Staff - Chryssy Potsiou
 
 


.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑ                       : ΧΡΥΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ                   : ΠΟΤΣΙΟΥ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ      : 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ     : ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     : ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ                   : Επκουρη Καθηγτρια Ε.Μ.Π.

ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡOMEIO:    chryssyp@survey.ntua.gr; chryssy.potsiou@gmail.com

ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     :   http://www.fig.net/council/vicepresident_potsiou_11_14.htm

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

1976              Αποφοτηση απ το Β’ Γυμνσιο Αρσακεου Ψυχικο με γενικ βαθμ 18 1/3.

1976           Εισαγωγ στο Τμμα Αγρονμων & Τοπογρφων Μηχανικν του Αριστοτλειου Πανεπιστημου Θεσσαλονκης (ΑΠΘ)

1977              Μεταγραφ στο 2ο τος (γ’ εξμηνο) της Σχολς ΑΤΜ ΕΜΠ, λγω αρστευσης κατ την πρτη εξεταστικ περοδο.

1982              Αποφοτηση απ τη Σχολ Αγρονμων & Τοπογρφων Μηχανικν Ε.Μ.Π., με σειρ επιτυχας 3η στους 63 φοιτητς, με βαθμ 7,66.

Υποτροφες κατ την διρκεια των ακαδημακν σπουδν.

1984 - 1988   Τετραετς σμβαση ργου με το ΕΜΠ.

1995            Διδκτορας Μηχανικς ΕΜΠ. Ττλος Διδακτορικς Διατριβς: “Ψηφιακ Χαρτογραφικ Στοιχεα Κτηματολογου”, με γνωστικ αντικεμενο στις περιοχς της Φωτογραμμετρας, του Κτηματολογου και της Διαχερισης Χωρικς Πληροφορας.

2006              Παρακολοθηση εντατικν θερινν τμημτων μεταπτυχιακο επιπδου, στο Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ), Center for Real Estate, στις παρακτω θεματικς εντητες:

·      Fundamentals of Real Estate Finance

·      Real Estate Markets: Location, Product, Timing

·      Intoduction to Commercial Real Estate Development.

 

1982 - 1993   Μελετητς Αγρονμος - Τοπογρφος Μηχανικς, του Μητρου Μελετητν της Γ.Γ. Δημοσων ργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις κατηγορες Μελετν Τοπογραφας (16) και Πολεοδομικν-Ρυμοτομικν Μελετν (2) με τξη πτυχου Α.

1993 - 2000   Αγρονμος - Τοπογρφος Μηχανικς του Ε.Μ.Π. με σχση εργασας Ιδιωτικο Δικαου Αορστου Χρνου, στην Τεχνικ Υπηρεσα του Ιδρματος με διθεση στον Τομα Τοπογραφας

1998 - 2001   Τεχνικς Σμβουλος Διοκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για τα διεθν και τα εκπαιδευτικ θματα.

2000 - 2001   Μνιμος Υπλληλος ΕΜΠ

2001 - 2002   Μνιμο μλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ του ΣΑΤΜ

2002 - 2005   Μνιμο μλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ – βαθμδα Α του Τομα Τοπογραφας.

2005 - 2010   Μνιμη Λκτορας Ε.Μ.Π

2010 - σμερα Μνιμη Επκουρη Καθηγτρια Ε.Μ.Π.

Ιονιος 2013  Εκλογ σε θση Αναπληρωτ Καθηγητ Ε.Μ.Π.

 

2009 - 2010   Μλος του Διοικητικο Συμβουλου του ΟΚΧΕ

2009 - σμερα Μλος του Διοικητικο Συμβουλου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

 

2002 -σμερα  Εξωτερικς συνεργτης του ΤΕΕ για θματα διεθνν σχσεων

2002 -σμερα  Ανεξρτητη επιστημονικ σμβουλος, με δραστηριτητα στην ευρτερη περιοχ της Ευρπης, για θματα Κτηματολογου και Διαχερισης Γης. 

 

 

Επισκπτρια Καθηγτρια στο μεταπτυχιακ πργραμμα “Land Management and Land Tenure” του Πολυτεχνεου του Μονχου, το 2010, με θμα διαλξεων: “Informal Development in Europe”.

 

Επιστημονικ Υπεθυνος για την επβλεψη συνολικ 36 Διπλωματικν Εργασιν: 32 προπτυχιακν της ΣΑΤΜ ΕΜΠ και 4 μεταπτυχιακν του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορικ», και συμμετοχ στις τριμελ εξεταστικ επιτροπ πολλν λλων διπλωματικν εργασιν.

 

Συμμετοχ σε επιτροπς εξτασης 4 Διδακτορικν Διατριβν στην Ελλδα (ΕΜΠ και ΑΠΘ) και 2 Διδακτορικν Διατριβν σε Πανεπιστμια του εξωτερικο.

 

Ομιλτρια σειρς διαλξεων σε 14 εθνικ και διεθν Σεμινρια Εκπαδευσης Μηχανικν, με αντικεμενα απ τη Φωτογραμμετρα, το Κτηματολγιο και τα Γεωγραφικ Συστματα Πληροφοριν (Συνεχιζμενη Εκπαδευση Ε.Μ.Π., ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, Τεχνικ Επιμελητριο Κπρου). Επιστημονικ Υπεθυνος και συντονιστς σε πντε (5) απ αυτ.

 

Συγγραφ περισστερων απ 90 δημοσιεσεων μετ απ κρση και περισστερων απ 50 ακμα παρουσισεων σε Συνδρια. Απ τις εργασες χουν διακριθε:

-     1 ως «best paper», στο διεθνς συνδριο της Επιτροπς 3 της FIG, Παρσι 2011

-     2 ως «FIG article of the month», Μρτιος 2010 και Μρτιος 2012

-     Περισστερες απ 30 ως «keynote speeches» και «invited presentations».

 

Κριτς ρθρων σε διεθν συνδρια και επιστημονικ περιοδικ.

Chief Editor για την διεξαγωγ της πλρους κρσης (organization of the Peer Review Process) δο Διεθνν Συνεδρων της Διεθνος Ομοσπονδας Τοπογρφων - FIG (2008 Stockholm και 2009 Eilat).

 

Εξωτερικς κριτς (external referee) για την εξλιξη ενς μλους ΔΕΠ της Schulich School of Engineering, του University of Calgary, απ την βαθμδα του Αναπληρωτ Καθηγητ (Associate Professor) στην βαθμδα του Καθηγητ (Professor).

 

Δραστηριτητα στη Διεθν Ομοσπονδα Τοπογρφων (FIG):

1994 - 1998 Μλος του Working Group 7.1 της Επιτροπς 7 της FIG

1998 - 2002 Πρεδρος του Working Group 3.1 “Spatial Information ManagementTechnical Aspectsτης Επιτροπς 3 της FIG

2002 - 2006 Πρεδρος του Working Group 3.3 “Spatial Information ManagementState of the Artτης Επιτροπς 3 της FIG

2004            Εκλογ στην θση του προδρου της Επιτροπς 3 (Διαχεριση Χωρικς Πληροφορας) για την περοδο 2006-2010.

2004 - 2006 Αντιπρεδρος της Επιτροπς 3 της FIG, που χει αντικεμενο ‘Spatial Information Management’, για την περοδο 2002 – 2006.

2006 - 2010         Πρεδρος της Επιτροπς 3  της FIG.

2007 - 2010 Εκλεγμνο μλος, για 2 περιδους, του Συμβουλου (Council member) ως εκπρσωπος των Προδρων των δκα Επιτροπν (ACCO Representative) της FIG.

2011 - 2014         Αντιπρεδρος της Διεθνος Ομοσπονδας Τοπογρφων (FIG) και Πρεδρος του FIG Task Force on Property and Housing.

 

Εκλεγμνο μλος του Bureau του UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA), που εναι η υπο-επιτροπ για το Κτηματολγιο της Οικονομικς Επιτροπς για την Ευρπη, του Οργανισμο Ηνωμνων Εθνν, για επτ (7) διαδοχικς περιδους, απ 2001 - 2015.

 

Συνεργασα με τον φορα UN-HABITAT και την World Bank.

 

Επιστημονικ υπεθυνος σε 5 διεθν ερευνητικ προγρμματα και συμμετοχ σε λλα 17 ελληνικ και διεθν.

 

Συμμετοχ σε περισστερα απ 150 συνδρια και ημερδες, πως της Διεθνος νωσης Αρχιτεκτονικς Φωτογραμμετρας (C.I.P.A.), της Διεθνος νωσης Τοπογρφων (FIG), της Διεθνος νωσης Φωτογραμμετρας και Τηλεπισκπησης (ISPRS), της UNECE / WPLA,  της UNECE CHLM, της World Bank, της Ελληνικς Εταιρεας Φωτογραμμετρας και Τηλεπισκπησης (Ε.Ε.Φ.Τ.), του Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδος (Τ.Ε.Ε.), του Εθνικο Μετσβιου Πολυτεχνεου (Ε.Μ.Π.) και του Αριστοτελεου Πανεπιστημου Θεσσαλονκης (Α.Π.Θ.)

 

Συμμετοχ στην Οργνωση 21 διεθνν συνεδρων, απ τα οποα σε 9 ως Πρεδρος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς.

 

Εκλεγμνο μλος των Διοικητικν Συμβουλων:

·      της Ελληνικς Εταιρεας Φωτογραμμετρας και Τηλεπισκπησης για τσσερις διαδοχικς περιδους, απ 1992 - 2009

·      της Ελληνικς Εταιρεας Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν - HellasGI για τρεις περιδους: 2002 - 2004, 2004-2006 και 2008-2010.

 

Εκπρσωπος του Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδος (ΤΕΕ) στις ετσιες Γενικς Συνελεσεις της FIG, απ το 1999 μχρι σμερα, καθς και εθνικς αντιπρσωπος της Ελλδας  στην Επιτροπ 3 της FIG.

 

Μλος του Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδος (ΤΕΕ), του Συλλγου Αγρ.-Τοπογρφων Μηχανικν Ελλδος, της Ελληνικς Εταιρεας Φωτογραμμετρας και Τηλεπισκπησης και της Ελληνικς Ομδας της Διεθνος νωσης Αρχιτεκτονικς Φωτογραμμετρας (CIPA).


 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

ριστη γνση της Αγγλικς: επιπδου Proficiency in English, Cambridge.

Καλ γνση της Γερμανικς: επιπδου Mittelstufe, Goethe Institut.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Πριν την ορκωμοσα ως Λκτορα, συμμετοχ στις ασκσεις, διαλξεις και εξετσεις σε λα τα μαθματα του Εργαστηρου Φωτογραμμετρας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ, απ το 1983 μχρι το 2005.

 

Αυτοδναμη διδασκαλα στα παρακτω μαθματα του Προπτυχιακο Προγρμματος Σπουδν της Σχολς Αγρονμων & Τοπογρφων Μηχανικν ΕΜΠ:

·           ‘Κτηματολγιο’, υποχρεωτικ μθημα του 7ου εξαμνου του Προπτυχιακο Προγρμματος Σπουδν της Σχολς Αγρονμων Τοπογρφων Μηχανικν του Ε.Μ.Π.

·           Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης’, μθημα επιλογς 8ου εξαμνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ

·           ‘Αξες Ακιντων & Διαχεριση Γης’, μθημα επιλογς 8ου εξαμνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ

·           ‘Ανπτυξη και Διαχεριση Συστημτων Κτηματολογου’, μθημα-θμα του 9ου εξαμνου του ΠΠΣ της ΣΑΤΜ

 

Αυτοδναμη διδασκαλα του μαθματος του Διατμηματικο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν «Γεωπληροφορικ»:

·           ‘Αξες και Ανπτυξη-Αξιοποηση Ακιντων’, μθημα εξειδκευσης του 2ου τετραμνου

 

Επισκπτρια Καθηγτρια στο μεταπτυχιακ πργραμμα “Land Management and Land Tenure” του Πολυτεχνεου του Μονχου,  για σειρ διαλξεων, το εαριν εξμηνο του 2010, με θμα: “Informal Development in Europe” (http://www.landentwicklung-muenchen.de/master/index.html).

 

 

Επβλεψη Διδακτορικν Διατριβν

 

Επιβλπουσα σε 3 Διδακτορικς Διατριβς των υποψηφων διδακτρων της ΣΑΤΜ:

-     Σοφα Μπασιοκα, με θμα: «Ανπτυξη μοντλου για την ενσωμτωση σε κτηματολογικς βσεις δεδομνων των χωρικν πληροφοριν που συλλγονται απ πολτες» (απφαση Γ.Σ. ΣΑΤΜ 6/10/2010)

-     Χριστνα Αλεξιδη, με θμα «BIMBuilding Information Modelling» - Γλσσα συγγραφς η αγγλικ (απφαση Γ.Σ. ΣΑΤΜ 7/6/2012)

-     Μαρα Φιλιππακοπολου, στη γνωστικ περιοχ «Αξες Ακιντων και Διαχεριση Γης» (χει γνει δεκτ ως υποψφια διδκτωρ τον Ιονιο 2012 και εκκρεμε ο ορισμς του θματος της διδακτορικς διατριβς απ τη ΓΣ ΣΑΤΜ).

 

Εξταση Διδακτορικν Διατριβν στην Ελλδα

 

Μλος των επταμελν Εξεταστικν Επιτροπν σε 5 Διδακτορικς Διατριβς, που χουν ολοκληρωθε.

 

-       Κ. Δανιηλδης, Ιολιος 2007. Ττλος: «Διαχεριση συναλλαγν σε να σστημα κτηματολογικν πληροφοριν – Ο αλγριθμος Fochal» (Επιβλπων: Π. Ζεντλης), ΣΑΤΜ ΕΜΠ.

-       Ν. Ανδρουλακκης, Ιονιος 2010. «Διαλειτουργικτητα στην Εκπαδευση Ενηλκων στα Γεωγραφικ Συστματα Πληροφοριν – Σχεδιασμς προγρμματος εξ αποστσεως εκπαδευσης» (Επιβλπων: Κ. Κουτσπουλος), ΣΑΤΜ ΕΜΠ.

-       Σ. Μισιρλγλου, Ιονιος 2011. «Μοντλο διαχερισης Αστικο Δημοτικο Κτηματολογου» (Επιβλπων: Α. Αρβαντης), ΤΑΤΜ ΑΠΘ.

-       Ε. Ηλα, Ιανουριος 2012. «Λειτουργα και εξλιξη Κτηματολογικν Συστημτων – Σχεδιασμς και εφαρμογ μοντλου διαχερισης της κρατικς ιδιοκτησας στην Κπρο» (Επιβλπων: Π. Ζεντλης), ΣΑΤΜ ΕΜΠ.

-       Π. Καρασκος, Ιονιος 2013. «Διαμρφωση ολοκληρωμνου πλαισου δεικτν για την παρακολοθηση της εξλιξης δικτου οικισμν» (Επιβλπων: Α. Σιλας), ΣΑΤΜ ΕΜΠ.

 

Εξταση Διδακτορικν Διατριβν Πανεπιστημων Εξωτερικο

 

Εξωτερικς εξεταστς (Examiner) των παρακτω 2 Διδακτορικν Διατριβν:

-       H. Mohammadi, June 2009. ‘The Integration of Multi-source Spatial Datasets in the Context of SDI Initiatives’. Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration, Department of Geomatics, Faculty of Engineering, The University of Melbourne, 245 p.

-     Muyiwa Agunbiade, December 2012. ‘Land Administration for Housing Production’. Centre for Spatial Data Infrastructures and Land Administration, Department of Infrastructure Engineering, The University of Melbourne, 293 p.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

·      Το Κτηματολγιο και η Διοκηση Γης στην περιοχ της Ευρπης – Νες τσεις και Βασικς αρχς, 2005, 15 σελ.

    Συμπληρωματικς Σημεισεις για το μθημα επιλογς «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Η Γη και η Διοκηση Γης, 2005, 19 σελ.

    Διαφνειες για το μθημα επιλογς «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Σγχρονες τσεις: Ηλεκτρονικ Κυβρνηση (e-Government) και Ηλεκτρονικ Κτηματολγιο (e-Land Administration), 2006, 21 σελ.

    Συμπληρωματικς Σημεισεις για το μθημα επιλογς «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Τα Κοινωνικ και Οικονομικ Οφλη του Κτηματολογου και της Καλς Διοκησης της Γης, 2006, 7 σελ.

    Συμπληρωματικς Σημεισεις για το μθημα επιλογς «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Ο οικονομικς χαρακτρας του Κτηματολογου: Εκτιμσεις Αξιν Ακιντων, Φορολογα Αγορ Ακιντων, 2008, 20 σελ.

    Συμπληρωματικς Σημεισεις για το μθημα επιλογς «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Το Θαλσσιο Κτηματολγιο, 2008, 42 σελ.

    Συμπληρωματικς Σημεισεις και Διαφνειες για το μθημα επιλογς «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Η Αυθαρετη Δμηση στην Ελλδα σε σχση με τη Διαχεριση Γης και το Εθνικ Κτηματολγιο, 2010, 64 σελ.

    Διαφνειες για το μθημα-θμα «Ανπτυξη και Διαχεριση Συστημτων Κτηματολογου» του 9ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Το Ακνητο και η Εκτμηση της Αξας του – Η φση της Αξας, η Προσφορ και η Ζτηση – Συστματα Πληροφοριν για τις Αξες Ακιντων, 2011, 26 σελ.

    Διαφνειες για το μθημα επιλογς «Αξες Ακιντων & Διαχεριση Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Το Κτηματολγιο και η Κλιματικ Αλλαγ, 2011, 21 σελ.

    Συμπληρωματικς Σημεισεις και Διαφνειες για το μθημα επιλογς «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» του 8ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Ο Αναδασμς ως Εργαλεο Διαχερισης Γης, 2012, 36 σελ.

    Διαφνειες για το υποχρεωτικ μθημα «Κτηματολγιο» του 7ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

·      Η Ευρωπακ και Διεθνς ποψη για τις Αναγκαστικς Απαλλοτρισεις - Η Αναγκαστικ Απαλλοτρωση στην Ευρπη και στην Ελλδα, 2012, 17 σελ.

    Συμπληρωματικς Σημεισεις και Διαφνειες για το υποχρεωτικ μθημα «Κτηματολγιο» του 7ου εξαμνου ΣΑΤΜ ΕΜΠ

 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

·      Επιδοτομενο Σεμινριο απ Ε.Κ.Τ., Επιμρφωσης Προσωπικο, για ανργους Μηχανικος, που οργνωσε το Εργαστριο Φωτογραμμετρας Ε.Μ.Π., 10/9-10/11/1988, με θμα «Φωτογραμμετρικς αποτυπσεις μνημεων».

Θμα ομιλας: ‘Αναλυτικς φωτογραμμετρικς αποτυπσεις’, διρκειας 6 ωρν.

·      Επιδοτομενο Σεμινριο για ανργους Μηχανικος, που οργνωσε το Τ.Ε.Ε., Δεκμβριος 1993, με θμα «Ψηφιακ Επεξεργασα αεροφωτογραφιν και Τηλεπισκοπικν απεικονσεων».

Θμα ομιλας: ‘Ψηφιακ Ορθοφωτογραφα και Φωτομωσακ’, διρκειας 7,5 ωρν

·      Μη επιχορηγομενο – μη επιδοτομενο σεμινριο του 3ου Προγρμματος Συνεχιζμενης Εκπαδευσης που οργνωσε τον Δεκμβριο 1994 το Κντρο Συνεχιζμενης Εκπαδευσης (Κ.Σ.Ε.) του Ε.Μ.Π., με ττλο «Κτηματολγιο και συστματα πληροφοριν γης» (Επιστημ. Υπεθυνος Π. Ζεντλης).

    Θματα ομιλιν, συνολικς διρκειας 12 ωρν:

Φωτογραμμετρικς εξοπλισμς και λογισμικ για το Κτηματολγιο

Αναγνριση δικαιοχων στο Κτηματολγιο’.

·      Επιδοτομενο σεμινριο αρ. 9 που οργνωσε το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π., με ττλο «Αποτυπσεις Μνημεων» και χρνο διεξαγωγς 7/11-16/12/1994 (Επιστημ. Υπεθυνοι Ι. Μπαντκας – Δ. Ζβας).

    Θματα ομιλιν, συνολικς διρκειας 18 ωρν

ργανα φωτογραμμετρικς απδοσης’,

Αναλογικ στερεοαπδοση’ και

Αναλυτικ στερεοαπδοση’.

·      Επιδοτομενο σεμινριο αρ. 13 που οργνωσε το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π., με ττλο «Κτηματολγιο και συστματα πληροφοριν γης» (Επιστημ. Υπεθυνος Π. Ζεντλης) και χρνο διεξαγωγς Οκτβριο-Νομβριο 1995.

    Θματα ομιλιν, συνολικς διρκειας 24 ωρν

Αναγνριση δικαιοχων’,

Συλλογ ψηφιακν δεδομνων’,

ργανα απδοσης-λογισμικ’ και

Αναλυτικ απδοση φωτογραμμετρικν διαγραμμτων αστικν περιοχν’.

·      Σεμινριο με ττλο «Κτηματολγιο και Συστματα Πληροφοριν Γης» για Μηχανικος της Κπρου, που οργνωσε στη Λευκωσα το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π. σε συνεργασα με το Επιστημονικ Τεχνικ Επιμελητριο Κπρου (Επιστημ. Υπεθυνος Π. Ζεντλης), 3-6 Φεβρουαρου 1999.

Θμα ομιλας: ‘Διεθνες τσεις και εξελξεις σε θματα Κτηματολογου – Κτηματολγια ξνων χωρν’, διρκειας 4 ωρν.

·      Επιδοτομενο σεμινριο για ανργους Μηχανικος, που οργνωσε το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, με ττλο «ΓΣΠ με μφαση στις εφαρμογς του Ελληνικο Χρου», το διστημα 1/2/1999 – 17/5/1999, διρκειας 350 ωρν (Επιστημ. Υπεθυνοι Π. Ζεντλης – Χ. Πτσιου).

    Θματα ομιλιν, συνολικς διρκειας 15 ωρν:

Συλλογ δεδομνων για το Ελληνικ Κτηματολγιο’,

Εφαρμογ των ΓΣΠ στην Αρχαιολογα’,

Επδειξη συστματος και εγκαταστσεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

·      Επιδοτομενο σεμινριο για ανργους Μηχανικος, που οργνωσε το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, με ττλο «Γεωγραφικ Συστματα Πληροφοριν, Εξελξεις και εφαρμογς στον Ελληνικ Χρο», το διστημα 29/5/2000 – 28/7/2000, διρκειας 250 ωρν (Επιστημ. Υπεθυνοι Χ. Ιωαννδης – Χ. Πτσιου).

    Θματα ομιλιν, συνολικς διρκειας 10 ωρν:

Εισαγωγ στα ΓΣΠ’ και

Επδειξη συστματος και εγκαταστσεων του Ο.Κ.Χ.Ε.

·      Διεθνς σεμινριο που χρηματοδοτθηκε απ την World Bank για το ”Center for Land Reform Implementation Support project (Center LARIS) – ANO RCP” της Ρωσας, και οργνωσε το Κ.Σ.Ε. του Ε.Μ.Π., τον Οκτβριο-Δεκμβριο 2003, με ττλο: «Land Cadastre and Registration of Rights».

    Θματα εισηγσεων:

Data collection methods for the Hellenic Cadastral Project’,

‘Description of the Hellenic Cadastral Information System’,

‘NSDI activity in Greece’.

    Για τις εκπαιδευτικς ανγκες του σεμιναρου δθηκαν σημεισεις μεταφρασμνες στην Ρωσικ γλσσα.

·      Διμερο Σεμινριο για το προσωπικ του Τμματος Αναδασμο του Υπ. Γεωργας Κπρου, που οργανθηκε στο ΚΕ.Γ.Ε. Αγρο Κπρου, 17-18 Νοεμβρου 2008.

Θμα ομιλας: ‘Ο Αναδασμς ως Εργαλεο Διαχερισης Γης’, http://www.survey.ntua.gr/geohopper/Agros_Cyprus.htm.

·      Expert Group Meeting on «Tools for Legal Integration and Provision of Environmental Improvements in Informal Settlements in Europe», που οργανθηκε στην Αθνα, 27-28 Νοεμβρου 2008, με την αιγδα των FIG, UN-HABITAT and GLTN (Global Land Tool Network).

·      II International Training Course in Topography for Young Surveyors, που οργανθηκε στη Ρμη, 20 Σεπτεμβρου-8 Οκτωβρου 2010, απ το Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (National Association of the Italian Surveyors).

Θμα ομιλας: ‘The rapid urbanization and the need for spatial information and NSDIs for good governance’.

·      III International Training Course in Topography for Young Surveyors, που οργανθηκε στην Αθνα, 3-14 Οκτωβρου 2011, απ το Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (National Association of the Italian Surveyors) σε συνεργασα με Hellenic Association of Rural and Surveying Engineers (ΠΣΔΑΤΜ).

    Θματα εισηγσεων:

‘Informal urban development in Europe – Tools for formalization’

‘Real estate market needs in Europe’.

·      Σεμινριο «Αυθαρετης Δμησης», που οργανθηκε στην Αθνα, τον Οκτβριο 2011, απ το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Θμα ομιλας: ‘Η Διεθνς Εμπειρα, Πρακτικς σε 7 Βαλκανικς και Μεσογειακς Χρες, Εξοικονμηση Πρων’.

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Το γενικ πλασιο των ερευνητικν ενδιαφερντων περιλαμβνει τους τομες, του κτηματολογου και της διαχερισης γης, της διαχερισης χωρικς Πληροφορας.  Ειδικτερα, τα παρακτω θματα:

·         Πολιτικ γης. Διερενηση σγχρονων πολιτικν γης για την οικονομικ ανπτυξη και την κλιματικ αλλαγ,

·         Διερενηση σγχρονων πολιτικν γης για τη δημιουργα οικονομικ προσιτς κατοικας,

·         Η συλλογ χωρικς πληροφορας απ μη ειδικος (εθελοντς/πολτες),

·         Κτηματολγιο και διοκηση της γης, σχεδιασμς, χαρακτηριστικ, διαδικασες σνταξης και δρυσης κτηματολογικν συστημτων, θεσμικ και οργανωτικ θματα, οικονομικ θματα, ποιοτικς λεγχος, νες τσεις, συνεργασες μεταξ διαφρων υπηρεσιν του δημσιου τομα και ιδιωτικο τομα για τα παραπνω θματα,

·         σχεδιασμς, προοπτικς, τεχνικ και οικονομικ ζητματα του συστματος του Ελληνικο κτηματολογου,

·         τρισδιστατο κτηματολγιο, BIM, LADM, 4D, 5D SIM, VGI, crowdsourcing, social media

·         μελτη κτηματολογων διαφρων χωρν, μελτη των εργαλεων και των συστημτων διαχερισης γης διαφρων χωρν, διερενηση σγχρονων εργαλεων γης για την καταπολμηση της φτχειας,

·         μελτη ειδικν προβλημτων των κτηματολογων των υπ νταξη ανατολικν χωρν της Ευρπης χωρν, προδος, αξιολγηση, προβλματα αυτν, ιδιωτικοποηση της γης,

·         σνταξη οδηγιν και προδιαγραφν για το Κτηματολγιο και την διαχεριση γης, η εναρμνιση με τα πρτυπα της Ευρωπακς νωσης,

·         μελτη των βασικν σγχρονων προβλημτων που χουν εππτωση στο κτηματολγιο, την αγορ ακιντων και τη διαχεριση της γης σε διφορες χρες, πως η ραγδαα αστικοποηση, οι θετικς και αρνητικς επιπτσεις της παγκοσμιοποησης, η αυθαρετη δμηση, η ενιαα αγορ ακιντων και οι περιορισμο στις χρσεις της γης, η κοινωνικ κατοικα (πολιτικς, τεχνικ θματα, νομικ και θεσμικ πλασιο, οικονομικ θματα, επιπτσεις, εργαλεα και διαδικασες νταξης, διαδικασες χωροταξικο και πολεοδομικο σχεδιασμο, σνδεση κτηματολογικν πληροφοριν με πληροφορες χρσεων γης, στεγαστικ πολιτικ, αγορ ακιντων, κλπ),

·         εκτιμσεις αξιν γης, παρακολοθηση και προσδιορισμς πραγματικν αξιν αγορς, φορολογικς αντικειμενικς αξες ακιντων, θματα που αφορον στην ανπτυξη της αγορς ακιντων, οι επιπτσεις των προβλημτων στα συστματα του κτηματολογου και της διαχερισης της γης διαφρων χωρν στην αγορ ακιντων. Απαλλοτρισεις. Αναδασμς. Διαχεριση Ακιντων, μοντλα διαχερισης πληροφορας κτιρων,

·         θαλσσιο κτηματολγιο, συστματα για ενιαα διαχεριση ξηρς και θαλσσιου χρου, δικαιοχοι-χρσεις και δικαιματα-αρμδιοι φορες-χωρικ πληροφορα στον θαλσσιο χρο, θεσμικ και νομικ θματα, τεχνικ θματα, εφαρμογς, εκπαιδευτικ θματα, εναρμνιση με την Ευρωπακ νωση,

·         σχεδιασμς συστημτων χωρικν πληροφοριν, για την αντιμετπιση φυσικν καταστροφν και ατυχημτων, και λλων εφαρμογν,

·         διερενηση των χαρακτηριστικν, των υποδομν χωρικν δεδομνων διαφρων χωρν, δρυση και τρηση μεταδεδομνων στο διαδκτυο για την Διαχεριση της Χωρικς Πληροφορας και του βαθμο προδου και εξλιξης των NSDIs διαφρων χωρν, διαχεριση της χωρικς πληροφορας των χαρτογραφικν οργανισμν διαφρων χωρν σε Ευρωπακ εππεδο, και σε παγκσμιο εππεδο,

·         εκπαιδευτικ θματα σχετικ με τις παραπνω δραστηριτητες, το αντικεμενο και η συμβολ του σγχρονου τοπογρφου μηχανικο στα παραπνω αντικεμενα, τρποι και μθοδοι για την συνεχιζμενη βελτωση των γνσεων και των ικανοττων στον δημσιο και ιδιωτικ τομα, οργνωση σεμιναρων για την συνεχιζμενη εκπαδευση μηχανικν και λλων ειδικοττων για τα παραπνω θματα κτηματολογου και διαχερισης χωρικς Πληροφορας.

·         συστματα διαχερισης χωρικς πληροφορας, με εφαρμογς σε αναστηλσεις μνημεων, ανδειξη  αρχαιολογικν χρων και λλων περιοχν, κτηματολγιο κ.α. Καταγραφ και γεωμετρικ τεκμηρωση μνημεων και αρχαιολογικν χρων – αυτοματοποιημνες τρισδιστατες απεικονσεις μνημεων.

 

 

ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Chief Editor για την διεξαγωγ της πλρους κρσης (organization of the Peer Review Process) των ετσιων Διεθνν Συνεδρων:

·      FIG Working Week 2008 (Stockholm, Sweden),

http://www.fig.net/pub/fig2008/peer_review.htm

·      FIG Working Week 2009 (Eilat, Israel),

http://www.fig.net/pub/fig2009/peerreview.htm

 

Κριτς ρθρων στα επιστημονικ περιοδικ:

·      Journal of Computers, Environment and Urban Systems (CEUS),

·      Surveying and Land Information Sciences (SaLIS),

·      Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research,

·      Survey Review,

·      Land Policy.

 

Κριτς ρθρων (double blind peer review of full paper) για τα Διεθν Συνδρια:

·      CIPA / VAST / EG / EuroMed 2006 Joint Event, October 2006 (Nicosia, Cyprus) – κρσεις για full papers, project papers, short papers

·      FIG Commission 3 Workshop, March 2007 (Sounio, Greece)

·      FIG Commission 3 Workshop,  February 2008 (Valencia, Spain)

·      FIG Working Week 2008 (Stockholm, Sweden)

·      Virtual Systems and MultiMedia (VSMM), October 2008 (Limassol, Cyprus) - κρσεις για full papers, project papers, short papers

·      FIG Commission 3 Workshop, February 2009 (Mainz, Germany)

·      FIG Working Week 2009 (Eilat, Israel)

·      FIG Working Week 2010 (Sydney, Australia)

·      FIG Commission 3 Workshop, 2010 (Sofia, Bulgaria)

·      FIG Working Week 2011 (Marrakech, Morocco)

·      FIG Commission 3 Workshop, 2011 (Paris, France)

·      FIG Working Week 2012 (Rome, Italy)

·      FIG Commission 3 Workshop, 2012 (Athens, Greece).

 

Υπεθυνη για την επιλογ των ρθρων που παρουσισθηκαν στα παρακτω Διεθν Συνδρια, με βση την κρση εκτεταμνων περιλψεων:

·      ως Πρεδρος της Επιτροπς 3 της FIG

-        FIG Commission 3 Workshop, Sounio, Greece, March 2007

-        FIG Working Week 2007, Hong Kong, China, May 2007

-        6th FIG Regional Conference, San José, Costa Rica, November 2007

-        FIG Commission 3 Workshop,  Valencia, Spain, February 2008

-        FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, June 2008

-        FIG Commission 3 Workshop, Mainz, Germany, February 2009

-        FIG Working Week 2009, Eilat, Israel, May 2009

-        7th FIG Regional Conference, Hanoi, Vietnam, October 2009

-        FIG Working Week 2010, Sydney, Australia, April  2010

-        FIG Commission 3 Workshop, Sofia, Bulgaria, February 2010

·      ως Μλος του Συμβουλου (Council member) της FIG

-        World Bank/FIG Conference on ‘Land Governance in Support of the Millennium Development Goals: Responding to New Challenges’, Washington D.C., USA, February 2009

-        FIG Working Week 2012/Task Force Sessions, Rome, Italy, May 2012

-        8th FIG Regional Conference/Task Force Sessions, Montevideo, Uruguay, November 2012

·      ως Μλος του Συμβουλου (Bureau) του UNECE Working Party on Land Administration

-        Joint Workshop of UNECE WPLA / FIG Commission 3 / FIG Commission 7, Kavouri, Greece, May 2003

-        Joint Workshop of UNECE WPLA / FIG Commission 3 / FIG Task Force on Property & Housing, Athens, Greece, December 2012

 

Κριτς ερευνητικν προτσεων για χρηματοδτηση απ την Czech Science Foundation.

 

 

ΚΡΙΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Εξωτερικς κριτς (external referee) για την εξλιξη ενς μλους ΔΕΠ της Schulich School of Engineering, του University of Calgary, απ την βαθμδα του Αναπληρωτ Καθηγητ (associate professor) στην βαθμδα του Καθηγητ (Professor), μετ απ πρσκληση της Dr. M. Elizabeth Cannon, Κοσμτορα της Schulich School of Engineering, Πανεπιστημου του Calgary, Canada. Σμφωνα με τον κανονισμ του πανεπιστημου, προβλπεται η συμμετοχ 5 εξωτερικν κριτν στην διαδικασα εκλογς.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

·      ‘Seminar on Land Cadastre and Registration of Rights’

·      Tools for Legal Integration and Provision of Environmental Improvements in Informal Settlements in Europe – A case study from Albania and Greece

·      Study on Illegally Built Objects and Informal Development in FYROM

·      Study on Illegally Buildings and Informal Development in Montenegro

·      ‘Συγκριτικ μελτη των Απαλλοτρισεων σε διφορες χρες της Ευρωπακς Ενωσης (Comparative Study on Expropriation Legislation in selected EU Member States)’

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

·      ‘Αεροφωτογρφηση αρχαιολογικς περιοχς Μαλλων’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Αναγνριση Δικαιοχων και Ενημρωση του Ελληνικο Κτηματολογου’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Λεπτομερς αποτπωση Δημοτικς Αγορς Αθηνν’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Αεροφωτογρφηση – χαρτογρφηση του συνοικισμο Πυλ της Ν. Κ’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Αεροφωτογρφηση Αρχαιολογικς Περιοχς Φθιωτιδν Θηβν Ν. Αγχιλου’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Φωτογραμμετρικς μθοδοι και Χαρτογραφικ Υποδομ της Ε.Π.Α.’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Καταγραφ και Αποτπωση Φρουρων και Κστρων της Ελλδας’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Διερενηση Ψηφιακν Φωτογραμμετρικν Μεθδων για Τεκμηρωση Κστρων - Εφαρμογ στο Κστρο Νερατζις της Ν. Κ’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Διερενηση ψηφιακν φωτογραμμετρικν μεθδων γεωμετρικς τεκμηρωσης Κστρων – Εφαρμογ στο Επιθαλσσιο Κστρο Χου και στη Να Μον Χου’ (δο συνεχμενα ερευνητικ προγρμματα με κοιν αντικεμενο)

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ι. Μπαντκας

·      ‘Μελτη πρτυπης δομς για την ανταλλαγ ψηφιακν γεωγραφικν δεδομνων’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Μ. Κβουρας

·      ‘Σνταξη σχεδου αντιμετπισης τεχνολογικο ατυχματος μεγλης κτασης στο Θρισιο Πεδο και τα Μγαρα’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Ν. Μαρκτος, Τμμα Χημικν Μηχανικν

·      ‘Τρισδιστατη ψηφιακ απεικνιση αρχαιολογικο χρου Μυκηνν’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Χ. Ιωαννδης

·      ‘Διερενηση της αποδοτικτητας των αυτοματισμν των ψηφιακν φωτογραμμετρικν μεθδων για την χαρτογρφηση των Τειχν της Πειρακς Ακτς’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Χ. Ιωαννδης

·      ‘Αεροφωτογρφηση θολωτν τφων και ευρτερης περιοχς αρχαιολογικο χρου Μυκηνν’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Χ. Ιωαννδης

·      Guidelines on Real Property Units and Identifiers

Επιστημονικς Υπεθυνος: H. Onsrud (Νορβηγα)

·      ‘COSMOS: An advanced scientific repository for science teaching and learning’

Επιστημονικς Υπεθυνος: Α. Γεωργπουλος

·      European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing: software and methodologies for harnessing geographic information from the crowd (ENERGIC)

Επιστημονικς Υπεθυνος: Cristina Capineri, Associate Professor, Siena University (Universita degli Studi di Siena)

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Συμμετοχ σε περισστερα απ 150 συνδρια και ημερδες, απ τα οποα περπου 30 ελληνικ και 120 διεθν.

