ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Georgopoulos A.
Τελευταία ενημέρωση 26/11/2002

 

Ανδρέας Γεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, 
γενν. στην Αλεξάνδρεια (Αιγύπτου) την 26.09.54
Εγγαμος (με Εύη Πλάτων)
Δύο παιδιά: Κωνσταντίνος (1986), Εμμανουέλα-Μαρία (1988)

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1966 - 1972Γερμανική Σχολή Αθηνών
1972 - 1976Ανωτάτη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
ΟΚΤ 1976 - ΟΚΤ 1977Diploma και Master of Science (MSc) Φωτογραμμετρίας από το University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London)
ΝΟΕ 1977 - ΜΑΙ 1981Doctor of Philosophy (PhD) Φωτογραμμετρίας από το University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου
ΑΠΡ 1978 - ΙΑΝ 1981Υπότροφος ΙΚΥ
ΜΑΡ 1985Λέκτορας ΕΜΠ
ΙΟΥΝ 1990Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
ΝΟΕ 1995Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
από ΣΕΠ 1996Διευθυντής Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας ΤΑΤΜ ΕΜΠ
από ΣΕΠ 1998Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΑΤΜ ΕΜΠ
από ΣΕΠ 1998Εκπρόσωπος ΤΑΤΜ στην Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ
από ΔΕΚ 1999Καθηγητής ΕΜΠ
από ΣΕΠ 2002Πρόεδρος ΣΑΤΜ-ΕΜΠ

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (άριστα)
 Γερμανικά (άριστα)
 Γαλλικά (λίγα)
 Ιταλικά (λίγα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Camera Calibration and Film Flatness (Βαθμονόμηση - Διακρίβωση φωτογραφικών μηχανών και επιπεδότητα του φιλμ). Διατριβή για την απόκτηση του MSc, Οκτώβριος 1977
 • Η επιστήμη της Φωτογραμμετρίας. Μια απλοποιημένη παρουσίαση και κατανοητή εξήγηση της έννοιας του τριδιάστατου μοντέλου χώρου. Τεχνικά Χρονικά, τ.8/78, σελ. 8-12, Αύγουστος 1978.
 • Camera Calibration at Very Close Focal Settings (Καλιμπράρισμα μηχανών για πολύ κοντινές εστιάσεις). Photogrammetric Record, Vol. 9(54) σελ. 853-855, Οκτώβριος 1979. (Συνεργασία με Dr. P.J. Scott).
 • Kalibrierung nicht-metrischer Kammern. (Καλιμπράρισμα μη μετρητικών φωτογραφικών μηχανών). Πρακτικά - Σημειώσεις του Σεμιναρίου "Βιομηχανική Φωτογραμμετρία" της Τεχνικής Ακαδημίας του Βούπερταλ, Ιανουάριος 1980.
 • M'glichkeiten und Grenzen photogrammetrischer Ballon- und Drachen-aufnahmen mit Amateurkammern (Δυνατότητες και περιορισμοί για φωτογραμμετρικές αεροφωτογραφήσεις από αερόστατα και αετούς με ερασιτεχνικές μηχανές). Πρακτικά - Σημειώσεις του Σεμιναρίου "Βιομηχανική Φωτογραμμετρία" της Τεχνικής Ακαδημίας του Βούπερταλ, Ιανουάριος 1980.
 • A co-ordinatometer for 35mm negatives (Mετρητής συντεταγμένων για αρνητικά 35 mm). Photogrammetric Record, Vol. 10(56), σελ. 243-244, Οκτώβριος 1980.
 • Rediscovery of the Photogrammetric Gun (Επανανακάλυψη του Φωτογραμμετρικού "τυφεκίου") Photogrammetric Record, Vol. 10(56), σελ. 243-244, Οκτώβριος 1980.
 • Low altitude non-metric photography in surveying. (Μη μετρητικές αεροφωτογραφήσεις από μικρά ύψη στην τοπογραφία). Διδακτορική Διατριβή, UCL. Απρίλιος 1981.
 • Balloon and kite photography : An historical review (Αεροφωτογραφήσεις από αερόστατα και αετούς : Μια ιστορική αναδρομή). International Archives of Photogrammetry, Vol. 24/V part 1, σελ. 196-206, Σεπτέμβριος 1982.
