Σύντομη περιγραφή μαθήματος

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες περιλαμβάνουν περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης και διαδραματίζούν κρίσιμο ρόλο στους κύκλους ανταλλαγής της ενέργειας και της ύλης μεταξύ των διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικά συστημάτων της Γης. Παρ 'όλα αυτά, δεν είναι γενικά αντιληπτός ο τρόπος που το τεράστιο αυτό υδάτινο σώμα ενεργεί και έχει καθημερινές επιπτώσεις στον κόσμο γύρω μας. Αυτό ακριβώς έρχεται να τονίσει ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της Ωκεανογραφίας εκθέτοντας τις βασικές αρχές των γεωλογικών, χημικών, φυσικών και βιολογικών διεργασιών των θαλασσών, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των συστημάτων και των διασυνδέσεων μεταξύ των ωκεανών και των δραστηριοτήτων από τις ανθρώπινες ενέργειες. Με το πέρας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει μια μεγαλύτερη κατανόηση για το πώς η θάλασσα «ενεργεί» ως ένα σύστημα και μια πιο επιστημονική άποψη του θαλάσσιου κόσμου γύρω τους και πως οι γεωδαιτικές τεχνολογίες και μέθοδοι εφαρμόζονται στα διάφορα τεχνικά έργα στους θαλάσσιους χώρους.

Διδάσκοντες

Ώρες Διδασκαλίας και Ασκήσεων

  • Θεωρία 2 ώρες/βδομάδα + Ασκήσεις 1 ώρα/βδομάδα
    Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η Γραμματεία της Σχολής το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή, 15:00 έως 17:45, στην Αίθουσα A003, Νεα Πτέρυγα από κτ. Λαμπαδαρίου.
  • Οι ασκήσεις θα εκπονούνται κατ' οίκον και, όποτε χρειάζεται, στο Κ. Πληροφορικής (σύνολο 6-8 ασκήσεις που θα καλύπτουν διαφορετικές θεματικές ενότητες)
  • Επεξεργασία από κάθε σπουδαστή ατομικού θέματος που θα δωθεί στην αρχή του εξαμήνου. Αυτό θα ολοκληρωθεί, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί προσεχώς, και θα περιλαμβάνει την υποβολή τεχνικής έκθεσης και σύντομης παρουσίασης

  • Για θέματα που αφορούν το μάθημα, συναντήσεις με τους φοιτητές θα γίνονται την ημέρα του μαθήματος, οποιαδήποτε ώρα. Για άλλες μέρες και ώρες, υστερα από συννενόηση ή με e-mail