 

Μλος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς σε 17 διεθν συνδρια, απ τα οποα σε 9 Πρεδρος της Επιτροπς. Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς σε 7 ελληνικ συνδρια.

 

Προσκεκλημνη ομιλτρια (Invited speaker) σε 19 διεθν Συνδρια και Keynote speaker σε 7 διεθν Συνδρια.

 

 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 

2009 - 2010:  Μλος του Διοικητικο Συμβουλου του ΟΚΧΕ

2009 -σμερα: Μλος του Διοικητικο Συμβουλου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

 

Εκλεγμνο μλος των Διοικητικν Συμβουλων:

·      της Ελληνικς Εταιρεας Φωτογραμμετρας και Τηλεπισκπησης για τις περιδους 1992-1996, 1996-2000, 2000-2005 και 2005-2009

·      της Ελληνικς Εταιρεας Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν - HellasGI για τις περιδους Δεκ. 2002 - Δεκ. 2004, 2004-2006 και 2008-2010.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

Συμμετοχ στην οργνωση των παρακτω Ελληνικν συνεδρων:

1983    Μλος της Γραμματεας της Διημερδας ‘Θεματικο χρτες και καταγραφς στην οικιστικ ανπτυξη’.

1986    Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς του 1ου Συνεδρου ‘Προοπτικς του Ελληνικο Κτηματολογου’.

1989    Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς του 2ου Συνεδρου ‘Προοπτικς του Ελληνικο Κτηματολογου’.

2002    Μλος της Συντονιστικς Επιτροπς του 2ου Πανελληνου Συνεδρου Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν, HellasGI-Ελληνικ Εταιρεα Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν, που γινε στην Αθνα.

2003    Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς της Ημερδας της Ελληνικς Εταιρεας Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν - HellasGI: “Γεωγραφικ Συστματα Πληροφοριν εν Κινσει”.

2004    Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς του 3ου Πανελλνιου Συνεδρου της Ελληνικς Εταιρεας Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν – HellasGI:  “Η κοινωνα της Γεωπληροφορας”.

2006    Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς του 4ου Πανελλνιου Συνεδρου της Ελληνικς Εταιρεας Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν – HellasGI: “Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση: Ο ρλος των Γ.Σ.Π”.

2010    Μλος της Οργανωτικς και Επιστημονικς επιτροπς του 6ου Πανελληνου Συνεδρου της Ελληνικς Εταιρεας Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν – HellasGI.

 

Εκπρσωπος του Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδος (ΤΕΕ) στις ετσιες Γενικς Συνελεσεις της FIG, απ το 1999 μχρι σμερα, καθς και εθνικς αντιπρσωπος της Ελλδας  στην Επιτροπ 3 της FIG.

 

Μλος του ΤΕΕ, του Συλλγου Αγρ.-Τοπογρφων Μηχανικν Ελλδος, της Ελληνικς Εταιρεας Φωτογραμμετρας και Τηλεπισκπησης και της Ελληνικς Ομδας της Διεθνος νωσης Αρχιτεκτονικς Φωτογραμμετρας (CIPA).

 

 


ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (FIG)

 

1983-1994   Συμμετοχ στα συνδρια της Διεθνος Ομοσπονδας Τοπογρφων (FIG), με παρουσαση επιστημονικν εργασιν.

 

Απ το τος 1994 μχρι σμερα, η συμμετοχ στην FIG γνεται πιο ενεργ, με συμμετοχ σε ερευνητικς ομδες εργασας (Working Groups) των Επιτροπν της FIG, πρεδρος ερευνητικν ομδων εργασας, πρεδρος Eπιτροπς, αντιπρεδρος του Συμβουλου, πρεδρος του Task Force on Property and Housing. Συγκεκριμνα, κατ χρονολογικ σειρ:

1994 - 1998 Μλος του Working Group 7.1 της Επιτροπς 7 της FIG. Το ργο αυτο του Working Group ταν να ερευνσει και να μελετσει την μορφ που θα χει το μοντρνο Κτηματολγιο εκοσι χρνια μετ απ την σσταση του WG. Τα αποτελσματα της ρευνας συμπεριλφθηκαν στην ειδικ επιστημονικ κδοση της FIG για τις προοπτικς του Κτηματολογου του 2014, στην οποα αναφρεται και το νομα της υποψηφας: «Cadastre 2004, A Vision for a Future Cadastral System», κδοση FIG, Ιολιος 1998.

1998 - 2002 Πρεδρος του Working Group 3.1Spatial Information ManagementTechnical Aspectsτης Επιτροπς 3 “Spatial Information Management“ της FIG. Στο πλασιο αυτς της ερευνητικς δραστηριτητας διοργανθηκε και το ετσιο συνδριο της Επιτροπς 3 στην Αθνα τον Οκτβριο 2000.

2002 - 2006 Πρεδρος του Working Group 3.3Spatial Information ManagementState of the Artτης Επιτροπς 3 της FIG. Στο πλασιο αυτς της δραστηριτητας και σε συνδυασμ με την δραστηριτητα στο συμβολιο του UN/ECE Working Party on Land Administration διοργανθηκε κοιν διεθνς συνδριο των Επιτροπν 3 και 7 της FIG και του UN/ECE Working Party on Land Administration  στο Καβορι, το 2003, με στχο την ναρξη διεξαγωγς ρευνας για την βελτωση του τεχους των «Guidelines for Land Administration» της UN/ECE.

Σνδεσμος της Επιτροπς 3 (Com3) και της Intercommission activity (Com3, Com5, Com7) με θμα: “Low Cost Surveying Technology and Techniques for Developing Countries”. 

2004 - 2006 Αντιπρεδρος της Επιτροπς 3 της FIG

2007 - 2010 Πρεδρος της Επιτροπς 3  της FIG. Στο πλασιο αυτς της δραστηριτητας οργανθηκαν τα τσσερα (4) ετσια συνδρια της Επιτροπς 3 (Σονιο 2007, Valencia 2008, Mainz 2009, Sofia 2010). Οι κριες ερευνητικς δραστηριτητες της Επιτροπς αφορον στην διερενηση της σγχρονης μορφς της αυθαρετης δμησης, τον ρλο του κτηματολογου και της χωρικς πληροφορας στην διαχεριση βισιμων μεγαλουπλεων.

2007 - 2008 & 2009 - 2010  Εκλεγμνο μλος, για 2 περιδους, του Συμβουλου (Council member - ACCO representative) της FIG, ως εκπρσωπος των Προδρων των δκα (Com1 – Com10) Επιτροπν της FIG, με πρσθετη αρμοδιτητα την συμμετοχ σε task force για την συνεργασα της FIG με συναφες επιτροπς του Οργανισμο Ηνωμνων Εθνν και την World Bank.

2011 - 2014 Αντιπρεδρος της FIG, με αρμοδιτητα την οργνωση των συνεδρων και των εκπαιδευτικν σεμιναρων για τους Νους Τοπογρφους της FIG, την προεδρεα του FIG Academic Forum, τη συμμετοχ στο συμβολιο της FIG Foundation, και την προεδρεα του FIG Task Force on Property and Housing.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

 

Εκλεγμνο μλος του Bureau του UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA), που εναι η υπο-επιτροπ για το Κτηματολγιο της Οικονομικς Επιτροπς για την Ευρπη, του Οργανισμο Ηνωμνων Εθνν, για ξι (6) διαδοχικς περιδους: 2001-2013.

 

Μλος της υπο-επιτροπς UN/ECE Committee on Housing and Land Management (CHLM), για τα στεγαστικ θματα και την Διαχεριση Γης.

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

 

·      Συμμετοχ σε ομδα ανεξρτητων κριτν, που συστθηκε απ το UN/ECE WPLA, με σκοπ την ανλυση της προδου του προγρμματος δρυσης συστματος κτηματολογου και διοκησης γης στην Βουλγαρα, και την αντικειμενικ αξιολγηση αυτο.

·      Επιστημονικ υπεθυνη για την διεξαγωγ εμπεριστατωμνης ρευνας για την FIG/ UNHABITAT σε Αλβανα και Ελλδα, σχετικ με την αυθαρετη δμηση και τους διαφορετικος τρπους αντιμετπισης του φαινομνου.

·      Υπεθυνη για την εκπνηση ερευνητικς μελτης και προτσεων, για τα παρνομα κτσματα και την αυθαρετη δμηση στην Πρην Γιουγκοσλαβικ Δημοκρατα της Μακεδονας.

·      Συμμετοχ σε εκπαιδευτικ προγρμματα στην Κπρο.

·      Επσημη προσκεκλημνη του Τουρκικο Τεχνικο Επιμελητηρου (Τοπογρφων και μηχανικν κτηματολογου) (TCSCE - HKMO) για την εναρκτρια ομιλα στο ΙΙ GIS Congress (IzmirNovember 2009) με συμμετοχ 1.000 συνδρων.

·      Υπεθυνη για την σναψη Μνημονου Συνεργασας μεταξ της Σχολς Αγρονμων & Τοπογρφων Μηχανικν ΕΜΠ, της νωσης Αρβων Τοπογρφων και του Συλλγου Τοπογρφων του Λιβνου.

 

·      Εκπνηση ρευνας για την αυθαρετη δμηση στο Μαυροβονιο και την αξιολγηση της πολιτικς και του νομικο πλαισου που θεσμοθετθηκε για την νταξ της στην οικονομα.

·      Εκπνηση ρευνας για την αυθαρετη δμηση στο Κυργκυστν, τη Γεωργα, το Αζερμπαιτζν και την Ιταλα.

·      Συμμετοχ στην εκπνηση ρευνας για τους κινδνους των επενδυτν σχετικ με τα θματα διαχερισης της γης στην Ελλδα.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

1990    Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς και της Γραμματεας του Διεθνος Συνεδρου της ISPRS Commission VI, με θμα ‘Modern Trends of Education in Photogrammetry and Remote Sensing’.

1991    Μλος της Γραμματεας του XIV CIPA International Symposium on ‘Architectural Photogrammetry and Information Systems’.

1996    Γραμματας της Οργανωτικς Επιτροπς για την ‘Διεθν Συνντηση της FIG για το Ελληνικ Κτηματολγιο’, που γινε 24-25/6/1996, στην Αθνα.

Υπεθυνη για την επιμλεια της κδοσης των Πρακτικν της Συνντησης στα Αγγλικ και για την μετφρασ τους στα Ελληνικ –η κδοση γινε τον Ιανουριο 1997.

Υπεθυνη για την απδοση στα Αγγλικ, του υλικο που δθηκε στους ξνους συνδρους προκειμνου να σχολισουν τον σχεδιασμ του ργου για την δρυση του Εθνικο Κτηματολογου, και απαρτζονταν απ τα κεμενα:

a. The Proposal for the Hellenic Cadastre – Summary description, HEMCO  publication, June 1994

b. National Cadastre - Technical Specifications, HEMCO publication, October 1994

c. National Cadastre – Law 2308/95, HEMCO publication No 5, June 1996.

d. National Cadastre – Draft Law, for the operation and maintenance of the Hellenic Cadastre, HEMCO publication No 6, June 1996.  

2000    Πρεδρος της Οργανωτικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου της Επιτροπς 3 της Διεθνος νωσης Τοπογρφων (FIG), με θμα: ‘Spatial Information ManagementExperiences and Visions for the 21st Century’. Επιμελτρια της κδοσης των Πρακτικν (τεχος και CD).

2003    Πρεδρος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου της Οικονομικς Επιτροπς για την Ευρπη (UN/ECE) – Επιτροπ για την Διαχεριση Γης του Οργανισμο Ηνωμνων Εθνν, και των Επιτροπν 3 και 7 της FIG με θμα: ‘Spatial Information Management for Sustainable Real Estate MarketBest Practice Guidelines for Nation-wide Land Administration’, που πραγματοποιθηκε 28-31 Μαου 2003, στην Αθνα.

2004    Γενικς Γραμματας της Επιτροπς Διοργνωσης του Διεθνος Συνεδρου FIG Working Week 2004 ‘The Olympic Spirit in Surveying, που πραγματοποιθηκε 22-27 Μαου 2004, στην Αθνα, με συμμετοχ περπου 600 συνδρων απ περισστερες απ 50 χρες.

2007    Πρεδρος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου Joint Workshop of FIG Commission 3, UN/ECE Committee on Housing and Land Management & WPLA Workshop on Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban Development, που πραγματοποιθηκε 29-31 Μαρτου 2007, στο Σονιο.

2007    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου FIG Working Week 2007 onStrategic Integration of Surveying Services, που πραγματοποιθηκε 13-17 Μαου 2007, στο Hong Kong.

2007    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του 6th FIG Regional Conference on Coastal Areas and Land Administration, που πραγματοποιθηκε 12-15 Νοεμβρου 2007, στο San Jose, Costa Rica.

2008    Πρεδρος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου FIG Commission 3 Workshop onSpatial Information Management toward Environmental Management of Mega Cities’, που πραγματοποιθηκε 18-21 Φεβρουαρου 2008, στην Valencia.

