ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ, 5ου Εξαμήνου

Αρχή l Θεματικοί χάρτες l Ασκήσεις l Σημειώσεις l Βοηθητικό υλικό l Λογισμικό l ΣύνδεσμοιΗ Θεματική Χαρτογραφία είναι μάθημα επιλογής που προσφέρει εμβάθυνση γνώσεων και εμπειρίας στη περιοχή της χαρτογραφίας. Το μάθημα αυτό διδάσκεται ως συνέχεια των υποχρεωτικών μαθημάτων Χαρτογραφία Ι (Γενική Χαρτογραφία) και Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία), των οποίων το σύνολο των γνώσεων θεωρούνται ουσιαστικά ως προαπαιτούμενες. Βασικό αντικείμενο της Θεματικής Χαρτογραφίας είναι να αναπαρασταθούν, γραφικά, φαινόμενα του γεωγραφικού χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς), καθώς επίσης και αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των.

Περίγραμμα του μαθήματος

Διδάσκοντες - επικοινωνία

Ανακοινώσεις - ενημέρωση

5/10/2004
Έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας της "Θεματικής Χαρτογραφίας".
25/10/2005
Προσθήκη λογισμικού δημιουργίας αρχείων PDF.
13/11/2007
Ενημέρωση των εκφωνήσεων των ασκήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-08.
5/12/2007
Ενημέρωση οδηγιών άσκησης 3.
6/2/2008
Αναπλήρωση χαμένων ωρών για το χειμερινό εξάμηνο 2007-08 με συμπληρωματικά μαθήματα στις 8/2, 15/2 και 22/2 (ώρα 13:45).

3/10/2008
Ο δικτυακός τόπος του μαθήματος μεταφέρεται στην υπηρεσία "mycourses" του ΕΜΠ, στη διεύθυνση https://mycourses.ntua.gr (για την πρόσβαση απαιτείται η έκδοση λογαριασμού στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ιδρύματος).