NA2000  (1)

±1.5

± 0.9

LEICA

NA3003 (1)

±1.2

± 0.4

LEICA

 

DL102C  (12)

±1.0

± 0.4

TOPCON

 

DiNi 22  (1)

±1.3

± 0.7

TRIMBLE

 

Sprinter (25)

±1.5

 

 LEICA

 

Αλλες Μονάδες Οργάνων

Δορυφορικοί Δέκτες

  • 1 ζεύγος δεκτών GPS Leica 1200+GNSS δύο συχνοτήτων με δυνατότητα RTK
  • 1 ζεύγος δεκτών GPS Trimble 5800 δύο  συχνοτήτων με δυνατότητα RTK
  • 1 ζεύγος γεωδαιτικών δεκτών GPS/GLONASS Legacy Javad δύο συχνοτητήτων, με δυνατότητες RTK και Cinderela
  • 1 ζεύγος γεωδαιτικών δεκτών GPS Trimble R3 μιας συχνότητας
  • 1 ζεύγος γεωδαιτικών δεκτών GPS Trimble 4600 LS μιας συχνότητας
  • 1 GPS χειρός Trimble GEO XT

Σύστημα Επίγειου Σαρωτή Laser

Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Φωτογραμμετρίας, Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Εργων και το Κέντρο Μετρολογίας της ΣΑΤΜ διαθέτουν τον επίγειο σαρωτή Laser HDS2500 της εταιρείας Cyra.

Αλλα

·         - 100 Μηχανικά θεοδόλιχα
- 50 Μηχανικοί χωροβάτες
- Παρελκόμενα

·         Τρίποδες, στυλαιοί, κατάφωτα, τρικόχλια, σταδίες (ψηφιακές, απλές, Invar), χωροσταθμικές βάσεις, ασύρματοι επικοινωνίας, βυθόμετρο, υψομετρητές, σύστημα Laser για υλοποίηση σημείων, δίμετρη βάση, βάσεις εξαναγκασμένης κέντρωσης, βαρόμετρα, θερμόμετρα, ηλεκτρονική μετροταινία, "αράχνες"

·         1 plotter HP 750C

·         Ικανός αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου και φορητών υπολογιστών

·         Βυθόμετρο SONAR MITE BT της ΟΗΜΕΧ