Προμηθέας Πυρφόρος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής
----------------------

Πληροφορίες για επικοινωνία

Διεύθυνση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και Σ.Τ.Ε.
Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφος, 157 80
Ελλάς

Τοποθεσία

Γραφεία

Κτίριο «Βέη» (Νέα κτίρια τοπογράφων μηχανικών),
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Εργαστήριο

Κτίριο «Λαμπαδαρίου»
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνα

Fax: 210-772-2627
Εργαστήριο: 210-772-2613, 210-772-2591
----------------------

Email επικοινωνίας

Για τυχόν απορίες ή πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο των σελίδων, στείλτε mail στον διαχειριστή των σελίδων (webmaster):
S.Kozanis@itia.ntua.gr, ή amarinou@survey.ntua.gr.
Για ζητήματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, στείλτε mail στον διευθυντή του Εργαστηρίου: Μ. Σακελλαρίου:
mgsakel@mail.ntua.gr
----------------------
<<<Στην ιστοσελίδα του Εργαστήριου
Στην ιστοσελίδα της Σ.Α.Τ.Μ.>>>