2008    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου FIG Working Week 2008 onIntegrating Generations, που πραγματοποιθηκε 14-19 Ιουνου 2008, στη Stockholm.

2009    Πρεδρος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου FIG Commission 3 Workshop onSpatial Information for Management of Sustainable Urban Areas, που πραγματοποιθηκε 2-4 Φεβρουαρου 2009, στο Mainz.

2009    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου FIG Working Week 2009 onSurveyors Key Role in Accelerated Development, που πραγματοποιθηκε 3-8 Μαου 2009, στο Eilat.

2009    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του 7th FIG Regional Conference onSpatial Data Serving People, που πραγματοποιθηκε 19-22 Οκτωβρου 2009, στο Hanoi, Vietnam.

2010    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του XXIV FIG International Congress 2010 on ‘Facing the Challenges – Building the Capacity’, που πραγματοποιθηκε 11-16 Απριλου 2010, στο Sydney, Australia.

2010    Πρεδρος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου του Joint FIG Commission 3 and Commission 7 Workshop onInformation and Land ManagementA Decade after the Millennium, που πραγματοποιθηκε 15-17 Νοεμβρου 2010, στη Sofia.

2011    Μλος της Οργανωτικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου για το Κτηματολγιο και την Διαχεριση Γης ‘Land Administration and Management’, που πραγματοποιθηκε 12 Απριλου 2011, στην Πρστινα, Κοσσβου.

2012    Πρεδρος της Οργανωτικς Επιτροπς του FIG First Young Surveyors Conference on ‘Young Surveyors: Knowing to create the future’, που πραγματοποιθηκε 4-5 Μαου 2012, στη Rome.

2012    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του Διεθνος Συνεδρου FIG Working Week 2012 on ‘Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritages’, που πραγματοποιθηκε 6-10 Μαου 2012, στη Rome.

2012    Μλος της Επιστημονικς Επιτροπς του 8th FIG Regional Conference 2012 on ‘Surveying towards Sustainable Development’, που πραγματοποιθηκε 26-29 Νοεμβρου 2012, στο Montevideo, Uruguay.

2012    Πρεδρος της Οργανωτικς και Επιστημονικς Επιτροπς του FIG Commission 3 Annual Meeting & UN ECE WPLA Workshop on ‘Spatial Information, Informal Development, Property and Housing, που θα διεξαχθε 11-14 Δεκεμβρου 2012, στην Αθνα.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΒΙΒΛΙΑ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

·      Πτσιου, Χ., 1995. Ψηφιακ χαρτογραφικ στοιχεα του Κτηματολογου. Διδακτορικ Διατριβ, Τμμα Αγρονμων Τοπογρφων Μηχανικν ΕΜΠ, Αθνα, 213 σελ.

·      Tsenkova, S., Potsiou, C., Badyina, A., 2009. Self-Made Cities – In search of sustainable solutions for informal settlements in the United Nations Economic Commissions for Europe region. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), United Nations Publications, ISBN 978-92-1-117005-4, Geneva, p. 113,

http://www.unece.org/publications/oes/SelfMadeCities.pdf

·      Doytsher Y., Kelly P, Khouri R., McLaren R., Mueller H, Potsiou C., 2010. Rapid Urbanization and Mega Cities: The Need for Spatial Information Management. FIG publication 48. ISBN 978-87-90907-78-5, p 92.

·      Potsiou C., 2010. Informal Urban Development in Europe. Experiences from Albania and Greece – Summary version. FIG/UN HABITAT publication, 40 p., ISBN: 978-92-1-132266-8,

http://www.fig.net/pub/others/un-habitat_informal_urban_dev.pdf

·      UNECE, 2004. Guidelines on Real Property Units and Identifiers. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), ECE/HBP/135, Geneva, p. 68.

(Authors: P. Dale, N. Vata, H. Sahakyan, F. Hutterer, P. Halme, C. Potsiou, B. Mikuta, A. Hoekstra, H. Onsrud, J. Paasch, R. Ashwin)

·      UNECE, 2005. Land Administration in the UNECE Region: Development Trends and Main Principles. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), published by the Thechnical Chamber of Greece, Athens, p. 104

(Authors: P. Dale, B. Kjellson, H. Sahakyan, H. Koenig, P. Creuzer, C. Potsiou, A. Kokkonen, B. Mikuta, A. Overchuk, J. Valis, B. Lipej, A. Solchaga, T. Beardsall, G. Vinogradov, G. Μuggenhuber, P. van der Molen,, H. Onsrud,, D. Steudler, R. Baldwin, S. Kelway, J. Manthorpe).

·      FIG/UN-HABITAT, 2008. Improving Slum Conditions through Innovative Financing. FIG Publication No 44, p. 60.

·      UNECE, 2009. Guidance and Good Practice for the Application of Fees and Gharges for Real Property Cadastre and Registration Services. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), published by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Prague, p. 15.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

·      Πτσιου, Χ., Μπαντκας, Ι.,1985. Φωτογραμμετρικ Απδοση με Η/Υ: Αναλυτικο Προσανατολισμο. Τεχνικ Χρονικ Α, τμος 5, τεχος 4, σελ. 187-220.

·      Potsiou, C., Volakakis, M., Doublidis, P., 2001. Hellenic Cadastre: State of the artExperience, proposals and future strategies. Computers, Environment and Urban Systems (CEUS), 25 (January 2001), pp. 445-476.

·      Potsiou, C., 2007. Workshop on “Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban Development” and “Informal Settlements-Real Estate Market Needs for Good Land Administration and Planning”, Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), vol. 67(2), pp. 91-96.

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., Soile S., 2007. A Spatial Information System for the archaeological site of Mycenae. International Journal of Architectural Computing (IJAC),vol. 5(2), June 2007, pp. 375-394.

·      Potsiou, C., Apostolatos, G., 2007. Legal Reforms for Land Management in Support of the 2004 Olympic Games in Greece and Infrastructure after the Games. Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), vol. 67(3), September 2007, pp. 159-173.

·      Potsiou, C., Mueller, H., 2008. Comparative Thoughts on German and Hellenic Urban Planning and Property Registration. Technica Chronika, Scientific Journal of the TCG, I, May-December 2008, vol. 28(2-3), pp.19-35.

·      Ioannidis, C., Psaltis, C., Potsiou, C., 2008. Suburban Informal Building Control. Technica Chronika, Scientific Journal of the TCG, I, May-December 2008, vol. 28(2-3), pp. 111-123.

·      Potsiou, C., Dimitriadi, K., 2008. Tools for Legal Integration and Regeneration of Informal Development in Greece: A Research Study in the Municipality of Keratea. Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), vol. 68(2), June 2008, pp. 103-118.

·      Ioannidis, C., Psaltis, C., Potsiou, C., 2009. Towards a strategy for control of suburban informal building through automatic change detection. Journal of Computers, Environment and Urban Systems (CEUS), vol. 33(1), January 2009, pp. 64-74.

·      Potsiou, C., Theodorou, M., Elikkos, E., 2009. Informal Development Due to Market Pressure-A Case Study on Cyprus and the Role of Land Administration. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, vol. 4(2009) Special Series, pp. 53-68.

·      Potsiou, C., Theodorou, M., Elikkos, E., 2010. Increased Market Demand may lead to Informal Development. Zeitschrift fuer Geodaesie, Geoinformation und Landmanagement, Heft 1/2010 -135. Jahrgang:49-59, ISSN 1618-8950.

·      Potsiou, C., Dimopoulou, E., 2012. Access to Land and Housing of the Greek Roma. Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), volume 72(1), March 2012, pp. 37-49.

·      Potsiou, C., Basiouka S., 2012. Security of ownership versus public benefit: A case study for land taking for infrastructure in Greece as an EU member state. Survey Review, volume 44, Number 325, pp. 111-123.

·      Basiouka, S., Potsiou, C., 2012. VGI in CadastreA Greek experiment to investigate the potential of crowd sourcing techniques in Cadastral Mapping. Survey Review, volume 44, Number 325, pp. 153-161.

·      Bregu, E., Potsiou, C., 2012. The Development of a Property Market in Albania. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, vol. 1, No 2s (2012): Land and Information Management in South Eastern Europe, pp. 83-96.

·      Basiouka, S., Potsiou, C., 2012. Improving cadastral survey procedures using crowd sourcing techniques. Coordinates, vol. VIII, issue 10, October 2012, pp. 20-26.

·      Συλαου, Σ., Μπασιοκα, Σ., Πτσιου, Χ., Πατις, Π., 2012. Επισκπηση Εφαρμογν της Εθελοντικς Γεωγραφικς Πληροφορας με μφαση στην Πολιτιστικ Κληρονομι. ΧΩΡΟγραφες, Τμος 3, Αρ 1, 2012. ISSN 1792-3913.

·      Basiouka, S., Potsiou, C., 2013. The Volunteered Geographic Information in Cadastre: perspectives and citizens’ motivations  over potential participation in mapping. GeoJournal. Spatially Integrated Social Sciences and Humanities, Vol. 78, no.4, ISSN 0343-2521.

·      Spirou-Sioula, K., Ioannidis, C., Potsiou, C., 2013. Technical Aspects for a 3D Hybrid Cadastre Model. Survey Review, ISSN 0039-6265, online ISSN 1752-2706.

·       Potsiou, C., 2013. Policies for formalization of informal development: Recent experience from Southeastern Europe. Land Use Policy

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΡΙΣΗ (double blind peer review)

 

·      Potsiou, C., Dimitriadi, K., 2008. Legal Integration and Environment Upgrading of Unplanned Development. In: Proceedings (CD) of FIG Commission 3 Workshop on “Spatial Information Management toward Environmental Management of Mega Cities”, Valencia, Spain.

·      Doytsher, Y., Kelly, P, Khouri, R., McLaren, R., Mueller, H., Potsiou, C., 2010. Spatial Information Management and the current rapid process of urbanization. In: Proceedings of the International Conference on Spatial Data Infrastructures 2010, Skopje, FYROM, pp. 158-174, http://www.evkartenn.com/sdi-2010//pdf/Doytsher_etAll.pdf

·      Potsiou, C., Doytcher, Y., 2010. Urban Management: Availability of technical tools development. In: Proceedings of the International Conference on Spatial Data Infrastructures 2010, Skopje, FYROM, pp. 175-197,http://www.evkartenn.com/sdi-2010//pdf/Potsiou_Doytsher.pdf

·      Potsiou, C., Dimopoulou, E., 2011. Access to Land and Legal Rights on Land and the Housing Aspects of the Greek Roma. In: Proceedings of FIG Commission 3 Conference on “The Empowerment o Local Authorities. Spatial Information and Spatial Planning Tools”, Paris, France.

Best paper award

·      Basiouka, S., Potsiou, C., 2011. A first attempt for using VGI and crowd sourcing techniques in Cadastre. In: Proceedings of FIG Commission 3 Conference on “The Empowerment o Local Authorities - Spatial Information and Spatial Planning Tools”, Paris, France.

·      Spirou-Sioula, K., Ioannidis, C., Potsiou, C., 2011. Proposal for the Development of a 3D Hybrid model for the Hellenic Cadastre. In: Proceedings of 2nd International Workshop on 3D Cadastres, Delft, The Netherlands, pp. 333-354,http://3dcadastres2011.nl/documents/020.pdf

·      Potsiou, C., Boulaka, I., 2012. Informal Development in Greece: New Legislation for Formalization, the Chances for Legalization and the Dead Capital. In: Proceedings of FIG WW 2012 on “Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”, Rome, Italy,

http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts09k/TS09K_potsiou_boulaka_5514.pdf; http://www.fig.net/pub/monthly_articles/march_2012/march_2012_potsiou_boulaka.pdf

FIG Article of the Month (March 2012)

·      Spirou-Sioula, K., Ioannidis, C., Potsiou, C., 2012. Technical Aspects of a 3D Hybrid Cadastre Model. In: Proceedings of Joint FIG Commission 3, FIG Task Force on Property and Housing and UNECE WPLA Workshop, Athens, Greece,

https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

 

·      Πτσιου, Χ., Ιωαννδης, Χ., Σταμπουλγλου, Ε., Μπαντκας, Ι., 1982. Συστματα επεξεργασας και γραφικν απεικονσεων πληροφοριν για θεματικ χαρτογραφα. Πρακτικ Επιστημονικο Διημρου ‘Θεματικο Χρτες και Καταγραφς στην Οικιστικ Ανπτυξη’, Φωτογραμμετρικ Εταιρεα της Ελλδος, Αθνα, 22 σελ.

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., Stambouloglou, E., Badekas, J., 1982. Analytical Restitution with Stereocord G-2. Proceedings of C.I.P.A. International Symposium on ‘Photogrammetric Contribution to the Documentation of Historical Centers and Monuments’, Siena, Italy, pp. 161-171.