 • Low altitude non-metric photography using a kite (Μη μετρητικές αεροφωτογραφήσεις από μικρά ύψη με αετό). International Archives of Photogrammetry, Vol. 24/V part 1, σελ. 207-217, Σεπτέμβριος 1982.
 • Καλιμπράρισμα μη μετρητικών φωτογραφικών μηχανών. Τεχνικά Χρονικά-Α Επιστ. έκδοση, Τομ. 4, τευχ. 1-2, σελ. 57-75, ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 1984.
 • Photogrammetry unwinds Ariadne's Thread: Recording the Archaeological Site of Cnossos. (Η Φωτογραμμετρία ξετυλίγει τον μίτο της Αριάδνης: H Αποτύπωση του Αρχαιολογικού χώρου της Κνωσσού.). The Photogrammetric Record, 13(67), Απρίλιος 1986. (Συνεργασία με Ε. Σταμπουλόγλου και Ν. Μοναχό).
 • Τhe Photogrammetric Survey of an archaeological site. Focus on special problems. (H φωτογραμμετρική αποτύπωση αρχαιολογικού χώρου. Εστίαση σε ειδικά προβλήματα). International Archives of Photogrammetry Vol 26(5) Ottawa, Ιούλιος 1986. (Συνεργασία με Ε. Σταμπουλόγλου).
 • Αποτύπωση Μνημείων και Συνόλων. Μεθοδολογία και Εξοπλισμός. Πρακτικά Συνεδρίου "Σύγχρονη μεθοδολογία Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Μνημείων", Θεσσαλονίκη, σελ. 511-535, Σεπτέμβριος 1986. (Συνεργασία με Ε. Σταμπουλόγλου).
 • Η Αναλυτική Φωτογραμμετρία στις Αποτυπώσεις Μνημείων. Πρακτικά Συνεδρίου "Σύγχρονη μεθοδολογία Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Μνημείων", Θεσσαλονίκη, σελ. 609-628, Σεπτέμβριος 1986. (Συνεργασία με Ι. Μπαντέκα, Χ. Ιωαννίδη και Χ. Πότσιου).
 • Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων. Η φωτογραμμετρική άποψη. Πρακτικά Συνεδρίου Ελλ. Τμήματος ICOMOS "Η συντήρηση και προστασία της λαϊκής και παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής" (υπό έκδοση). Αθήνα, Νοέμβριος 1987. (Συνεργασία με Ε. Σταμπουλόγλου).
 • Deformation Monitoring by means of monoscopic photography. (Παρακολούθηση παραμορφώσεων με μονοσκοπικές λήψεις) International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 1988, Vol.27, part B5, σελ.1-7. (Συνεργασία με Ι. Μπαντέκα). 
 • Analytical approaches to the problem of Architectural Restitution. (Αναλυτικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της αρχιτεκτονικής απόδοσης). International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 1988, Vol.27, part B11, σελ. 370-379 (Συνεργασία με Ι. Μπαντέκα, Χ.Ιωαννίδη, Χ.Πότσιου). 
 • Photogrammetric Wave Profile Determination. (Φωτογραμμετρικός προσδιορισμός διατομής κύματος). International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 1988, Vol.27, part B5, σελ.203-212. (Συνεργασία με Ι. Μπαντέκα, Χ. Ιωαννίδη, Χ. Πότσιου).
 • Οργάνωση και τήρηση του Κτηματολογίου. Σύγκριση στοιχείων κτηματολογικών συστημάτων άλλων χωρών Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Διημέρου "Προοπτικές Ελληνικού Κτηματολογίου", 25-26 Σεπτεμβρίου 1989, Αθήνα, σελ. 112-118. (Συνεργασία με Ε. Δημοπούλου, Π. Ζεντέλη, Χ. Ιωαννίδη και Χ. Πότσιου).
 • Τήρηση - Ενημέρωση Γερμανικού Κτηματολογίου. Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Διημέρου "Προοπτικές Ελληνικού Κτηματολογίου", 25-26 Σεπτεμβρίου 1989, Αθήνα. (Συνεργασία με Ι. Μπαντέκα).
 • The Photogrammetric Survey of the Athens Central Municipality Market. (Η Φωτογραμμετρική αποτύπωση της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς Αθηνών). Proceedings of the XII CIPA Symposium, Rome, September 1989. (Συνεργασία με Ε. Σταμπουλόγλου, Ι. Μπαντέκα, Ε. Δημοπούλου, Χ. Πότσιου και Κ. Παγάνη).
