ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
Chliverou R.
Τελευταία ενημέρωση 14/02/2005

Ρεγγίνα Δ. Χλιβερού

Ημ. Γεν: 16/03/73
Τ ηλ: 210-77 22 645
e-mail: regina@survey.ntua.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1997: Απόφοιτος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθηνών, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών με ειδικότητα: Φωτογραφία (Διαφημιστική – Φωτοειδησιογραφία – Επιστημονική)
1990: Απόφοιτος Καλλιτεχνικού Λυκείου Αθηνών, (Αριστείο Προόδου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2001 - : Ειδική Φωτογράφος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
2000 : Φωτογραφική υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (παραγωγή εποπτικού υλικού, αντιγραφή σχεδίων, κ.τ.λ.)
1998 - : Φωτογράφηση έργων τέχνης για τη Gallery Η. Τζίμα
1997 : Διοικητική και δημιουργική διεύθυνση του studio "Art in Action" Διαφημιστική -Αρχιτεκτονική φωτογραφία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2003 - :

Συμμετοχή στο μάθημα της "Συλλογής Φωτογραφικών Δεδομένων" της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

1993 - 2000:

Συνεργασία με τo Εργαστήρι Μελέτης και Εφαρμογής της Φωτογραφίας--Ε.Μ.Ε.Φ. Διδασκαλία διαφημιστικής φωτογραφίας και τεχνικές σκοτεινού θαλάμου Α/Μ φωτογραφίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2002 :

1) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Διερεύνηση ψηφιακών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας για την φωτογραμμετρική αποτύπωση της γέφυρας Δεβοσέτ στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

2) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Παραγωγή ψηφιακής ορθοφωτογραφίας της Πύλης του Αδριανού" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

  3) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Αποτύπωση τεκμηρίωση βορείου τμήματος του οχυρωματικού τείχους στην Ιερά Μονή Δαφνίου" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
2001 : 1) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Διερεύνηση της αποδοτικότητας των αυτοματισμών των ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων για την χαρτογράφηση των Τειχών της Πειραϊκής Ακτής" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  2) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Μελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης της οδού Αθηνάς" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
2000 : Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη σύγχρονων Τοπογραφικών και Φωτογραμμετρικών μεθόδων για τη Φωτογραφική τεκμηρίωση και Αρχιτεκτονική ψηφιακή απεικόνιση Βυζαντινών μνημείων. Εφαρμογή στην Ιερά Μονή Δαφνίου" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
1999 : 1) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση Αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  2) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα "Γεωμετρική τεκμηρίωση με σύγχρονες φωτογραμμετρικές μεθόδους του νεολιθικού οικισμού στο λόφο Ζάγανι, Σπάτων" του εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

1989: Αγγλική Γλώσσα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1998 :

Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφίας "Adobe PhotoShop-advanced" Rainbow Training Center

1994 :

Σεμινάριο University of Hasselblad, Φωτογραφικός Εξοπλισμός Εισηγητής Εrnst Wildi

1992 : Εκπαίδευση σε Μηχανές Μεγάλου Καρέ (format) Linhof, Αθήνα 1992
1991 : Υποβρύχια φωτογραφία Kodak (Near East), Inc.