ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Το Κέντρο Γεωπληροφορικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο 1996 και αποτελεί το επίκεντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν τεχνολογίες Πληροφορικής, στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Δημιουργήθηκε κυρίως για την παροχή του απαραίτητου υλικού και λογισμικού περιβάλλοντος στις προπτυχιακές αλλά και τις μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος. Το Κέντρο υποστηρίζει ακόμη τις ερευνητικές δραστηριότητες των μεταπτυχιακών σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού σε αντικείμενα της Γεωπληροφορικής. Διαθέτει ένα αυτοτελές δίκτυο που παράλληλα εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο του Ε.Μ.Π., παρέχει δε στους χρήστες της Σ.Α.Τ.Μ. (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Web), Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail), κ.ά.
Από τις αρχές του 2000 παράλληλα με το Κέντρο Γεωπληροφορικής λειτουργεί και το Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.) της Σχολής, το οποίο εντάσσεται στο ίδιο υποδίκτυο δεδομένων και αξιοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου.


Κύρια αίθουσα Κέντρου Γεωπληροφορικής


Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Βεσκούκης (Καθηγητής ΕΜΠ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Βουλουτάκης Χρήστος ΕΤΕΠ (Μηχ/κός H/Y & Πληροφορικής), Κουρσάρης Θοδωρής ΙΔΑΧ ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Τοποθεσία Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π. - ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210-7722759, 210-7722767,
FAX: 210-7722690 - E-MAIL: geocenter@survey.ntua.gr (Kέντρο Γεωπληροφορικής) , pclab@survey.ntua.gr (E.Π.Υ.)
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα-Παρασκευή: 08:30-16:30


Πρόγραμμα αιθουσών (DOC)
-Ενημέρωση κάθε μία ώρα-
Υπηρεσίες (PDF) Συχνές ερωτήσεις

Στο Κέντρο Γεωπληροφορικής παρέχουν δωρεάν λογισμικό οι παρακάτω οίκοι:


Κεντρική σελίδα ΣΑΤΜ

 
Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2006