Εργαστριο Γενικς Γεωδαισας

εργαστριο

προσωπικ

εξοπλισμς

εκπαδευση

σνδεσμοι

κεντρικ σελδα

Δημοσιεσεις

 

Τα μλη του Εργαστηρου παρουσαζουν την ερευνητικ τους εργασα σε εθνικ και διεθν περιοδικ και συνδρια. Οι πρσφατες (απ το τος 2000) δημοσιεσεις των μελν του Εργαστηρου Γενικς Γεωδαισας δνονται παρακτω.

 Ετος 2015

Evangelia Lambrou,"Accurate Geoid height differences computation from GNSS data and modern astrogeodetic observations". Δημοσευση στοProc. of the International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS2012), U Marti (Ed.), IAG Symp. 141, 2015

Ετος 2014

Ευαγγελα Λμπρου, Κων/νος Νικολτσας,"Βελτιστοποηση Υψομετρικο δικτου με προσομοισεις συνρθωσης" Παρουσαση στο "5ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας ",Αθνα, Μιος 2014, πρακτικ συνεδρου.

 
Ευαγγελα Λμπρου, "Γεωδαιτικ συστματα μτρησης απ απσταση και η συμβολ τους στην Επιστμη του Τοπογρφου Μηχανικο" Παρουσαση στο "4ο Πανελλνιο Συνδριο Αγρονμων και Τοπογρφων Μηχανικν – Ο ρλος του Αγρονμου Τοπογρφου Μηχανικο στην ανασυγκρτηση της χρας ", Θεσσαλονκη, Σεπτμβριος 2014, πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD)

Evangelia Lambrou,"Remote Survey. An Alternative Method for Capturing Data".Δημοσευση στο περιοδικ Journal of Surveying Engineering, Volume 140, Issue 1, pp 60-64, Φεβρουριος 2014

Αλεβιζκου Ελνη-Γεωργα, Πανταζς Γεργιος, "Τα Τεχνητ Νευρωνικ Δκτυα στην επιστμη της Μετρολογας. Το παρν και το μλλον" Παρουσαση στο "5ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας", Αθνα, Μιος 2014, πρακτικ συνεδρου.

Πανταζς Γεργιος, "Γεωδαιτικς τεχνικς για την τριδιστατη απεικνιση μη γεωμετρικν επιφανειν"Παρουσαση στο "4ο Πανελλνιο Συνδριο Αγρονμων και Τοπογρφων Μηχανικν – Ο ρλος του Αγρονμου Τοπογρφου Μηχανικο στην ανασυγκρτηση της χρας ", Θεσσαλονκη, Σεπτμβριος 2014, πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD)

Georgopoulos G., Telioni E.: "Determination of the local geoid model in the Attice Basin, Greece". γινε δεκτ για δημοσευση στο Survey Review στις 25/02/2014

Ετος 2013

Evangelia Lambrou,"Analysis of the errors of the antenna’s set up at the GNSS measurements".ΔημοσευσηστοπεριοδικJournal of Civil engineering and Architecture (ISSN 1934-7359) Volume 7, No. 10 (Serial No. 71), pp. 1279-1286, Οκτβριος 2013.

G. Pantazis Ε. Lambrou, S.Polydoras and V. Gotsis"3D Digital Terrestrial Model Creation Using Image Assisted Total Station and Rapid Prototyping Technology "  Δημοσευση στοπεριοδικ International Journal of Heritage in the Digital Era,volume 2, number 2, 2013

George Pantazis, Eleni-Georgia Alevizakou  "The Use of Artificial Neural Networks in Predicting Vertical Displacement of Structures". Δημοσευση στο περιοδικInternational Journal of Applied Science and Technology,Vol. 3 No. 5, May 2013

Ετος 2012

Evangelia Lambrou, "Accurate Geoid height differences computation from GNSS data and modern astrogeodetic observations". Παρουσαση στο "International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems GGHS 2012", Venice, Italy, Οκτβριος 2012.

G. Pantazis, "Preserving monuments’ astronomical orientation by using different databases". Παρουσαση στο4thInternationalEuro-MediterraneanConference (EuroMed 2012), Λεμεσς, Κπρος, Νομβριο 2012. EuroMed 2012, LNCS 7616, Πρακτικ συνεδρου, κδοση Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, pp. 701–709, 2012


G. Georgopoulos, E. Telioni, Approximation of the curvature of the Parthenon Stylobate using Least Squares Techniques, Journal of Surveying Engineering, Aug. 2012, vol.138, no3, pp. 154-159

Γ.Πηνιτης, Γ.Πανταζς, Β.Γκκας, Αθ.Μπμης, Βαθμονμηση ηχοβολιστικο συστματος βυθομτρησης μονς κατακρυφης ηχητικς δσμης, 4ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας,Αθνα,
(2012), πρακτικ συνεδρου

E. Λμπρου, Κ. Νικολτσας, Ανχνευση της αβεβαιτητας του συστματος ανγνωσης διευθνσεων, 4ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας, Αθνα,  (2012), πρακτικ συνεδρου

