ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ, 5ου Εξαμήνου

Αρχή l Θεματικοί χάρτες l Ασκήσεις l Σημειώσεις l Βοηθητικό υλικό l Λογισμικό l Σύνδεσμοι


Διδακτικές Σημειώσεις

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Βύρωνας Νάκος, Αθήνα 2006, PDF 214kb)

ΓΡΑΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ - Αρχές Οπτικοποίησης (Βύρωνας Νάκος, Αθήνα 2006, PDF 702kb)

Βιβλία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (Βύρωνας Νάκος και Βασιλική Φιλιππακοπούλου, Αθήνα 1992, PDF 32mb)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2002)
M
ετάφραση του βιβλίου "Elements of Cartography" των A.H. Robinson, J.L. Morrison, P.C Muekrcke, A.J. Kimerling & S.C. Guptill (6th ed, 1995, John Wiley & Sons Inc)