·      Μπαντκας, Ι., Γεωργπουλος, Α., Ιωαννδης, Χ., Πτσιου, Χ., 1986. Η Αναλυτικ Φωτογραμμετρα στις Αποτυπσεις Μνημεων. Πρακτικ Συνεδρου ‘Σγχρονες Μθοδοι Αποτπωσης και Τεκμηρωσης Μνημεων και Αρχαιολογικν Χρων’, ΚΕΔΑΚ, Θεσσαλονκη, σελ. 609-628.

·      Πτσιου, Χ., Μπαντκας, Ι., 1986. Προοπτικς Ψηφιακν Καταγραφν στο Κτηματολγιο. Πρακτικ Συνεδρου ‘Προοπτικς του Ελληνικο Κτηματολογου’, κδοση Τ.Ε.Ε., σελ. 425-436.

·      Georgopoulos, A., Ioannidis, C., Potsiou, C., Badekas, J., 1988. Photogrammetric wave profile determination. Proceedings of ΧVI ISPRS Congress, Kyoto, Japan, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 27, part Β5, pp. 203-212.

·      Georgopoulos, A., Ioannidis, C., Potsiou, C., Badekas, J., 1988. Analytical approaches to the problem of architectural restitution. Proceedings of ΧVI ISPRS Congress, Kyoto, Japan, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 27, part Β11, pp. V370-V379.

·      Γεωργπουλος, Α., Δημοπολου, Ε., Ζεντλης, Π., Ιωαννδης, Χ., Πτσιου Χ., 1989. Οργνωση και Τρηση του Κτηματολογου – Σγκριση Στοιχεων Κτηματολογικν Συστημτων Διαφρων Χωρν. Πρακτικ 2ου Επιστημονικο Διημρου ‘Προοπτικς του Ελληνικο Κτηματολογου’, Εκδοση Τεχνικ Χρονικ 1993, Αθνα, σελ. 112-118.

·      Πτσιου, Χ., Μπαντκας, Ι., 1989. Ψηφιακς καταγραφς στο Κτηματολγιο. Πρακτικ 2ου Επιστημονικο Διημρου ‘Προοπτικς του Ελληνικο Κτηματολογου’, κδοση Τεχνικ Χρονικ 1993, σελ. 160-167.

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., Badekas, J., 1989. Surveying Ancient Fortifications of Greece. Proceedings of XII CIPA International Symposium, Rome, Italy.

·      Stambouloglou, E., Badekas, J., Georgopoulos, A., Dimopoulou, E., Potsiou, C., Paganis, C., Chliveros, D., 1989. Central Municipal Market of Athens – The detailed survey. Proceedings of XII C.I.P.A. International Symposium of Architectural Photogrammetry, Rome, Italy.

·      Badekas, J., Ioannidis, C., Potsiou, C., Papathanassopoulos, G., Tsouchlos, N., Vichos, J., Kyriakopoulou V., 1990. Photogrammetric Restitution of an Ancient Greek Shipwreck. Proceedings of XIII CIPA International Symposium, Cracow, Poland, pp. 41-47.

·      Potsiou, C., Ioannidis, C., Badekas, J., 1991. Documentation of Castles in a Special GIS. Proceedings of CIPA International Symposium on ‘Αrchitectural Photogrammetry and Information Systems’, Delphi, Greece, pp. 79-91.

·      Potsiou, C., Ioannidis, C., Badekas, J., 1992. A Special Information System for the Documentation of Castles. Proceedings of XVII ISPRS Congress, Washington D.C., U.S.A., International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 29, part Β5, pp. 287-291.

·      Πτσιου, X., Ιωαννδης, Χ., Μπαντκας, Ι.,1993. Τεκμηρωση των Ελληνικν Κστρων σε Ειδικ Σστημα Πληροφοριν. Πρακτικ Συνεδρου ‘Επγεια Φωτογραμμετρα και Συστματα Πληροφοριν Χρου για την Τεκμηρωση του Μνημειακο Πλοτου της Χρας’, ΤΑΤΜ Α.Π.Θ., Θεσσαλονκη, σελ. 161-173.

·      Μπαντκας, Ι, Πτσιου, Χ., Ιωαννδης, Χ., Παπαθεοδρου, Γ., Παγνης, Κ., 1994. Φωτογραμμετρικ αποτπωση καμπαναριο και περιβλλοντος χρου Αγ. Παρασκευς Μετσβου. Πρακτικ 1ου Διεπιστημονικο Συνεδρου ‘Το Ε.Μ.Π. για το Μτσοβο – Επιστρφοντας να μρος του χρους’, Μτσοβο, Πανεπιστημιακς Εκδσεις ΕΜΠ, σελ. 574-591.

·      Potsiou, C., 1995. An estimation of the volume of digital information of the Hellenic Cadastre. Proceedings of Workshop on ‘Reforms of Cadastre and Land Registration Systems in Central and Eastern Europe and in Latin America’, Economic Commission for Europe/ United Nations (ECE/UN), Seville, Spain.

·      Πτσιου, Χ., 1995. Ογκος ψηφιακς κτηματολογικς πληροφορας. Πρακτικ Επιστημονικο Διημρου ‘Εθνικ Κτηματολγιο Προοπτικς- Σγχρονες Τεχνολογικς Εξελξεις’, Σλλογος Αγρ & Τοπογρφων Μηχανικν Β. Ελλδας, Θεσσαλονκη, σελ. 127-141.

·      Potsiou, C., 1996. Cost of photogrammetric and cadastral surveys for the compilation of the Hellenic Cadastre. Proceedings of XVIII ISPRS Congress, Commission VI, Vienna, Austria, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 31, part Β6, pp. 123-127.

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., Badekas, J., 1996. 3D Detailed Reconstruction of a Demolished Building by using Old Photographs. Proceedings of XVIII ISPRS Congress, Vienna, Austria, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 31, part Β5, pp. 16-21.

·      Πτσιου, Χ., 1997. Παρατηρσεις για το Πργραμμα Κτηματολογου της Ελλδος απ την Διεθν Συνντηση 24-25 Ιουνου 1996. Πρακτικ Διημερδας για το Ελληνικ Κτηματολγιο, Θεσσαλονκη, 1997.

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., Badekas, J., 1997. The use of contemporary photogrammetric procedures for the recording and documentation of large monuments and their graphic representation. Proceedings of ΧVΙ CIPA International Symposium, Goeteborg, Sweden, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 31, part 5C1B, pp. 131-140.

·      Exintavelonis, J., Kavadas, I., Patas, J., Pentaris, J., Potsiou, C., Priovolos, G., Skouras, G., Stefanis, E., 1997. Hellenic Cadastre: Quality control of the Final Product. Proceedings of FIG Commission 3 ‘International Seminar on G.I.S./L.I.S.’, Thessaloniki, Greece, pp.127-133.

·      Potsiou, C., Ioannidis, C., 1998. Fiscal and Social Aspects of the Hellenic Cadastre. Proceedings of XXI FIG Congress, Commission 7, Brighton, U.K., pp. 313-327.

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., 1999. Detailed Restitution and Representation of the Seaward Castle of Chios. Proceedings (CD) of XVII CIPA International Symposium, Recife, Brazil, http://cipa.icomos.org/fileadmin/papers/olinda/99c502.pdf?PHPSESSID=bb371981114ab7790d8c2c51f47f1945.

·      Ioannidis, C., Logothetis, C., Potsiou, C., Kiranoudis, C., Christolis, M., Markatos, N., 1999. Spatial Information Management for Risk Assessment of Major Industrial Accidents. Proceedings (CD) of FIG Commission 3 Annual Meeting and Seminar onSpatial Information

·      Πτσιου, Χ., Ιωαννδης, Χ., Λογοθτης, Κ., Κωστκης, Κ., Αλαφοδμος, Κ., 1999. Οργνωση της Πρακτικς Ασκησης των Σπουδαστν Τ.Ε.Ι. με χρση Γ.Σ.Π. Πρακτικ (CD) του 1ου Πανελληνου Συνεδρου ’Γεωγραφικ Συστματα Πληροφοριν – Δυναττητες και Εφαρμογς, Προοπτικς και Προκλσεις’, Ελληνικ Εταιρεα Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν – HellasGI, Αθνα.

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., Soile, S., Badekas, J., 2000. Detailed 3D Representation of Archaeological Sites. Proceedings of XIX ISPRS Congress, Amsterdam, The Netherlands, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 33, part Β5/2, pp. 642-649.

·      Potsiou, C., 2000. Existing activity in Geoinformatics and the Need for a NSDI in Greece. Proceedings of FIG Working Week 2000 - Commission 3 Meeting, Prague, Czech Republic.

·      Potsiou, C., Galidakis, N., Volakakis, M., Doublidis, P., 2000. The Hellenic Cadastral System: Progress and Future Strategy. Proceedings of the FIG Commission 3 – WG3.1 International Workshop on ‘Spatial Information Management – Experiences and Visions for 21st Century’, Athens, Greece, pp. 339-347,

http://www.survey.ntua.gr/main/labs/photo/laboratory/news/athens2000.html

·      Potsiou, C., Muggenhuber, G., Ioannidis, C., 2001. Sharing knowledge in Spatial Information Management. Proceedings of FIG Commission 3 Annual Meeting, Nairobi, Kenya,

http://www.fig.net/pub/proceedings/nairobi/potsiou-muggenhuber-ioannidis-TS1-2.pdf

·      Potsiou, C., Zentelis, P., Labropoulos, T., 2002. Mass-valuation in Greece: Monitoring Tax and Market values. Proceedings of the UN ECE Working Party on Land Administration Workshop ‘On Mass Valuation Systems of Land (Real Estate) for Taxation Purposes’, Moscow, Russian Federation, pp. 110-119.

Invited Paper

·      Πτσιου, Χ., 2002. Διαχεριση χωρικς πληροφορας – Διεθνες τσεις και προοπτικς. Πρακτικ σε CD του 2ου Πανελληνου Συνεδρου Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν, HellasGI- Ελληνικ Εταιρεα Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν, Αθνα,

http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/2oSynedrio/Papers/Potsiou.pdf

·      Potsiou, C., Ioannidis, C., 2002. The necessity for Nation-wide Public-Public Coordination for Effective Land Administration. Proceedings (CD) of WPLA Workshop, Vienna, Austria,

http://www.eurocadastre.org/pdf/potsiou.pdf

Invited Paper

·      Ioannidis, C., Potsiou, C., Soile, S., 2003. Αn integrated spatial information system for the development of the archaeological site of Mycenae. Proceedings (CD) of the ISPRS Commission V-Working Group 6 International Workshop, Tarasp-Vulpera, Switzerland.

·      Potsiou, C., Labropoulos, T., 2003. Collection, standardization, visualization and knowledge sharing of information about NSDI activity in various countries. Proceedings of FIG Working Week 2003 and 125th Anniversary of FIG ’Still on the frontline’, Paris, France, http://www.fig.net/figtree/pub/fig_2003/TS_13/TS13_3_Potsiou_Labropoulos.pdf

·      Potsiou, C., 2003. The Value of the UN/ECE “Land Administration Guidelines” and some considerations for its Upgrading. Proceedings of the FIG-UN/EU WPLA Workshop, Athens, Greece.

·      Ioannidis, C., Xipnitou, M., Potsiou, C., Soile, S., 2003. The contribution of modern geometric recording and visualization methods in the implementation of a new museum concept. Proceedings of CIPA ΧΙΧ International Symposium, Antalya, Turkey, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XXXIV, part 5/C15, pp. 419-424,

http://cipa.icomos.org/fileadmin/papers/antalya/115.pdf

·      Potsiou, C., Ioannidis, C., 2003. Low cost technologies and techniques in implementing cadastral and spatial information management infrastructure. Proceedings of the 2nd FIG Regional Conference, Marrakech, Morocco,

http://www.fig.net/pub/morocco/proceedings/TS23/TS23_1_potsiou_ioannidis.pdf

Invited Paper

·      Πτσιου, Χ., 2004. Σγχρονες Τσεις και Απψεις για το Κτηματολγιο και τα θματα Διαχερισης Γης. Πρακτικ Συνεδρου “Geoinformation Society” του HellasGI, Αθνα, http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/papers3.html

·      Potsiou, C., Zentelis, P., 2005. Greece after the Gold Rush – Land Development Impact Analysis and Sustainability of the 2004 Olympic Infrastructure, Proceedings of FIG Working Week 2005 and GSDI-8, Cairo, Egypt,http://www.fig.net/pub/cairo/papers/ts_09/ts09_01_potsiou_zentelis.pdf

·      Potsiou, C., Ioannidis, C., 2006. Informal settlements in Greece: The mystery of missing information and the difficulty of their integration into a legal framework. Proceedings of 5nd FIG Regional Conference for Africa, Accra, Ghana,

http://www.fig.net/pub/accra/papers/ts03/ts03_04_potsiou_ioannidis.pdf

·      Potsiou, C., 2006. Land Markets and e-societyInternational trends and the situation in Greece. Proceedings of FIG Workshop oneGovernance, Knowledge Management and eLearning, Budapest, Hungary, pp. 117-134.

