ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3ου Εξαμήνου
  Διδάσκων: Ρωμύλος Κορακίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Πρόγραμμα διαλέξεων και διαφάνειες  l  Εργαστήριο, θέματα ασκήσεων  l  Βοηθητικό υλικό  l  Σύνδεσμοι, πηγές πληροφοριών


Διδάσκοντες

  Ρωμύλος Κορακίτης, Βασίλειος Βεσκούκης,
Γιώργος Πανόπουλος, Θανάσης Καραλόπουλος
Γραφείο Λαμπαδάριο, γραφείο 011 (ισόγειο)
Τηλέφωνο 210 - 772 1688
e-mail v.vescoukis@cs.ntua.gr
   

Περιεχόμενο του μαθήματος

Εισαγωγή στις ΒΔ. Μοντελοποίηση δεδομένων. Το μοντέλο E-R. Κλασσικά μοντέλα Βάσεων Δεδομένων (Ιεραρχικό, Δικτυωτό). Το Σχεσιακό Μοντέλο.

Συστήματα Διοίκησης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems) και η αρχιτεκτονική τους.

Γλώσσες για Βάσεις Δεδομένων - Η γλώσσα SQL.

Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων.

Εισαγωγή στη γλώσσα συμβολισμών UML. Λογικός Σχεδιασμός και Κανονικοποίηση (normalization).

Θέματα Διαχείρισης και Λειτουργίας (ακεραιότητα, βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση, ασφάλεια, λειτουργικότητα).

Διατάξεις ΒΔ (client-server, κατανεμημένες ΒΔ) και προσπέλαση δεδομένων από ετερογενή συστήματα (xDBC, middleware)

Βιβλίο και διδακτέα ύλη

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Silberschatz, Korth, Sudarshan, 4η έκδοση (μετάφραση), Εκδόσεις Γκιούρδας.

Υλη: Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.3, 7, Παράρτημα Α, Β.

Εργαστήρια, ασκήσεις, βαθμολογία

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος διδάσκεται σε ένα ενιαίο τμήμα που αποτελείται από το σύνολο των σπουδαστών, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις τροποποιήσεις του. Για το εργαστήριο ορίζονται δύο τμήματα, καθένα από τα οποία παρακολουθεί υποχρεωτικά δύο ώρες εβδομαδιαία, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αρχίζει την Τρίτη 25/10/2005.

Θα δοθεί μία εξαμηνιαία εργασία για εκπόνηση, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

Η βαθμολογία του μαθήματος, υπολογίζεται ως εξής:
    75%
από την τελική γραπτή εξέταση
    25% από την εργασία

Σημείωση:
Αν η διαφορά του βαθμού της εργασίας από τον βαθμό του διαγωνίσματος είναι μεγαλύτερη των 3 μονάδων, τότε ο βαθμός της εργασίας διορθώνεται προς τα κάτω ώστε να απέχει 3 μονάδες από τον βαθμό του διαγωνίσματος και εφαρμόζεται ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας.