ΒΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

Valanis Art.

Τελευταία ενημέρωση 30/09/2006

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο:

Άρτεμις Βαλάνη

Ημερομηνία /Τόπος γέννησης:

28 Ιουλίου 1978 / Αθήνα

Διεύθυνση κατοικίας:

Πλαστήρα 127 Νέα Σμύρνη, 171 22 Αθήνα

Τηλέφωνο:

210-7722653

E-mail:

avalanis@central.ntua.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2004-σήμερα: Υποψήφια διδάκτωρ στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – ΕΜΠ – Θέμα: Αυτοματισμός διαδικασιών στην ψηφιακή φωτογραμμετρία

1997-2003:      Διπλωματούχος Αγρονόμος -Τοπογράφος Μηχανικός - ΕΜΠ (βαθμός 7,89)

 

1996:   Εισαγωγή στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

 

1996:   Απόφοιτος του ιδιωτικού λυκείου «Θετική Αγωγή – Αποστολοπούλου» με βαθμό 18 4/10.

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

2003:   «Αυτοματοποίηση απόδοσης εικονιστικών προϊόντων για επίγειες εφαρμογές» (Διπλωματική Εργασία υπό την επίβλεψη του κ. Καθηγητή Ανδρέα Γεωργόπουλου), Βαθμός: 10. (Έπαινος ΤΕΕ)

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Ψηφιακή Φωτογραμμετρία, ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, εφαρμογές laser scanner, προγραμματισμός, όραση υπολογιστών, Χαρτογραφία, Τηλεπισκόπιση

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Ioannides C., Valanis A., Georgopoulos A., Tsiligiris E., 2006, “3D Model generation for deformation Analysis Using Laser scanning data of a Cooling tower”, Proc. “3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurements”, 22-24 May 2006, Baden, Austria

 

Μ. Τσακίρη, Δ. Σταθάς, Α. Μπίθας, Α. Βαλάνη, 2005, «Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου επίγειων σαρωτών Laser», Πρακτικά 1ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας: Η Μετρολογία στην Ελλάδα - Έρευνα, εφαρμογές, προτεραιότητες και προοπτικές, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 11 – 12 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα

 

Valanis A., Tsakiri M., 2004, "Automatic target identification for laser scanners", Proc. XX. ISPRS Congress, Istanbul, Turkey, 12-23 July, Vol XXXV [CD-ROM]

 

Valanis A., Georgopoulos A., 2003 "Restitution automation for close-range applications", International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 34(Part 3/W8), pp. 79-84

 

Valanis A., 2002 "Fitting, portrayal and mapping for the production of 2nd order surfaces photomosaics", International Archives of Photogrammetry & Remote Sensing, 34(B5), pp. 463-467

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

2006:   Commission V Symposium, Image Engineering and Vision Metrology, Dresden, Germany, 25-27 September 2006

 

2006:   3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurements”, Baden, Austria, 21-25 May 2006

 

2004:   “XX. ISPRS Congress”, Istanbul, Turkey,  12-23 July 2004

 

2003:Photogrammetric Image Analysis” (ISPRS Conference), Munich, 17-19 September 2003

 

2002:   “Close-Range Imaging, Long-Range Vision”, (ISPRS Commission V Symposium), Corfu, 2-6 September 2002

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

2005: ΔΕΗ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου γεωμετρικής τεκμηρίωσης για το έργο αναβάθμισης πύργου ψύξεως» (Υπεύθυνος έργου Χ. Ιωαννίδης). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου για τη συνένωση δεδομένων laser scanner και τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του πύργου ψύξεως.

 

2003-2005: Πρόγραμμα Θαλής «Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με χρήση Laser για γεωδαιτικές εργασίας παρακολούθησης μετακινήσεων» (Υπεύθυνη έργου Μ. Τσακίρη). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του έργου για την ανάπτυξη αλγορίθμων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και την βαθμονόμηση Laser Scanner. 

 

2001:   Υπ.Πολιτισμού - ΕΜΠ «Ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων για την εικονική – σχεδιαστική τεκμηρίωση Βυζαντινών μνημείων. Εφαρμογή στην Ιερά Μονή Δαφνίου.» (Υπεύθυνος Έργου Α. Γεωργόπουλος). Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα για την δημιουργία των αναπτυγμάτων για τα Ψηφιδωτά των Ημιχωνίων της Ιεράς Μονής Δαφνίου στο πλαίσιο Ερευνητικού Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

2005-06: Ασκήσεις στο μάθημα «Φωτογραμμετρία ΙΙ», 6ο εξ., ΣΑΤΜ

Ασκήσεις στο μάθημα «Προγραμματιστικές Τεχνικές», 2ο εξ., ΣΑΤΜ

Ασκήσεις στο μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική», 1ο εξ., ΣΑΤΜ

 

2004-05: Ασκήσεις στο μάθημα «Φωτογραμμετρία ΙΙ», 6ο εξ., ΣΑΤΜ

Ασκήσεις στο μάθημα «Προγραμματιστικές Τεχνικές», 2ο εξ., ΣΑΤΜ

Ασκήσεις στο μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική», 1ο εξ., ΣΑΤΜ

 

2002-03: Συνεπίβλεψη στο μάθημα «Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι» του 4ου εξ.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

2005:   Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)

2004:   Μέλος του Working Group V/3 Terrestrial Laserscanning της ISPRS

2003:   Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης (ΕΕΦΤ)

2003:   Μέλος Τ.Ε.Ε

 

ΛΟΙΠΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

2003:   Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut (Gesamtnote Sehr Gut)

2002:   Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge (Grade A)

 

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Προγράμματα: Soft-Plotter, ErMapper, Erdas, , AutoCAD, Geomagic, Photoshop, Corel, Word, Excel, Power Point, Front Page, Word Perfect

Γλώσσες προγραμματισμού: Matlab, Visual C++, C++, C