E. Λμπρου, Α. Αντωνακκης, Εκτμηση του χρονικο διαστματος μετρολογικο επανελγχου και διακρβωσης των ολοκληρωμνων γεωδαιτικν σταθμν, 4ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας,
Αθνα, (2012), πρακτικ συνεδρου


Ετος 2011

G. Pantazis, K. Nikolitsas, Assessing the use of light laser scanners and the Monte Carlo technique for the documentation of geometric surfaces. FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, (2011). Πρακτικ συνεδρου σε ηλεκτρονικ μορφ

Γ. Πανταζς, Το Ηραο του ργους. Ο αστρονομικς προσανατολισμς και η χρονολγησ του. Περιοδικ Αρχαιολογα. (2011), Υπ δημοσευση

Γ.Πανταζς,Ι. Δοκας, Δορυφορικ σστημα εντοπισμο και η αναγκαιτητα μετρολογικο ελγχου
φορητν δεκτν του. Περιοδικ Σγχρονη Τεχνικ Επιθερηση, (2011), Τεχος 222, σελ. 32-37

E.G.Alevizakou, E. Lambrou, Fast and Convenient Determination of Geoid Undulation N in an Urban Area, FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, (2011), Πρακτικ συνεδρου σε ηλεκτρονικ μορφ

E.Lambrou, G. Pantazis, Geodetic monitoring of bridge oscillations, International conference Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction, Αθνα,(2011). Πρακτικ συνεδρου, Εκδσεις Ιδρματος Ευγενδου 2011, σελ. 455 – 462

Γ. Πνου, Ρ.Κορακτης, Λμπρου Ευαγγελα,Προσδιορισμς αστρονομικο πλτους με αυτοβαθμονμηση.Τιμητικς τμος για Δ. Βλχο,(2011),ΤΑΤΜ, ΑΠΘ

E.Lambrou , Analysis of the errors of the antenna’s set up at the GNSS measurements, (2011),. Υπ δημοσευση στο περιοδικ Journal of Global Positioning Systems (JGPS)

E. Lambrou, A. Antonakakis, Estimation of the gauging and the calibration time interval for the modern total stations, (2011),Υπ δημοσευση στο περιοδικ Journal of Applied Geodesy".

E.Lambrou, K.Nikolitsas, G. Pantazis , Special marking of 3d networks’ points for the monitoring of modern constructions. Journal of Civil engineering and Architecture (ISSN 1934-7359), (2011), Volume 5, Number 7, Serial No 44, pp 643-649.

Ετος 2010

 

Γ. Πανταζς, Πρταση εγκατστασης μιας εναλλακτικς εξωτερικς βσης διακρβωσης των
ολοκληρωμνων γεωδαιτικν σταθμν για τη μτρηση του μκους,4ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας,Αθνα,(2012), πρακτικ συνεδρου
Γ.Πανταζς, Το χωροσταθμικ δκτυο Αθηνν, προαστων και περιχρων. Το χθες και το σμερα.
Τιμητικς τμος για Δ. Αραμπλο, (2010), ΤΑΤΜ, ΑΠΘ

D. Delikaraoglou, A. Georgopoulos, Ch. Ioannidis, E. Lambrou, G. Pantazis, Using geodetic and laser scanner measurements for measuring and monitoring the structural damage of a post-byzantine church, 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin. Monument Damage Hazards & Rehabilitation Technologies, Πτρα, (2010), πρακτικ συνεδρου

Α.Γεωργπουλος, Χ. Ιωαννδης, Ε. Λμπρου, Γ. Πανταζς, Κ. Νικολτσας, Πρταση μεθοδολογας
βαθμονμησης της ψηφιακς κμερας εικονογεωδαιτικο σταθμο, 3ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας,  Λρνακα, Κπρος, (2010), πρακτικ συνεδρου
Κ. Νικολτσας, Ε.Λμπρου, Αξιολγηση του διεθνος προτπου ISO 17123 – 5, 3ο Τακτικ Εθνικ Συνδριο  Μετρολογας, Λρνακα,  Κπρος, (2010), πρακτικ  συνεδρου

Ε. Lambrou, G. Pantazis, Evaluation of the Credibility of Reflectorless Distance measurement. Journal of Surveying Engineering,(2010), Vol.136,No.4,pp 165-171

Λμπρου Ε., Ηλιοδρομτης Α. (2010) Προσδιορισμς της παραμρφωσης-αντοχς κατασκευν με τη μθοδο της ελεγχμενης φρτισης σε πραγματικ χρνο, 3ο Πανελλνιο Συνδριο ΑΤΜ "Απ τη μτρηση στη διαχερηση και απ τη διαχερηση στη παρμβαση",Αθνα Δεκμβριος 2010

Πηνιτης Γ., Σταθς Δ., Νικολτσας Κ., Τσνη Δ., Τσνης Δ. (2010) Συλλογ, διαχερηση και απδοση δεδομνων σε πραγματικ χρνο, 3ο Πανελλνιο Συνδριο ΑΤΜ "Απ τη μτρηση στη διαχερηση και απ τη διαχερηση στη παρμβαση",Αθνα Δεκμβριος 2010

