ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Courses
Τελευταία Ενημέρωση 09/11/2011

Τα μαθήματα τα οποία παραδίδονται από μέλη του Εργαστηρίου, είναι τα ακόλουθα:

ΜΑΘΗΜΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 
 
Φωτογραμμετρία Ι
5
Χ.Ιωαννίδης
Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων
6
Α.Γεωργόπουλος
Φωτογραμμετρία ΙΙ
6
Α.Γεωργόπουλος
Φωτογραμμετρία ΙΙΙ
7
Γ.Καρράς
Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας
8
Χ.Ιωαννίδης/Α.Γεωργόπουλος/Γ.Καρράς
Αποτυπώσεις Μνημείων
9
Χ.Ιωαννίδης/Α.Γεωργόπουλος/Δ.Μπαλοδήμος