Επίκαιρα κείμενα για το Πανεπιστήμιο από τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Δ.Ρόκο:

 


Για να διαβάσετε τα παραπάνω κείμενα χρειάζεστε το Acrobat Reader