Λανς Ι.,Τσακρη Μ. (2010) Αξιολγηση της ακρβειας εντοπισμο της τεχνικς RTK με χρση GNSS μονμων σταθμν αναφορς, 3ο Πανελλνιο Συνδριο ΑΤΜ "Απ τη μτρηση στη διαχερηση και απ τη διαχερηση στη παρμβαση",Αθνα Δεκμβριος 2010

Βιτλης Σ., Βεσκοκης Β.,Πανταζς Γ. (2010) Ανπτυξη λογισμικο τρισδιστατης απεικνισης και διαχερησης γεωδαιτικν μετρσεων σε πραγματικ χρνο, 3ο Πανελλνιο Συνδριο ΑΤΜ "Απ τη μτρηση στη διαχερηση και απ τη διαχερηση στη παρμβαση",Αθνα Δεκμβριος 2010

Ηλιοδρομτης Α. (2010) Απ τη διπτρα και τον ππυρο, στη ρομποτικ τεχνολογα και το διαδκτυο, 3ο Πανελλνιο Συνδριο ΑΤΜ "Απ τη μτρηση στη διαχερηση και απ τη διαχερηση στη παρμβαση",Αθνα Δεκμβριος 2010

Γεωργπουλος Γ., Τελεινη Ε. (2010) Εξλιξη των καθιζσεων που ανιχνεονται στην παρκτια ζνη Νου Φαλρου - Μοσχτου - Καλλιθας, 6ο Πανελλνιο Συνδριο Γεωτεχνικς - Γεωπεριβαλλοντικς Μηχανικς , Βλος Σεπτμβριος 2010

 

 

Ετος 2009

Γεωργπουλος Γ., Τελεινη Ε. (2009).   λεγχος των παραμορφσεων των κατασκευν με τη χρση της γεωδαιτικς μεθοδολογας, 16ο Συνδριο Οπλισμνου Σκυροδματος, Κπρος, 2009

Georgopoulos G. (2009).   Response of a stadium to the 1999 Athens eartquake. Survey Review, vol 43, Issue 332, October 2011, pp 590-597


Μπαλοδμος Δ-Δ(2009).   Τα
να γενικ σχδια του Πανερου Ναο της Αναστσεως Μρος Βσελ. 137 -185  του  Βιβλου  Ο Πανερος Νας της Αναστσεως στα Ιεροσλυμα  Γ.Π.Λββα  Ακαδημα Αθηνν , Εκδσεις ΚΑΠΟΝ , Αθνα 2009

O. Arabatzi, V. Pagounis
, A. Anastasiou, E. Karagiannis, D. Preka, G. Sintikou: (2009) Surveying engineering application using terrestrial 3D laser scanning for deformation measurements International Symposiun on: Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields, Sofia, November 2009

Pantazis G., Lambrou E. (2009) " Investigating the orientation of eleven mosques in Greece". Εγκρθηκε για δημοσευση στο περιοδικ Journal of Astronomical History and Heritage. Issue March 2009.

Lambrou E
., Pantazis G., Nikolitsas K., Papathanassiou M., Iliodromitis A. (2009)" The orientation of Delos’ monuments". Εγκρθηκε στις 7/8/2008 για δημοσευση στο περιοδικ Mediteranian Archaeology and Archaeometry, Vol. 9, Issue 1, σελ. …. (indexed and abstracted in Arts and Humanities Citation Index)


Ετος 2008

Gikas, V., Daskalakis, S. (2008) “Determining Rail Track Axis Geometry Using Satellite and Terrestrial Geodetic Data”, Survey Review, 40, 310, p.392-405

Gikas, V., Sakellariou, M. (2008) “Settlement Analysis of Mornos Earth Dam (Greece): Evidence from Numerical Modeling and Geodetic Monitoring”, Engineering Structures, Elsevier, Vol. 30 (2008), No. 11, pp 3074-3081

Στρατκος, Γ., Γκκας, Β., Σακελλαρου, Μ., Δασκαλκης, Σ. (2008) “Ενργανη Παρακολοθηση Δυναμικς Ταλντωσης με Τεχνικς Πειραματικς Μηχανικς και Γεωδαιτικς Μεθδους”, 3ο Πανελλνιο Συνδριο Τεχνικς Μηχανικς και Αντισεισμικς Τεχνολογας, Αθνα, Νοε. 5-7

Δασκαλκης, Σ., Γκκας, Β. (2008) “Παρακολοθηση και Ανλυση Δυναμικς Συμπεριφορς Μεταλλικν Κατασκευν με Χρση Γεωδαιτικς Μεθοδολογας”,       6ο Εθνικ Συνδριο Μεταλλικν Κατασκευν, Ιωννινα, Οκτ. 2-4

Gikas, V. (2008) “Smart RTS: Monitoring Highly Dynamic Structures”, GIM International, Vol. 22, Issue 6, pp 44-45

Gikas, V., Laflamme, C., Larouse, C., Kasapi, E., Soilemezoglou, G., Paradissis, D. (2008) “Development of Advanced Positioning and Videography Tools for Mobile Mapping: Implementation in 1000 km of Roads in Greece” 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, NTUA / ASCE / TRB, Athens, May 27-31

Gikas, V., Daskalakis, S. (2008) “Comparative Testing and Analysis of RTS Versus GPS for Structural Monitoring Using Calibration Measurements upon Sinusoidal Excitation”, 13th FIG Int. Symposium on Deformation Measurement and 4rd IAG Symposium for Geotechnical and Structural Engineering, Lisbon, Portugal, May 12-15