·      Πτσιου, Χ., 2006. Οι απαιτσεις της σγχρονης Αγορς Ακιντων και η Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Πρακτικ του 4ου Πανελλνιου Συνεδρου Γεωγραφικν Συστημτων Πληροφοριν HellasGI ‘Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση: ο ρλος των Γ.Σ.Π.’, Αθνα, http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/4oSynedrio/papers/Potsiou.pdf

·      Πτσιου, Χ., 2006. Διεθνες τσεις και βασικς αρχς για το Κτηματολγιο και την Διοκηση Γης. Πρακτικ της Διημερδας ‘Η Τοπογραφα στο ΤΕΙ Αθνας - Ελληνικ πραγματικτητα και προοπτικς’, Τμμα Τοπογραφας, Σχολ Τεχνολογικν Εφαρμογν, ΤΕΙ Αθνας, Αθνα.

·      Potsiou, C., Apostopaltos, G., 2006. Legal Reforms in Land Management Aspects to Support the Construction and the Continuing Use of the Olympic Infrastructure - An Example of Good Practice in Greece. Proceedings of XXIII International FIG Congress, Munich, Germany,http://www.fig.net/pub/fig2006/papers/ts65/ts65_01_potsiou_apostolatos_0755.pdf

·      Potsiou, C., Doytsher, Y., 2009. Technical Tools for Environmental Urban Management. In: Proceedings of 7th FIG Regional Conference on “Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment. Building the Capacity”, Hanoi, Vietnam,

http://www.fig.net/pub/vietnam/papers/ts03a/ts03a_potsiou_doytsher_3760.pdf

·      Potsiou, C., Doytsher, Y., Kelly, P, Khouri, R., McLaren, R., Mueller, H., 2010. Rapid Urbanization and Mega Cities: The Need for Spatial Information Management. In: Proceedings of XXIV FIG International Congress 2010 on “Facing the Challenges-Building the Capacity”. Sydney, Australia,

http://www.fig.net/pub/monthly_articles/march_2010/march_2010_potsiou_etal.pdf

FIG Article of the Month (March 2010)

·      Δημητρου Γ., Μπασιοκα, Σ., Πτσιου, Χ., Χνος, Μ., 2010. Απαλλοτρισεις και νοι αυτοκινητδρομοι – Αναγκαες αλλαγς στη θερηση των απαλλοτρισεων και στις προδιαγραφς εκπνησης των σχετικν μελετν κτηματογρφησης. 3ο Πανελλνιο Συνδριο ΑΤΜ «Απ τη μτρηση & απ τη διαχεριση στην παρμβαση», Αθνα.

·      Alexiadi, C., Potsiou, C., 2012. How the integration of n-dimensional models (BIM) and GIS technology may offer the potential to adopt green building strategies and to achieve low cost constructions. In: Proceedings of FIG Working Week 2012, Rome, Italy, http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts08j/TS08J_alexiadi_potsiou_6061.pdf

·      Potsiou, C., 2012. Current challenges and the urgent need for SDI. Keynote presentation at ‘SDI days 2012’ – 8thCartography and Geoinformation Conference, Zagreb, Croatia, http://nipp.kartografija.hr/tl_files/Savjetovanje_2012/Prezentacije/14_Potsiou.pdf

Keynote paper

·      Filippakopoulou, M., Siana, L., Alevizakis, A., Potsiou, C., 2012. The effectiveness of Greek Social Housing Policy for establishing home ownership. In: Proceedings of Joint FIG Commission 3, FIG Task Force on Property and Housing and UNECE WPLA Workshop, Athens, Greece,

https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1

·      Basiouka, S., Potsiou, C., 2012. The Citizens' Opinion on the Use of Crowdsourcing Land Administration. In: Proceedings of Joint FIG Commission 3, FIG Task Force on Property and Housing and UNECE WPLA Workshop, Athens, Greece,

https://sites.google.com/site/figcom3athens2012/proceedings-1

 

 

EDITORIALS ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

·      Potsiou, C., 2006 (guest editor). International trends in land administration. Point of Beginning (POB), vol. 32(1), October 2006, p. 4.

·      Potsiou, C., 2007 (columnist). Informal Development: It can be an asset. GEOInformatics, vol. 10, March 2007, p. 21.

·      Postiou, C., 2007 (columnist – FIG Page). Workshop Informal Settlements. GIM International, vol. 21(7), July 2007.

·      Potsiou, C., 2007 (columnist – World Views). Effects of Informal Development. Point of Beginning (POB), vol. 33(3), December 2007, pp. 48-50.

·      Potsiou, C., Doytsher, Y., 2008 (guest editors). Editorial. Surveying and Land Information Sciences (SaLIS), vol. 68(2), June 2008, pp. 63-64.

·      Cavero, P., Potsiou, C., 2008 (columnists – FIG Page). Managing Mega-cities. GIM International, vol. 22(6), June 2008, pp. 65.

·      Potsiou, C., Doytsher, Y., 2009 (guest editors). Editorial. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, vol. 4(2009) Special Series, pp. 6-8.

·      Potsiou, C., 2011 (columnist – FIG Page). Land Management a Decade on from the Millennium. GIM International, vol. 25(2), February 2011,

http://www.gim-international.com/issues/articles/id1670-Land_Management_a_Decade_on_from_the_Millennium.html.

·      Doytsher, Y., Idrizi, B., Potsiou, C., 2012. Editorial. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, vol. 1, No 2s (2012): Land and Information Management in South Eastern Europe, p. 1.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ

 

·      Πτσιου, Χ., 2004. Μια πρτη προσγγιση ... Γεωανλεκτα, τεχος 1(12), σελ. 32-33.

·      Πτσιου, Χ., 2005. Σντομη Ενημρωση για το GSDI (http://www.gsdi.org). Γεωανλεκτα, τεχος 2(12), σελ. 23-25.

·      Πτσιου, Χ., 2008. Απψεις για τη Βισιμη Χρση της Γης – Ο ρλος του κτηματολογου στο σχεδιασμ των χρσεων γης. Γεωανλεκτα, τεχος 4(11), σελ. 9-12.

·      Πτσιου, Χ., 2010. Το Κτηματολγιο και η Ηλεκτρονικ Δημοκρατα. Γεωανλεκτα, τεχος 5(1), σελ. 10-12.

·      Πτσιου, Χ., 2010. Το Κτηματολγιο και η Κλιματικ Αλλαγ. Γεωανλεκτα, τεχος 6(12), σελ. 8-9.

http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4214&lang=1&catpid=2

·      Πτσιου, Χ., 2012. Οι Σγχρονες προκλσεις, η χωρικ πληροφορα και ο σχεδιασμς του χρου. Γεωανλεκτα, τεχος 7(2), σελ. 13-17.

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

·      Potsiou, C., Badekas, J., 2001. Preliminary analysis of the Hellenic Cadastral data. Presentation at the FIG Working Week 2001 ‘New Technology for a New Century’, Seoul, Korea, http://www.fig.net/ fogtree/pub/proceedings/korea/full-papers/papers-index.htm

·      Potsiou, C., Ioannidis, C., Muggenhuber, G., 2001. NSDI’s classification and comparison between various National Reports. Presentation at the FIG Working Week 2001 ‘New Technology for a New Century’, Seoul, Korea, http://www.fig.net/fogtree/pub/ proceedings/korea/ full-papers/papers-index.htm

·      Potsiou, C., 2002. Spatial Information Management: Knowledge, Organizations and Tools. Presentation at XXII F.I.G. Congress, Commission 3, Washington DC, USA, http://www.fig.net/figtree/pub/ fig_2002/Ts3-3/TS3_3_potsiou.pdf

·      Potsiou, C., Labropoulos, T., 2002. Spatial Information Management – State of the art Developing the FIG Com3 WG3.3 Web-Inventory. Presentation at the FIG Commission 3 Annual Meeting and International Symposium ‘GIS 2002’, Istanbul, Turkey.

·      Potsiou, C., Woodford, P., 2004. Challenges of Providing Spatial Data to Developing Countries, Proceedings of FIG Working Week 2004, Athens, Greece,

http://www.fig.net/pub/athens/papers/pdf/ts_13_2_potsiou_woodsford_ppt.pdf

·      Ioannidis, C., Georgopoulos, A., Potsiou, C., 2004. Spatial Information System: A need for integrated Monument’s Documentation. Proceedings of FIG Working Week 2004 – Archaeological Workshop, Athens,

http://www.fig.net/pub/athens/papers/pdf/wsa_03_1_ioannidis_etal_ppt.pdf.

Invited Presentation

·      Potsiou, C., 2005. UN/ECE WPLA activity in Land Administration – New Trends, Presentation at the 7th Workshop and 8th MC Meeting of COST Action G9 Modelling Real Property Transactions”, Thessaloniki, Greece, http://costg9.plan.aau.dk/

Invited presentation

·      Ioannidis, C., Soile, S., Potsiou, C., 2006. Low cost digital photogrammetric techniques for the Documentation of Cultural Heritage. Proceedings of XXIII FIG Congress, Munich, Germany, http://www.fig.net/pub/fig2006/papers/ts83/ts83_02_ioannidis_etal_0760.pdf

·      Potsiou, C., 2008. Spatial Information Management toward Environmental Management of Mega Cities. Proceedings of FIG Working Week 2008 & FIG/UN–HABITAT Seminar Improving Slum Conditions through Innovative Financing, Stockholm, Sweden,

http://www.fig.net/pub/fig2008/ppt/ts07a/ts07a_01_potsiou_ppt_3034.pdf

Background invited  paper to participants of the FIG/UN-HABITAT Seminar “Improving Slum Conditions through Innovative Financing”

·      Potsiou, C., 2008. Resolutions of FIG Com3, UNECE CHLM & WPLA Joint Workshop on Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban Development. Proceedings of FIG Working Week 2008 & FIG/UN–HABITAT Seminar Improving Slum Conditions through Innovative Financing, Stockholm, Sweden,

http://www.fig.net/pub/fig2008/ppt/sfs01/sfs01_02_potsiou_ppt_3109.pdf

Background invited paper to participants of the FIG/UN-HABITAT Seminar “Improving Slum Conditions through Innovative Financing”

·      Potsiou, C., Theodorou, M., Elikkos, E., 2009. Informal Development Due to Market Pressure -A Case Study on Cyprus and the Role of Land Administration. Proceedings of Commission 3 Workshop on ‘Spatial Information for Sustainable Management of Urban Areas’, Mainz, Germany, http://www.fig.net/commission3/mainz_2009/programme2-Dateien/TS%204.1_Marilena,%20Mainz%202009.pdf.

·      Potsiou, C., 2009. Formalizing Informal Settlements In Eastern Europe: Lessons From Experience. Presentation at the FIG - WB Conference on ‘Land Governance in Support of the Millennium Development Goals: Responding to New Challenges’, World Bank, Washington DC, USA, http://www.fig.net/pub/fig_wb_2009/papers/urb/urb_2_potsiou_ppt.pdf http://sitesources.worldbank.org/INTIE/Resources/FIG_WB_Washington_DC_Potsiou_Chryssy.pdf.

Invited presentation

·      Potsiou, C., 2009. LAR in aspect of the cadastral managing and capacity building. Proceedings of UNECE WPLA Workshop on ‘Experiences in Data Management to Improve Land Administration in ECE Countries’, Sofia, http://www.cadastre.bg/presentations.html.

Invited presentation

·      Potsiou, C., 2009. The long experience of Greece addressing the question of Informal Settlements. Presentation at the UNECE WPLA Sixth Session, Geneva, Switzerland.

Invited presentation

·      Potsiou, C., 2009. Spatial Data Infrastructures in Support of Land Governance and Natural Disaster Prevention and Management - The FIG Commission 3 activity. 2nd GIS National Congress in Turkey on “NSDI and working cooperatively for a liveable future”, Izmir, Turkey, 2-6 November 2009,

http://www.fig.net/news/news_2009/turkey_november_2009/potsiou_presentation.pdf

Keynote speech

·      Potsiou, C., 2009. Cadastre’s Importance for citizens’ everyday life and its value for establishing democracy. Proceedings of the Workshop on “Citizens Rights to the Real Property”, Chisinau, Moldova,http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/wpla/workshops/baku2010/potsiou.greece.pdf and

Proceedings of the UNECE WPLA Workshop on “Efficient and Transparent Land Management in ECE Countries”, Baku, Azerbaijan, http://www.emdk.gov.az/?/en/content/381/

·      Potsiou, C., 2010. Policies for Formalizing Informal Development in Europe. International Land Management Symposium, Hannover, Germany, http://www.oicrf.org/document.asp?ID=9174

Invited presentation

·      Πτσιου, Χ., 2010. Διεθνς εμπειρα αγροτικο αναδασμο με μφαση στις χρες της Ευρπης. Πρακτικ Ημερδας “40 χρνια αναδασμς στην Κπρο, Τμμα Αναδασμο, Λευκωσα, Κπρος.