 • Photogrammetric Potential of Small-format Cameras. (Φωτογραμμετρικές δυνατότητες μηχανών μικρού φορμάτ). Invited Paper, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 1990. Vol. 27, Part 5/1, pp. 128-137.
 • The implementation of a vector GIS to the survey of a castle. (Η χρήση ενός διανυσματικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στην αποτύπωση ενός κάστρου). Proceedings of the XIV CIPA International Symposium, 2-5 October 1991, Delphi, pp. 93-100. (Συνεργασια με Γ. Μαυρέλλη, Β. Πρίντζιο και Ε. Βοζίκη).
 • Recording Traditional Ships. (Τεκμηρίωση παραδοσιακών σκαφών). International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 1992. Vol. 29, part B5, pp. 799-802. (Συνεργασία με Τ. Κοκκά, Ι. Μπαντέκα, Κ. Δαμιανίδη και Β. Κωστούλα).
 • FOTOCAD: A simple photogrammetric package for non-photogrammetrists. (FOTOCAD: Ενα απλό φωτογραμμετρικό πακέτο για μη φωτογραμμέτρες). International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 1992. Vol. 29, part B5, pp. 357-362. (Συνεργασία με Α. Σπίνου).
 • Trends of Education in Photogrammetry and Remote Sensing: The Rhodes Symposium Experience. (Τάσεις στην εκπαίδευση της Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης: Η εμπειρία του Συμποσίου της Ρόδου). International Union for Surveys and Mapping, Presented Papers of the Working Group Sessions. August 8-12, 1992, Washington DC., pp. 36-38. (Συνεργασία με Ι. Μπαντέκα).
 • FOTOCAD: Ενα Φωτογραμμετρικό πακέτο για μη φωτογραμμέτρες. Πρακτικά Σεμιναρίου "Επίγεια Φωτογραμμετρία και Συστήματα Πληροφοριών Χώρου για την Τεκμηρίωση του Μνημειακού Πλούτου της Χώρας". Θεσσαλο-νίκη, 23-24 Νοεμβρίου 1992. (Συνεργασία με Α. Σπίνου).
 • Assessing Pavement Surface Distress using Digital Image Processing. Transportation Research Board (TRB) 73rd Annual Meeting, January 9-13, 1994 Washington DC., Paper No. 940350 (Συνεργασία με Α. Λοίζο και Α. Φλούδα).
 • Measuring the past for the future: implementing a vector GIS to survey an historic castle. (Μετρώντας το παρελθόν για το μέλλον: η εφαρμογή ενός διανυσματικού ΓΣΠ για την αποτύπωση ενός ιστορικού κάστρου). GIS Europe, Vol.3 No3 April 1994, pp. 28-32 (Συνεργασία με Γ. Μαυρέλλη, Β. Πρίντζιο και Ε. Βοζίκη).
 • Digital Rectification using a PC. (Ψηφιακή αναγωγή με τη χρήση Προσωπικού Υπολογιστή). International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.ΧΧΧ, Part 5, pp. 102-108, Melbourne 1994 (Συνεργασία με Ε. Τουρνά).
 • Digital Image Processing as a tool for pavement distress evaluation. (Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας ως εργαλείο για την αξιολόγηση των επιφανειακών ρωγμών των οδοστρωμάτων). ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Elsevier Science Publishers BV, Vol. 50, No. 1, pp. 23-33, 1995. (Συνεργασία με Α. Λοίζο και Α. Φλούδα).
 • Εξοπλισμός και Συστήματα Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας. Προσκεκλημένη ανακοίνωση. Τεχνικά Χρονικά, 2η έκτακτη έκδοση '95. Διήμερο "Ψηφιακή Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση: Τεχνολογίες Αιχμής", ΤΕΕ, σελ. 93-103.
 • Η χρήση διαχρονικών δοευφορικών εικόνων SPOT-XS και LANDSAT-TM για τη διαπίστωση του είδους της καλλιέργειας και του εμβαδού αροσίμων εκτάσεων, όπως εφαρμόστηκε στον έλεγχο με τηλεπισκόπηση των επιφανειακών επιδοτήσεων αροσίμων εκτάσεων και βοσκοτόπων στην Ελλάδα το 1993. (Συνεργασία με Β. Πρίντζιο και Ε. Βοζίκη). Τεχνικά Χρονικά, 2η έκτακτη έκδοση '95. Διήμερο "Ψηφιακή Χαρτογρα-φία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση: Τεχνολογίες Αιχμής", ΤΕΕ, σελ. 193-196.