Gikas, V., Sakellariou M. (2008) “Horizontal Deflection Analysis of a Large Earthen Dam by Means of Geodetic and Geotechnical Methods”, 13th FIG Int. Symposium on Deformation Measurement and 4rd IAG Symposium for Geotechnical and Structural Engineering, Lisbon, Portugal, May 12-15

Georgopoulos G., Telioni E. (2008) "Estimation of the vertical deformations of the stylobate of ancient temples  - The case of Theseion" Proc. 13th FIG Symposium on Deformation Measurement and Analysis & 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering», 12-15 May, Lisbon, Portugal[on CD-ROM]

Tsakiri M
(2008) "GPS processing using online services". Journal of Engineering Surveying, 134(4)

Tournas E
, M Tsakiri (2008) "Deformation monitoring based on terrestrial laser scanner point cloud registration." Proc. 13th FIG Symposium on Deformation Measurement and Analysis & 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering», 12-15 May, Lisbon, Portugal [on CD-ROM].

Bourmas
G, M Tsakiri (2008) Comparing a univariate time series approach with neural networks to predict deformation of soil mass.Proc. 13th FIG Symposium on Deformation Measurement and Analysis & 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering, 12-15 May, Lisbon, Portugal [on CD-ROM].

Lambrou E., Pantazis G. (2008) "Astronomical azimuth determination by the hour angle of Polaris using ordinary total stations". Δημοσευση στο περιοδικSurvey Review, Vol. 40, No. 308, Aπρλιος 2008, σελ. 164-172.

Lambrou E., Pantazis G., Nikolitsas K. (2008) " Special marking of 3d networks’ points for the monitoring of modern constructions ". Παρουσαση στο ²13th FIG Symposium on Deformation measurements and Analysis – Measuring the changes - 4th IAG symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering", Λισσαβνα, Πορτογαλα, Μιος 2008, Πρακτικ συνεδρου σε ηλεκτρονικ μορφ.

Πανταζς Γ., Σοφιανς Δ. (2008) " Ο αστρονομικς προσανατολισμς και η χρονολγηση του καθολικο της  ιερς Μονς Δοσικου". Εγκρθηκε για δημοσευση στο περιοδικ ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ, τμος 28, 2008.

Λμπρου Ε., Πανταζς Γ
. (2008) "Παρακολοθηση παραμορφσεων φραγμτων με γεωδαιτικς μεθδους". Παρουσαση στο ²1ο Πανελλνιο Συνδριο Μεγλων Φραγμτωνμε Διεθν συμμετοχ ², Λρισα, Νομβριος 2008. Πρακτικ συνεδρου σε ηλεκτρονικ μορφ.

Barakou A., Georgopoulos A., Pantazis G. (2008) "Exploiting the contemporary Topcon imaging total station for cultural heritage recording". Παρουσαση στο ²Conference on Virtual Systems and Multimedia (VSMM)², Λεμεσς, Κπρος, Οκτβριος 2008. Πρακτικ συνεδρου σε ηλεκτρονικ μορφ.


Ετος 2007

Γκκας, Β., Καραμτσος, Σ., Κτσης, Ι. (2007) “Χρση Τρισδιστατου Σαρωτ Laser στην Αποτπωση Διατομν Σηργγων”, Τεχνικ Χρονικ, Tεχος 1-2,    σ 87-97

Kingston, T., Gikas, V., Laflamme, C., Larouche, C., (2007) “An Integrated Mobile Mapping System for Data Acquisition and Automated Asset Extraction”, 5th Int. Symposium on Mobile Mapping Technology Conference, ISPRS, Padua, Italy, May 28-31

Anousaki, G., Gikas, V., Kyriakopoulos K., (2007) “INS-Aided Odometry and Laser Scanning Data Integration for Real Time Positioning and Map-Building of Skid-Steered Vehicles”, 5th Int. Symposium on Mobile Mapping Technology Conference, ISPRS , Padua, Italy, May 28-31

Γεωργπουλος Α., Μπαλοδμος Δ-Δ(2007). Σγχρονες Τεχνολογες στη Γεωμετρικ Τεκμηρωση των Μνημειων.170 χρνια ΕΜΠ,  Αθνα,  Δεκμβριος. 2007

O. Arabatzi ,   V. Pagounis : (2007) Surveying engineering applications using orthometric heights derived from combined data International Symposiun on: Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields, Sofia, November 2007 

D. – D. Balodimos,
O. Arabatzi, Ch. Mitsakaki: (2007) Special Trigonometric Leveling method and its application to the Athens METRO tunnel» / International Symposiun on: «Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields», Sofia, November 2007  

Κοσμς Χ, Μ Τσακρη, Κ Τοκμακδης, Κ Ανδρτσος (2007) "Επδραση της ανακλαστικτητας στις μετρσεις σαρωτν Laser". Πρακτικ 2ου Τακτικο Εθνικο Συνεδρου Μετρολογας «Metrologia 2007», Θεσσαλονκη, 19-20 Οκτωβρ. [on CD-ROM].
Gianniou P, A Georgopoulos, M Tsakiri, K Della (2007) "The documentation of the medieval entrance of the Rhodes fortification complex". In: Proc. of the XXIth CIPA Int. Symposium “Anticipating the future of the cultural past”, 1-10 October, Athens, Greece [on CD-ROM]

