Εκδηλώσεις Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

για τον εορτασμό των 90 χρόνων λειτουργίας της

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2007, 10:00-14:00

 

Εκδήλωση: «Εξελίξεις στην ταυτότητα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού - Προκλήσεις για τη ΣΑΤΜ του 21ου αιώνα»

Αμφιθέατρο Β1 (κτήριο Βέη), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007, 10:00-14:00

 

Εκδήλωση: «HEPOS - Ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα - Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές»

Αμφιθέατρο Β1 (κτήριο Βέη), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2007, 10:00-14:00

 

Εκδήλωση: «Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - 90 χρόνια δραστηριότητας»

Αίθουσα Εκδηλώσεων, Κτήριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.