Σύντομη περιγραφή μαθήματος

Σήμερα, ένα από τα πιο προσοδοφόρα πεδία για την εξερεύνηση και την οικονομική εκμετάλλευση που απομένει στον κόσμο αποτελείται από τις απέραντες εκτάσεις του ωκεανού που καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειας του πλανήτη. Η αξία των δυνητικών πόρων της θάλασσας είναι ανυπολόγιστη και για το λόγο αυτό, η σημασία της μελέτης των θαλασσών είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού αυτή αφορά την παρατήρηση, την περιγραφή και την κατανόηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών φαινομένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον η μελέτη των φαινομένων της θάλασσας, σε συνδυασμό με τη μετεωρολογία και τη γεωφυσική της στερεάς γης θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε περιβαλλοντικές προβλέψεις μεγάλης κλίμακας. Από αυτές ακριβώς τις ανάγκες γεννήθηκε η Θαλάσσια Γεωδαισία που αποτελεί και το αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος.

Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να δώσει μια γενική επισκόπηση του γνωστικού αντικειμένου της θαλάσσιας γεωδαισίας προκειμένου οι σπουδαστές που θα το παρακολουθήσουν να μπορούν να αναπτύξουν, μέσα από το ευρύτερο πεδίο της Γεωπληροφορικής, τις γνώσεις και τις γεωδαιτικές δεξιότητες που θα χρειάζονται ώστε να είστε σε θέση να εξερευνήσουν, να διαχειριστούν και να παρακολουθείσουν το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Κύριος σκοπός του είναι να φέρει στο προσκήνιο ορισμένα από τα γεωδαιτικά προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξερεύνησης της θάλασσας. Είναι σαφές ότι σήμερα, ακόμα, οι γεωδαιτικές ακρίβειες των μετρήσεων που λαμβάνονται σε περιοχές των ωκεανών σε γενικές γραμμές υπολοίπονται της ακρίβειας των αντίστοιχων μετρήσεων που λαμβάνονται στην ξηρά τουλάχιστον κατά μία ή δύο τάξεις μεγέθους. Ωστόσο η σύγχρονη επιστήμη που έχει δημιουργήσει κατάλληλους τεχνητούς δορυφόρους και άλλα άκρως εξελιγμένα συναφή επιτεύγματα, αναμένεται ότι θα μπορούσε στο άμεσο μέλλον θα παράσχει νέες δυνατότητες για τη λήψη δεδομένων πολύ υψηλότερης γεωδαιτικής ακρίβειας στη θάλασσα από ότι μπορεί τώρα να προβλεφθεί ή είναι εφικτό. Οι νέες τεχνολογίες και τεχνικές της Θαλάσσιας Γεωδαισίας επιτρέπουν τη συνδυαστική χρήση των συστημάτων GNSS (π.χ. για υδρογραφικές αποτυπώσεις), καθώς επίσης των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και δεξιοτήτων από τη φυσική ωκεανογραφία, την τηλεπισκόπηση και τη χαρτογραφία για τις εφαρμογές που απαιτούνται για την ανάλυση και παρουσίαση των γεωχωρικών δεδομένων που ισχύουν για τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες ενός Τοπογράφου Μηχανικού.

Διδάσκοντες

Ώρες Διδασκαλίας και Ασκήσεων

 • Θεωρία 2:30 ώρες/βδομάδα + Ασκήσεις 1:30 ώρα/βδομάδα
  Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Γραμματεία της Σχολής το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή, 15:00 έως 18:45, στην Αίθουσα Λ20, κτ. Λαμπαδαρίου.
 • Οι ασκήσεις θα εκπονούνται κατ' οίκον και, όποτε χρειάζεται, στο Κ. Πληροφορικής (σύνολο 6-8 ασκήσεις που θα καλύπτουν διαφορετικές θεματικές ενότητες)
 • Επεξεργασία από κάθε σπουδαστή ατομικού θέματος που θα δωθεί στην αρχή του εξαμήνου. Αυτό θα ολοκληρωθεί, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί προσεχώς, και θα περιλαμβάνει την υποβολή τεχνικής έκθεσης και σύντομης παρουσίασης


 • Για θέματα που αφορούν το μάθημα, συναντήσεις με τους φοιτητές θα γίνονται την ημέρα του μαθήματος, οποιαδήποτε ώρα. Για άλλες μέρες και ώρες, υστερα από συννενόηση ή με e-mail

Αξιολόγηση Ασκήσεων, Θεματικών Εργασιών και Ατομικού Θέματος - Βαθμολογία Μαθήματος

  Η τελική βαθμολογία του μαθήματος θα προκύψει από το συμψηφισμό της βαθμολογίας των Ασκήσεων, των Θεματικών Παρουσιάσεων και Τεχνικών Εκθέσεων και της βαθμολογίας του Ατομικού Θέματος Εξαμήνου ως εξής:

 • Ασκήσεις, 40%
 • Θεματικές παρουσιάσεις και Τεχνικές Εκθέσεις, 40%
 • Ατομικό Θέμα Εξαμήνου, 20%


 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο βαθμός του Ατομικού Θέματος Εξαμήνου είναι ο κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια να αποδόσει τουλάχιστον κατά 50% στις Ασκήσεις και 50% στις Θεματικές παρουσιάσεις και Τεχνικές Εκθέσεις αντίστοιχα, δηλ. να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον από 2 μονάδες σε κάθε κατηγορία εργασιών.