Tsakiri M
, K Sigizis, H Billiris, S Dogouris (2007) "3D laser scanning for the documentation of cave environments". In: Proc. of the 11th ACUUS (Associated Research Centers for Urban Underground Space) Conference “Underground Space: Expanding the Frontiers”, 10-13 September, Lavrion, Athens, Greece [on CD-ROM]

Καττς M, Μ Τσακρη, Π Παπανκος, Ε Τουρνς, Κ Τσερπς (2007) "Μτρηση παραμορφσεων σε κατασκευς σκυροδματος με οπλισμ FRP χρησιμοποιντας σγχρονες γεωδαιτικς τεχνικς και αισθητρες ινν". ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Συνδριο για την επιστημονικ ρευνα στο Εθνικ Μετσβιο Πολυτεχνεο, 5-8 Ιουλου, Πλωμρι Λσβου.

Tournas L, M Tsakiri (2007) "Orthophoto generation from unorganized point clouds". Journal of Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol 73, No 11, November.

Gounaris C
, M Tsakiri  (2007) "Movement detection of pit slopes using laser scanner point clouds". In: Proc. of 8th 
Conference on Optical 3D Measurement Techniques, 9-12 July, Zurich, Switzerland, [on CD-ROM].

Λμπρου Ε.(2007) "Ακριβς προσδιορισμς υψομετρικν διαφορν με χρση ολοκληρωμνων γεωδαιτικν σταθμν". Δημοσευση στο περιοδικΤεχνικ Χρονικ, Τμος Ι, Τεχος 1-2, 2007.

Λμπρου Ε., Πανταζς Γ., Νικολτσας Κ. (2007) "Η σχση αβεβαιτητας μτρησης και αβεβαιτητας αποτελσματος στις γεωδαιτικς εφαρμογς". Παρουσαση στο 2ο Τακτικ Συνδριο Μετρολογας Ελληνικ νωση Εργαστηρων Hellas Lab, Θεσσαλονκη, Οκτβριος 2007 πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD).

Λμπρου Ε., Πανταζς Γ., Νικολτσας Κ. (2007) "Η αναγκαιτητα δημιουργας προτπων πιστοποησης των παραγγων των γεωδαιτικν μετρσεων". Παρουσαση στο 2ο Τακτικ Συνδριο Μετρολογας Ελληνικ νωση Εργαστηρων Hellas Lab, Θεσσαλονκη, Οκτβριος 2007 πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD).

Lambrou E., Pantazis G. (2007) "A convenient method for accurate Height differences determination". Παρουσαση στο 17th International Symposium on Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields, Σφια, Νομβριος 2007, πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD). σελ. 45-53

Pantazis G., Nikolitsas K., Lambrou E. (2007)  "Monitoring 3D displacements of a landslide by using GPS". Παρουσαση στο 17th International Symposium on Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields², Σφια, Νομβριος 2007, πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD). σελ. 131-139

Μπαλοδμος Δ.Δ, Αραμπατζ Ο., Πηνιτης Γ., Τσνη Δ., Τσνης Δ.(2007) "λεγχος μικρομετακινσεων στο δκτυο κατακορφου ελγχου του Δμου Μετσβου". 5ο Διεπιστημονικ Διαπανεπιστημιακ Συνδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Παιδεα, ρευνα, τεχνολογα, απ το χθες στο αριο", Μτσοβο 27-30 Σεπτεμβρου 2007.


Ετος 2006

Gikas, V., Daskalakis S. (2006) “Full Scale Validation of Tracking Total Stations Using a Long Stroke Electrodynamic Shaker”, XXIII FIG Congress, Munich, October 8-13

Stefouli M., Apostolidis E., Gikas V., Ripis K., Antonatou O., Zanou D., Peppes E., Oikonomou S. (2006) “Landslide Risk Assessment Using Remote Sensing and Geodetic Data Integrated on a WEB-GIS Platform” 11th International Symposium on Natural and Human Induced Hazards and 2nd Workshop on Earthquake Prediction, Patras, Greece, June 22-25

Karamitsos S., Kotsis J., Gikas V., Alevizatos A. (2006) “Surface Deformation Monitoring in Tunnel S2 of the Egnatia Highway”, 12th FIG Symposium on Deformation Measurement and 3rd IAG Symposium for Geotechnical and Structural Engineering, Baden, Austria, May 22-24

Balodimos D.-D(2006).  Geometric Documentation of  Monuments . The case of  the Holy  Sepulchre in Jerusalem  BYZeIS Workshop. Athens February  2006

Rahmi Celic (Turkey),Gikas Vassilis( Greece),Balodimos Dionysios (Greece)(2006), Geometric Engineering Education at NTUA,Greece and  ITU , Turkey: A  Compare and Contrast .Shaping the Change XXIII  FIG Congress,  Munich,Germany,October 8-13, 2006

Λμπρου Ε., Νικολτσας Κ.(2006) Η εξλιξη της τεχνολογας των επγειων συμβατικν γεωδαιτικν οργνων και η ανγκη αλλαγς του προτπου πιστοποησς τους.Παρουσαση στο 2ο Πανελλνιο Συνδριο Αγρονμων και Τοπογρφων Μηχανικν - Οι σγχρονες διαστσεις των μετρητικν επιστημν και η συμβολ τους στην απεικνιση, την παρακολοθηση και το σχεδιασμ του χρου", Αθνα, Δεκμβριος 2006, πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD).

