Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

εργαστήριο

προσωπικό

εξοπλισμός

εκπαίδευση

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Ερευνητικά Προγράμματα

 

Τα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας (από το έτος 2000) δίνονται παρακάτω. Οι κύριοι χρηματοδότες είναι δημόσιοι οργανισμοί και Υπουργεία.

Τίτλος

Φορέας Χρηματοδότησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

έτος 2010

Έρευνα του προσανατολισμού Μνημείων της Ελλάδος (Βυζαντινά Μνημεία του  Μυστρά)

Υπ. Πολιτισμού

Πανταζής Γ.

έτος 2009

Ανάπλαση του Εθνικού Κήπου

Νομαρχία Αθηνών

Μουτζούρης Κ.

Διερεύνηση Εναλλακτικών Μεθόδων Πλοήγησης Οχημάτων με Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης (SVM) και Αλγόριθμους Βελτιστοποίησης.

Ε.Μ.Π. .

Γκίκας Β.

Ανάπτυξη Πιλοτικού Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής και Αξιολόγησης Δεδομένων Κωπηλασίας με Σύγχρονες Γεωδαιτικές Μεθόδους και Στόχο την Συμβολή του στην Βελτίωση των Αθλητικών Επιδόσεων.

Ο.Π.Α.Π.

Γκίκας Β.

έτος 2008

Ψηφιακή καταγραφή γεωμετρικών χαρακτηριστικών τμημάτων Εθνικού Οδικού Δικτύου με χρήση διασυνδεδεμένων γεωδαιτικών αισθητήρων.

ΥΠΕΧΩΔΕ  / ΔΜΕΟ

Γκίκας Β.

Βαθμονόμηση και μετρητική αξιοποίηση συσκευών range camera

Ε.Μ.Π. .

Τσακίρη Μ

έτος 2007

Ανάπτυξη Αλγορίθμων για τον Υπολογισμό Κρίσιμων Γεωμετρικών Παραμέτρων Τροχιάς Οχήματος με Χρήση Ετερογενών Γεωδαιτικών Δεδομένων.

Ε.Μ.Π. .

Γκίκας Β.

Έρευνα του προσανατολισμού Αρχαίων Μνημείων της Δήλου

Υπ. Πολιτισμού

Πανταζής Γ.

έτος 2006

Ανίχνευση, προσδιορισμός του μεγέθους και παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφορικών καθιζήσεων του φέροντα οργανισμού των κτιρίων 6, 7, 8 & 9 των κοιτώνων της Φ.Ε. του Εθνικού ιδρύματος Νεότητας στην Πάτρα

Γεωργόπουλος Γ. /  Τελείωνη Ε.

Παρακολούθηση μετακινήσεων πρανών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ

Γ.Γ.Ε.Τ

Τσακίρη Μ

Αυτόματος προσανατολισμός σημειακών νεφών Laser scanner

Ε.Μ.Π. .

Τσακίρη Μ

έτος 2005

Γεωμετρική τεκμηρίωση της αίθουσας τελετών του μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών

Ακαδημία Αθηνών

Μπαλοδήμος Δ.

Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους για την αξιοποίηση των παλαιών ορυχείων περλίτη στην περιοχή Κεφάλου της νήσου Κω

Δήμος Ηρακλειδών, Ν. Κω

Μπαλοδήμος Δ.

Παρακολούθηση μετακινήσεων πρανών στα υπαίθρια λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ

Γ. Γ. Ε. Τ

Τσακίρη Μ.

Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με χρήση Laser για γεωδαιτικές εργασίας παρακολούθησης μετακινήσεων.

Ε.Μ.Π.

Τσακίρη Μ.

έτος 2004

Μελέτη προσδιορισμού των οριζόντιων μετακινήσεων στην πολυκατοικία της οδού Δ. Λάττα 10 στη Δάφνη Αττικής, καθώς και των καθιζήσεων στην ευρύτερη περιοχή της, εξαιτίας της διάνοιξης σήραγγας του ΜΕΤΡΟ (Εδική Μελέτη) 

Γεωργόπουλος Γ.  / Τελείωνη Ε.

Γεωδαιτικές εργασίες στον ναό του Νεμείου Διός στο πλαίσιο της αναστύλωσης της Β.Α. γωνίας της περίστασης

Αρχαιολογική σχολή Πανεπιστημίου Berkeley- C.A.

Γεωργόπουλος Γ /  Τελείωνη Ε.έτος 2003

Γεωμετρική τεκμηρίωση ορίων ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδας στην περιοχή Σχιστού Αττικής, με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους

Ε.Μ.Π. & Ε.Κ.Υ.Ο.

Μπαλοδήμος Δ./ Σταθάς Δ.

Γεωλογική - Γεωτεχνική Έρευνα βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας

Υπ. Πολιτισμού / Τομέας Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ. ΕΜΠ

Μαρίνος Π./ Μπαλοδήμος Δ.

Επίγεια τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με χρήση Laser για γεωδαιτικές εργασίας παρακολούθησης μετακινήσεων.

Ε.Μ.Π.

Τσακίρη Μ.

έτος 2002

Γεωδαιτικές Μετρήσεις και Έλεγχοι στην Περιοχή Φράγματος Μόρνου και Αγωγού στο Κοκκίνι Βοιωτίας. 

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Γκίκας Β.

Ελεγχοι και βαθμονομήσεις γεωδαιτικών οργάνων

Ε.Μ.Π.

Μπαλοδήμος Δ./ Σταθάς Δ


έτος 2001

Μελέτη Κατολισθήσεων κατά Μήκος Υδαταγωγών με τη Χρήση Μεθόδων Τηλεπισκόπισης και ΣΓΠ 

ΓΓΕΤ

Γκίκας Β.

Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημιακών συνόλων του τείχους της αρχαίας Νικόπολης (Ειδική Μελέτη)

Γεωργόπουλος Γ. / Τελείωνη Ε.

Αντισεισμική συμπεριφορά κατασκευών  - Μελέτη των κατακόρυφων διαφορικών μετακινήσεων δοκών και των χωρικών μετατοπίσεων των όψεων κτιρίων στην περιοχή Θρακομακεδόνων μετά το σεισμό της 7.9.1999 στο Λεκανοπέδιο

Εργαστήριου Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Γεωργόπουλος Γ./ Τελείωνη Ε.έτος 2000

Αποτύπωση των επιφανειακών ρωγμών στους προβλήτες των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που εμφανίστηκαν μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999

 

Σταθάς Δ.

Γεωμετρική τεκμηρίωση στο χώρο των δομικών στοιχείων των κτιρίων που κατέρρευσαν στο σεισμό της 07.09.1999, στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Μπαλοδήμος Δ.

Λήψη γεωμετρικών στοιχείων διατομών εδάφους στις περιοχές του ρέματος Χελιδωνούς που επλήγησαν από το σεισμό της 07.09.99 με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γκαζέτας Γ./ Μπαλοδήμος Δ.

Εργασίες προσδιορισμού θέσεων υδροφώνων παθητικής συσκευής με γεωδαιτική μεθοδολογία, στο Υ/Β "Πρωτεύς"

Πολεμικό Ναυτικό

Μπαλοδήμος Δ.