ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Tμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Τμήμα Τοπογραφίας
Τεχνολογικό Εκπειδευτικό Ίδρυμα Σερρών, Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
Swiss Federal Institute of Technology Zurish, Geomatic Engineering & Planning
Delft University of Technology, Geomatics
Newcastle University, Surveying & Mapping Science
Ecole Nationale des Sciences Geographiques

ΦΟΡΕΙΣ
Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
Κτηματολόγιο Α.Ε.
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού
Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος
Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

International Society for Photogrammetry & Remote Sensing
International Deferation of Surveyors
Association of Geographic Information Laboratories for Europe
International Hydrographic Organization
International Cartographic Association