Λμπρου Ε., Πανταζς Γ., Νικολτσας Κ.(2006) Πρταση για τη δημιουργα ενς σγχρονου και ακριβος χρτη του γεωειδος στον Ελλαδικ χρο.Παρουσαση στο "2ο Πανελλνιο Συνδριο Αγρονμων και Τοπογρφων Μηχανικν - Οι σγχρονες διαστσεις των μετρητικν επιστημν και η συμβολ τους στην απεικνιση, την παρακολοθηση και το σχεδιασμ του χρου ", Αθνα, Δεκμβριος 2006, πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD).

Ηλιοδρομτης Α., Πανταζς Γ., Λμπρου Ε (2006) Ο αστρονομικς προσανατολισμς και η χρονολγηση του Ηραου  της Σμου με χρση αστρογεωδαιτικς μεθδου.Δημοσευση στο περιοδικ ΑΤΜ (επιστημονικ θματα, τεχος 179, Αγουστος – Σεπτμβριος 2006, σελ. 40-45, 2006.

Pantazis G., Lambrou E. (2006) A new geodetic methodology for the accurate documentation and monitoring of inaccessible surfaces.Παρουσαση στο 3rd IAG symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th International FIG symposium on deformation measurements", Baden, Αυστρα, Μιος 2006, πρακτικ συνεδρου, ηλεκτρονικ μορφ (CD).

Pantazis G., Lambrou E. (2006) On the date of early Christian Basilicas (Central GreeceΠαρουσαση στο International Conference on Archaeοastronomy 14th SEAC 2006², Ρδος, Απρλιος 2006, Δημοσευση στο περιοδικ Mediteranian Archaeology and Archaeometry, στο τεχος 3/2007, Τμος 6, σελ. 53-60.

Πανταζς Γ., Λμπρου Ε. Σοφιανς Δ.(2006) Χρονολγηση του Ναο της Υπαπαντς στα Μετωρα. Παρουσαση στο 2ο αρχαιολογικ ργο Θεσσαλας και Στερες Ελλδος 2003-2005, απ τους προστορικος στους νετερους χρνους, Βλος.

Balodimos D., S. Dogouris, A. Georgopoulos, Ch. Ioannidis, S. Soile, M. Tsilikis (2006) A detailed geometric documentation of the Athens Academy Public Meeting Hall. Proc. of the ISPRS Commission V Symposium, 25-27 Sept., Dresden, Germany [on CD-ROM].

Γεωργπουλος Γ, Ε. Τελεινη και Μ. Καββαδς(2006) Μακροχρνια Παρακολοθηση των Επιφανειακν Καθιζσεων στην Περιοχ του Ργματος της Αγας Τριδας Πατρν. Πρακτικ 5ο Συνδριο Γεωτεχνικς Μηχανικς, Μιος, Ξνθη.

Γεωργπουλος Γ. Δ., Ε. Τελεινη και Σ. Τσουκαντς (2006) Αξιολγηση των τελικν αποκλσεων προκατασκευασμνου ργου συναρμολογημνου με χρση γεωδαιτικς μεθοδολογας. Πρακτικ 15ο συνδριο Οπλισμνου Σκυροδματος, Οκτβριος, Αλεξανδροπολη.

Μιχλης H, Γ. Δ. Γεωργπουλος και Γ. Αναγνωστπουλος (2006) Eκτμηση των Επιφανειακν Καθιζσεων λγω της δινοιξης Σηργγων σε συνθκες Ασθενος Βραχμαζας μσω του Δεκτη Ευστθειας Υπγειου Ανογματος (Tunnel Stability Factor). Πρακτικ 5ο Συνδριο Γεωτεχνικς Μηχανικς, Μιος, Ξνθη.

Pagounis V, M Tsakiri, S Palaskas, B Biza, E Zaloumi (2006) 3D laser scanning for road safety and accident reconstruction.
Proc. of the XXIIIth Int. FIG Congress, 8-13 Oct., Munich, Germany [on CD-ROM].

Telioni V, G Georgopoulos
, A Skliri, K Zabas (2006) Determination of deformations of the ancient temple of Zeus in Nemea, Greece. Proc. 3rd IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th Symposium on Deformation Measurements, 22-24 May, Baden, Austria [on CD-ROM].

Tournas L, M Tsakiri, M Kattis (2006) Displacement monitoring at the micron level using digital photogrammetry. Proc. of the 12th FIG Int. Symp. on deformation measurements & 3rd IAG Symp. On geodesy for geotechnical and structural engineering, 22-24 May, Baden, Austria [on CD-ROM].