Invited presentation

·      Potsiou, C., 2010. Spatial information management and the current rapid processes of urbanization. In: Proceedings of the International Conference on Spatial Data Infrastructures 2010, Skopje, FYROM, http://geodiktuo.free.fr/sdiconf2010/pdf/Potsiou.pdf

Keynote speech

·      Potsiou, C, Basiouka, S., 2010. Compulsory Land Expropriation in Greece: A Case Study for Road Networks. Proceedings of FIG Com3 and Com7 Workshop on “Land and Information Management-A Decade after the Millennium”, Sofia, Bulgaria,

http://kig-bg.org/res/file/90/presentation%20potsiou-basiouka_sofia.pdf

·      Dimitriadi, K., Potsiou, C., 2010. Complicated Planning and Permitting Regulations in Greece put the Breaks on Investment. Proceedings of FIG Com3 and Com7 Workshop on “Land and Information Management-A Decade after the Millennium”, Sofia, Bulgaria, http://conference.kig-bg.org/?q=en/content/technical-programme

·      Potsiou, C., 2010. The Need for Smart Land Management regulations. The Case of Greece. In: Proceedings of the International Forum ‘Property Registration in the Digital Age’, Duisburg, Germany, http://nrweuropa.zenit.de/fileadmin/dokumente/veranstaltungen/2010_10_05_Potsiou.pdf

·      Potsiou, C. 2010. Policies for Formalizing Informal Development in Europe. Lessons Learnt from Albania and Greece. Presentation at the UNECE WPLA Workshop “Spatial Planning to improve Security of Tenure in the UNECE Region”, Antalya, Turkey.

·      Potsiou, C., 2011. Land Reforms and the Importance of Security of Tenure. Keynote presentation at the 1st International Conference of the Albanian Association of Geodesy, Tirana, Albania.

Keynote speech

·      Potsiou, C., 2011. Compulsory Land Expropriation in EU; Land takings in Greece. International Seminar ‘Land Administration and Management’, Prishtina, Kosovo, http://landam.geo-see.org/images/stories/potsiou-fig%20-%20greeceh.pdf

·      Potsiou, C., 2011. FIG Action Plan 2011-2014 with a special focus on Land Management. Presentation at the UN ECE 6th session of the Working Party on Land Administration, Geneva, Switzerland

Invited speaker

·      Potsiou, C., 2011. Engaging the Challenge: Enhancing the Relevance. Presentation at the International Symposium ‘Cadastre 2.0’, Innsbruck, Austria.

Keynote speech

·      Potsiou, C., 2011. Spatial Information and Spatial Planning Tools- Engaging the Challenge: Enhancing the Relevance. Presentation at the FIG Commission 3 Conference “The Empowerment of Local Authorities - Spatial Information and Spatial Planning Tools”, Paris, France.

Keynote speech

·      Basiouka, S., Potsiou, C., 2012. The Voluntary Contribution of Citizens in Cadastre. In: Proceedings of FIG WW 2012 on “Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”, Rome, Italy,

http://www.fig.net/pub/fig2012/ppt/ts03b/TS03B_basiouka_potsiou_6121_ppt.pdf

·      Potsiou, C., 2012. Challenges and the role of the Surveyor Engaging the Challenge: Enhancing the Relevance. In: Proceedings of the ‘Symposium of the Croatian Geodetic Society’, Zagreb, Croatia.

Invited Speaker

·      Potsiou, C., 2012. FIG Task Force on Property and Housing. In: Proceedings of the UN ECE REM Conference on ‘Recovery, Sustainability and Evolution: Perspectives on the Real Estate Economy’, Geneva, Switzerland,

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/wpla/rem/documents/geneva2012/presentations/03.Potsiou.pdf

Invited Speaker

·      Potsiou, C., 2012. Informal Development - Some Examples from Greece. In: Proceedings of the UN ECE Conference on ‘Supporting global economic recovery: The role of land registration authorities’, London, UK,

http://www.eventelephant.com/unecewpla2012london/programme.htm

Invited Speaker

·      Potsiou, C., 2012. Informal Development in South-Eastern Europe - Lessons Learnt from five countries. In: Proceedings of the 8th FIG Regional Conference ‘Surveying towards Sustainable Development’, Montevideo, Uruguay,

http://www.fig.net/pub/uruguay/ppt/ts02b/TS02B_potsiou_6400_ppt.pdf

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΔΙΚΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

·      Potsiou, C., 1997. Highlights of the International Meeting for the Hellenic Cadastre in June 1996, Athens, Greece. Presentation on the FIG Commission 7 Annual Meeting and Workshop, Penang, Malaysia.

·      Πτσιου, Χ., 2009. Η αυθαρετη δμηση στην περιοχ της Ευρπης. Παρουσαση στην Ημερδα ‘Ο λεγχος των κατασκευν και η αυθαρετη δμηση: Αρμοδιτητες – Νομοθεσα – Προτσεις’, Οργνωση ΤΕΕ, Αθνα.

·      Potsiou, C., 2010. Διεθνς εμπειρα αγροτικο αναδασμο με μφαση στις χρες της Ευρπης. Παρουσαση στην Ημερδα ‘40 χρνια αναδασμς’, Τμμα Αναδασμο, Λευκωσα, Κπρος.

Invited Speaker

·      Πτσιου, Χ., 2010. Οι σγχρονοι αναδασμο στην Ευρπη. Παρουσαση στο 3ο Πανελλνιο Συνδριο ΑΤΜ ‘Απ τη μτρηση στη διαχεριση και απ τη διαχεριση στην παρμβαση’, Αθνα.

Invited Speaker

·      Πτσιου, Χ., 2011. Κτηματολγιο και Κλιματικ Αλλαγ. Παρουσαση στην Ημερδα ‘Τεχνολογα, Περιβλλον και Κτηματολγιο, Συλλειτουργα και Αλληλεπδραση, ΠΣΔΑΤΜ-Τμμα Ηπερου & ΤΕΕ-Τμμα Ηπερου, Δωδνη.

Invited Speaker

 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

·      Αποστολτος, Γ., Πτσιου, Χ., 2002. Συμπερσματα του 2002 FIG XXII International Congress. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 156, Μρτιος-Απρλιος 2002, Διεθν Θματα, σελ. 18-22.

·      Πτσιου, Χ., 2002. Συμπερσματα απ το Συνδριο για τα «Συστματα Μαζικς Εκτμησης Αξιν Ακιντων για Φορολογικος Σκοπος». Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 159, Οκτβριος-Νομβριος 2002, Επιστημονικ Θματα, σελ. 36-46.

·      Πτσιου, Χ., 2004. Η δρυση Κτηματολογου και τα προβλματα της Διαχερισης Γης στην Αρμενα. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 169, Σεπτμβριος-Οκτβριος 2004, Διεθν Θματα, σελ. 42-44.

·      Πτσιου, Χ., 2004. Το Θαλσσιο Κτηματολγιο. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 170, Νομβριος-Δεκμβριος 2004, Επιστημονικ Θματα, σελ. 23-27.

·      Πτσιου, Χ., 2005. Τα κοινωνικ και οικονομικ οφλη της καλς διαχερισης της γης. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 171, Ιανουριος-Φεβρουριος 2005, Επιστημονικ Θματα, σελ. 50-54.

·      Πτσιου, Χ., 2005. Συμπερσματα απ το Ετσιο Διεθνς Συνδριο FIG Working Week 2005 & GSDI-8 «Απ τους Φαρα στη Γεωπληροφορικ». Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 171, Ιανουριος-Φεβρουριος 2005, Διεθν Θματα, σελ. 61-62.

·      Πτσιου, Χ., 2005. Κτηματολγιο και Διαχεριση Γης. Ενημερωτικ Δελτο ΤΕΕ, τεχος 2337, σελ. 61-62.

·      Πτσιου, Χ., 2005. Σντομα να απ την Γενικ Συνλευση της FIG που γινε 17-22 Απριλου 2005 στο Κρο της Αιγπτου. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 172, Μρτιος-Απρλιος-Μος 2005, Διεθν Θματα, σελ. 42-43.

·      Πτσιου, Χ., 2005. Συμπερσματα απ την 4η Σνοδο του Working Party on Land Administration (WPLA) των Ηνωμνων Εθνν. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 175, Νομβριος-Δεκμβριος 2005, Διεθν Θματα, σελ. 50-53.

·      Πτσιου, Χ., 2006. Η σγχρονη Αγορ Ακιντων και το Κτηματολγιο – Διαπιστσεις και συμπερσματα απ την ρευνα του Συμβουλου του UN/ECE WPLA. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 176, Ιανουριος-Φεβρουριος 2006, Επιστημονικ Θματα, σελ. 34-38.

·      Πτσιου, Χ., 2006. Συμπερσματα απ το 5ο Περιφερειακ Συνδριο της FIG με θμα «Προθηση της διοκησης της γης και της καλς διακυβρνησης». Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 177, Μρτιος-Απρλιος 2006, Διεθν Θματα, σελ. 58-59.

·      Πτσιου, Χ., 2006. Η ηλεκτρονικ διακυβρνηση και το Κτηματολγιο. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 180, Οκτβριος-Νομβριος 2006, Επιστημονικ Θματα, σελ. 38-44.

·      Πτσιου, Χ., 2006. Η διαχεριση Χωρικς Πληροφορας ως εργαλεο για την νταξη της Αυθαρετης Αστικς Ανπτυξης στη νομιμτητα. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 180, Οκτβριος-Νομβριος 2006, σελ. 45-46.

·      Πτσιου, Χ., Αποστολτος Γ., 2007. Συμπερσματα απ το κοιν Συνδριο της Επιτροπς 3 για τη Διαχεριση Χωρικς Πληροφορας της FIG Com 3 και των Επιτροπν για την Ευρπη των Ηνωμνων Εθνν: UN/ECE CHLM & UN/ECE WPLA. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 183, Απρλιος-Μος 2007, Διεθν Θματα, σελ. 30-32.

·      Potsiou, C., 2007. ‘Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban DevelopmentandInformal SettlementsReal Estate Market Needs for Good Land Administration and Planning’. Proceedings of International Workshop ‘Good Land Administration its Role in Economic Development’, Ulaanbaatar, Mongolia, pp. 281-291.

·      Αποστολτος Γ., Πτσιου, Χ., Τζιωρζιτη, Λ., 2007. Συμπερσματα απ την Διεθν Συνντηση-Συνδριο της Διεθνος Ενωσης Τοπογρφων FIG Working Week 2007 «Strategic Integration of Surveying Services». Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 184, Ιονιος-Ιολιος 2007, Διεθν Θματα, σελ. 24-25.

·      Πτσιου, Χ., 2007. Τα κρια Συμπερσματα-Προτσεις απ το Διεθνς Συνδριο FIG Commission 3 & UNECE Working Party on Land Administration & Committee on Housing and Land Management για τα Αυθαρετα. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 186, Οκτβριος-Νομβριος-Δεκμβριος 2007, Διεθν Θματα, σελ. 26-30.

·      Πτσιου, Χ., 2008. Ο ρλος της διαχερισης της Χωρικς Πληροφορας στην Περιβαλλοντικ Διαχεριση των Μεγαλουπλεων. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 188, Απρλιος-Μος 2008, Διεθν Θματα, σελ. 48-50.

·      Potsiou, C., 2008. FIG Commission 3: Spatial Information Management (SIM) - Work Plan 2007-2010. FIG Publication No 39, June 2008, pp. 23-34.

·      Πτσιου, Χ., Αποστολτος, Γ., 2009. Συμπερσματα απ το Ετσιο Συνδριο της Επιτροπς 3 της FIG με θμα «Spatial Information for Management of Sustainable Urban Areas». Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 193, Μρτιος-Απρλιος 2009, Διεθν Θματα, σελ. 30-32.

·      Πτσιου, Χ., 2009. Συμπερσματα απ το 7ο Περιφερειακ Συνδριο της Διεθνος Ομοσπονδας Τοπογρφων στο Αν, Βιετνμ με θμα «Τα Χωρικ Δεδομνα στην υπηρεσα των πολιτν – Διακυβρνηση της Γης – Χωρικ Δεδομνα και Περιβλλον – Δια Βου Εκπαδευση». Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 196, Οκτβριος-Δεκμβριος 2009, Διεθν Θματα, σελ. 48-49.

·      Πτσιου, Χ., 2010. Το Κτηματολγιο και η Ηλεκτρονικ Δημοκρατα. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 198, Μρτιος-Μιος 2010, Διεθν Θματα, σελ. 47-48.

·      Πτσιου, Χ., Αποστολτος, Γ., 2010. Συμπερσματα απ το Τετραετς Συνδριο της FIG στο Σδνε Αυστραλας. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 199, Ιονιος-Ιολιος 2010, Διεθν Θματα, σελ. 32-33.

·      Πτσιου, Χ., Ζαχαρις, Ν., 2011. 20η Επτειος του Συλλγου Τοπογρφων της Αλβανας – 1ο Γενικ Συνδριο. Ενημερωτικ Δελτο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεχος 204, Απρλιος-Μος 2011, Διεθν Θματα, σελ. 34.

 
: 09.2013