ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3ου Εξαμήνου
  Διδάσκων: Ρωμύλος Κορακίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Πρόγραμμα διαλέξεων και διαφάνειες  l  Εργαστήριο, θέματα ασκήσεων  l  Βοηθητικό υλικό  l  Σύνδεσμοι, πηγές πληροφοριών


Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες και το λοιπό υλικό των διαλέξεων του μαθήματος.
Οι διαφάνειες κάθε μαθήματος γίνονται διαθέσιμες κάθε εβδομάδα μετά από το μάθημα.
Το σύνολο των διαφανειών θα διανεμηθεί περί το τέλος του εξαμήνου.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Θεωρία
    Τετάρτη, ώρα 08:45 - 10:30, Μεγάλο Αμφιθέατρο

Εργαστήριο
    Τμήμα 2 (Τρίτη 17:00-19:00): Τμήμα 2
    Τμήμα 1 (Πέμπτη 17:00-19.00): Τμήμα 1


Πρόγραμμα και υλικό διαλέξεων

Εβδομάδα 1.
    Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, διεξαγωγή και θεματολογία του μαθήματος, Εισαγωγή στη μοντελοποίηση δεδομένων,
    Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 2.
    Μοντελοποίηση Δεδομένων, Κλασικά Μοντέλα Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
    Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 3.
    Μοντελοποίηση Δεδομένων, Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων.
    Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 4.
    Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Μετάβαση από το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων στο σχήμα μιας σχεσιακής ΒΔ.
    Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 5.
    Παράδειγμα μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων, σχεσιακής ΒΔ.
    Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 6.
    Σχεσιακή άλγεβρα, SQL
    Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 7.
    SQL.
    Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 8.
    SQL - φυσική σύνδεση: τεχνικές και παραδείγματα.
    Διαφάνειες [pdf]