Tsakiri M,
D Lichti, N Pfeifer (2006) Terrestrial laser scanning for deformation monityoring. Proc. of the 12th FIG Int. Symp. on deformation measurements & 3rd IAG Symp. On geodesy for geotechnical and structural engineering, 22-24 May, Baden, Austria [on CD-ROM].


Ετος 2005

Gikas V., (2005) “Geodetic Survey and Track Recording Vehicle Data Combined for the Accurate Setting Out of Rails on Slab Track”, The Journal of Spatial Sciences, Vol.5, No 2, pp13-23

Γκκας Β., (2005) “Στρση Γραμμς Συστημτων LRT:  Μια Μθοδος για την Προσαρμογ των Σιδηροτροχιν στη Γεωμετρα της Χραξης και το Γεωδαιτικ λεγχο Στρσης”, Τεχνικ Χρονικ, Τεχος Β’,  σ 47-58

Γκκας. Β., Δασκαλκης, Σ., (2005) “Εφαρμογ του Δορυφορικο Συστματος Εντοπισμο GPS με Μετρσεις Φσεων για τη Ψηφιακ Καταγραφ του Σιδηροδρομικο Δικτου”, 2ο Διεθνς Συνδριο, Ανπτυξη Σιδηροδρομικν Μεταφορν, Αθνα, Δεκ. 1- 2

Kotsis, I., Karamitsos, S., Gikas V.,  (2005) “3D Terrestrial Scanning for Tunnel Surveying: Hints and Tips and Comparison with Conventional Methods”, International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Nov. 3-5

Gikas, V., Daskalakis S., Stathas D., (2005) “Investigation of the Performance Characteristics of Tracking Tacheometers: Preliminary Tests and Results”, International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Nov. 3-5

Gikas, V., (2005) “Railway Geodesy: The Benefit of Using a Multi-discipline Approach for the Assessment of Track Alignments During Construction”, FIG Working Week, Cairo, Egypt, April 16-21

Gikas V., Paradissis D., Raptakis K., Antonatou O., (2005) “Deformation Studies of the Dam of Mornos Artificial Lake via Analysis of Geodetic Data”, FIG Working Week, Cairo, Egypt, April 16-21

Μπαλοδμος Δ.-Δ., Μπιλλρης Χ., Γεωργπουλος Α.,Παραδεσης Δ., Σταθς Δ.(2005) ,Κντρο Μετρολογας Σχολς Αγρονμων και Τοπογρφων ΕΜΠ. Τακτικ Εθνικ Συνδριο Μετρολογας. Αθνα , Νομβριος 2005


Telioni E (2005) "Ground surface settlements due to underground works". Proc. International Symposium on Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Geodetic Roles, I.A.G. Symposium, 17-19 March, Jaen, Spain

Georgopoulos G
(2005) Investigation of a building's response in tunnel excavation. Proc. International Symposium on
Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Geodetic Roles, 17-19 March, Spain.

Ioannidis Ch, N Demir, S Soile and M Tsakiri (2005) Combination of laser scanner data and simple photogrammetric procedures for surface reconstruction of monuments. Proc. of the XXth CIPA Int Conference, 26 Sept -2 Oct, Torino, Italy [on CD-ROM].

Lambrou E., G. Pantazis
(2005)
Τesting a laser scanner in comparison with a specific total station in Land Surveys . Proc. of Optical 3D measurement techniques VII, 3-5 Oct, Vienna, Austria, pp. 93 - 102.

Lambrou E., G. Pantazis
(2005) Local geoid modelling via the geometric interpolation method . Proc. International FIG Symposium "Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields", Sofia, Bulgaria,pp. 40 - 47.

Lekidis V, Tsakiri M, Makra K, Karakostas Ch., Klimis N, Sous I (2005) Evaluation of dynamic response and local soil effects of the Evripos cable-stayed bridge using multi-sensor monitoring systems.
Journal of Engineering Geology, 79 (1-2): 43- 59.

Μπαλοδμος Δ. - Δ. , Ε. Λμπρου, Γ. Πανταζς
(2005) Η εξλιξη των επγειων συμβατικν γεωδαιτικν οργνων τον 20ο αινα στην Ελλδα . Πρακτ. Συνδριου "Η εξλιξη των οργνων, των μεθδων και των συστημτων μετρσεων των επιστημν της αποτπωσης στην Ελλδα", Απρλιος, Θεσσαλονκη.

Μπαλοδμος Δ. - Δ. , Ε. Λμπρου, Γ. Πανταζς, Ο. Αραμπατζ
(2005) Η συμβολ της εξλιξης των γεωδαιτικν οργνων και των Η/Υ, στην εκπαδευση στη ΣΑΤΜ του ΕΜΠ στο αντικεμενο των κτηματογραφικν αποτυπσεων . Πρακτ. Συνδριου "Η εξλιξη των οργνων, των μεθδων και των συστημτων μετρσεων των επιστημν της αποτπωσης στην Ελλδα", Απρλιος, Θεσσαλονκη.

Μπαλοδμος Δ. - Δ. , Ο. Αραμπατζ
(2005) Η χρση σγχρονων γεωδαιτικν οργνων στις παραδοσιακς μεθδους προσδιορισμο Υψομετρικν διαφορν. Πρακτ. Συνδριου "Η εξλιξη των οργνων, των μεθδων και των συστημτων μετρσεων των επιστημν της αποτπωσης στην Ελλδα", Απρλιος, Θεσσαλονκη.