 • Εφαρμογές Ψηφιακών Φωτογραμμετρικών Συστημάτων (Συνεργασία με Ι. Καββάδα και Ε. Βοζίκη). Τεχνικά Χρονικά, 2η έκτακτη έκδοση '95. Διήμερο "Ψηφιακή Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση: Τεχνολογίες Αιχμής", ΤΕΕ, σελ. 121-131.
 • Η Συμβολή της αντίστροφης Φωτογραμμετρίας στις Μελέτες Οδοποιίας. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδοποιίας, ΤΕΕ, Περιφ. Τμήμα Κ. και Δ. Θεσσαλίας, Λάρισα 4-7 Οκτωβρίου 1995, σελ. 194-209. (Συνεργασία με Β. Ψαριανό).
 • Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες: Και φτηνά και Καλά!!. Πρακτικά Ημερίδας ΤΕΕ "Αποτυπώσεις Μνημείων, Μέθοδοι - Προδιαγραφές", 30 Νοεμβρίου 1993 (Συνεργασία με Γ.Ν. Μακρή). (υπό έκδοση).
 • Determination of Seismic Movements of Monuments using Stereoscopic Video. (Προσδιορισμός σεισμικής συμπεριφοράς μνημείων με τη χρήση στερεοσκοπικού βίντεο, συνεργασία με Ε. Τουρνά, Χ. Μουζάκη, Ε. Βουγιούκα και Π. Καρύδη). Proceedings of 3rd Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, October 2-4 1995, Vienna, pp. 454-462.
 • Towards an Operational Digital Video Photogrammetric System for 3-D Measurements (Προς ένα λειτουργικό φωτογραμμετρικό σύστημα ψηφιακού βίντεο για τρισδιάστατες μετρήσεις). International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXI, part B2, Commission II, pp. 111-116 (Συνεργασία με Ε. Τουρνά).
 • "Photogrammetrist v. 1.0". The Greek Introduction to Photogrammetry. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXI, part B6, Commission VI, pp. 45-50 (Συνεργασία με B. Φωτεινόπουλο).
 • Low cost Digital Rectification on a PC (Ψηφιακή αναγωγή χαμηλού κόστους με τη χρήση προσωπικού υπολογιστή, συνεργασία με Γ.Ν. Μακρή). Photogrammetric Record, 15(89): 703-714, April 1997.
 • Three Dimensional Visualization of the built Environment using Digital Orthophotography (Τρισδιάστατη οπτικοποίηση αστικού χώρου με χρήση ψηφιακής ορθοφωτογραφίας, συνεργασία με Β. Νάκο, Δ. Μάστορη και Δ. Σκαρλάτο). Photogrammetric Record, 15(90): 913-921, October 1997.
 • The photogrammetric Survey of a Prehistoric Site undergoing Removal (Φωτογραμμετρική αποτύπωση προϊστορικού οικισμού υπό μεταφορά, συνεργασία με Γ. Καρρά και Γ. Μακρή). Photogrammetric Record 16(93): 443-456, April 1999.
 • Σύγκριση Αναλυτικών και Ψηφιακών Φωτογραμμετρικών Συστημάτων Χαμηλού Κόστους (έχει εγκριθεί η δημοσίευση της εργασίας αυτής στα Τεχνικά Χρονικά, σειρά Ι, τεύχος 1/1998, συνεργασία με Η. Γεωργίου).
 • Μέτρηση του ύψους οφθαλμών των Ελλήνων οδηγών επιβατηγών αυτοκινήτων (έχει εγκριθεί η δημοσίευση της εργασίας αυτής στα Τεχνικά Χρονικά, συνεργασία με Β. Ψαριανό, Μ. Χανό και Δ. Κουκουνιά).
 • Geometric Documentation of Archaeological Artefacts (Γεωμετρική τεκμηρίωση κειμηλίων, συνεργασία με Μ. Μπία, Γ. Γαλανοπούλου και Γ.Ν. Μακρή). Εχει εγκριθεί η παρουσίαση της εργασίας αυτής στο International Workshop "Photogrammetric Measurement, Object Modelling and Documentation in Architecture and Industry" που οργανώνεται από τις ομάδες εργασίας V/2 και V/5 της ISPRS και θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη από 7-9 Ιουλίου 1999.
 •