Pantazis G., M. Papathanasiou (2005) On the date of the Katholikon of Daphni monastery. A new approach based on its orientation . Journal Mediteranian Archaeology and Archaeometry, July, 5(1):63 - 72

Πατακι Ε, Μ Τσακρη, Β Ψαριανς (2005) Συγκριτικ παραουσαση μεθδων απτπωσης τροχαων ατυχημτων. Πρακτικ 2ου Πανελλνιου Συνεδρου Οδοποιας, Μιος., Λρισα [on CD-ROM].

Tournas L and M Tsakiri (2005) Point cloud registration using orthophotos. Proc. of Optical 3D measurement techniques VII, 3-5 Oct, Vienna, Austria, pp 187-194.

Τσακρη Μ, Δ Σταθς, Α Μπθας και Α Βαλνη (2005) Ανπτυξη μεθοδολογας ελγχου επγειων σαρωτν laser. Πρακτικ 1ου Τακτικο Εθνικο Συνεδρου Μετρολογας, 11-12 Σεπτ., Αθνα [on CD-ROM].


Ετος 2004
 

Λββας Γ., Μπαλοδμος Δ.-Δ(2004).. Τα να γενικ σχδια του Ναο της Αναστσεως (Σχεδ.1-27) Παρρτημα Β’. Οι Τρεις Καταστατικο Δμοι<Μνματα Μνμης Αιωνου > - του Χριστιανισμο .Πρακτικ Ακαδημας Αθηνν , Δημσια Συνδρια της 27ης Ιανουαριου 2004.


Georgopoulos G, V Telioni
(2004) The use of geodetic methodology in Precast Concrete Building Assembling. Proc. 1st FIG International Symposium on Engineering Surveys for Construction Works and Structural Engineering, 28 June - 1 July, Nottingham, UK [on CD-ROM].

Lambrou E., G. Pantazis
(2004) A standard network to control GPS receivers . EGU 1st General Assembly 2004, Nice, France. Published in Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy,
Τεχος Νο 2 (69), 2004, σελ. 261-269

Lambrou E., G. Pantazis
(2004) Accurate orientation of the gyroscopes calibration system . Proc. of the "FIG Working Week 2004 - The Olympic Spirit in Surveying", 22-27 May, Athens, Greece [on CD-ROM]

Lambrou E., G. Pantazis
(2004) Geometric documentation of structures after an earthquake . Proc. of the "FIG Working Week 2004 - The Olympic Spirit in Surveying", 22-27 May, Athens, Greece [on CD-ROM]

Lambrou E., G. Pantazis
(2004) Laboratorial tests of digital theodolites . Proc. International FIG Symposium , Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields", November, Sofia, Bulgaria, pp. 72 - 79.

Lambrou E., G. Pantazis
(2004) Fast and accurate measurements of directions by using digital theodolites . Proc. International FIG Symposium , Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields", November, Sofia, Bulgaria, pp.63 - 71.

Lambrou E., G. Pantazis
, R. Korakitis, D. Sinahopoulos (2004) Astrogeodetic study of the orientation of Ancient and Byzantine Monuments: Methodology and first results . Journal of Astronomical History and Heritage. December, 7(2): 74-80.

Μπαλοδμος Δ.-Δ. (2004) Γεωμετρικ και Αρχιτεκτονικ Τεκμηρωση του Πανερου Ναο της Αναστσεως στα Ιεροσλυμα. Τιμητικς Τμος για τον Ακαδημαικ-Καθηγητ Γεργιο Π. Λββα "Στο Βλος του Χρνου" Ερευνητικ Πανεπιστημιακ Ινστιτοτο Εφηρμοσμνης Επικοινωνας , Θεσσαλονκη.

Μπαλοδμος Δ.Δ
., Κ. Παπαζση, Ε. Λμπρου, Γ. Πανταζς, Σ. Μαυρκης, Θ. Προτζος (2004) Διερενηση του προσανατολισμο των Μουσουλμανικν τεμενν των Ιωανννων με Αστρογεωδαιτικ Μεθοδολογα . Πρακτικ του 4ου Διεπιστημονικο διαπανεπιστημιακο Συνεδρου του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ, "Η ολοκληρωμνη ανπτυξη της Ηπερου", Μτσοβο, Σεπτμβριος.

Tsakiri M, D Stathas and O Arabatzi (2004) Advanced surveying techniques for measuring the marathon course. Proc. of the FIG Working Week, 22-27 May, Athens, Greece [on CD-ROM].

Tsakiri M
, Ch Ioannidis, P Papanikos and M Kattis (2004) Load testing measurements for structural assessment using geodetic and photogrammetric techniques. Proc. of the 1st FIG Int. Symp. On Engineering Surveys for construction works and structural engineering, 28 June-1 July, Nottingham, UK [on CD-ROM].

Valanis A and M Tsakiri (2004) Automatic target identification for laser scanners. Proc. of the ISPRS XXth Int Conference, 12-23 July, Istanbul, Turkey [on CD-ROM].Ετος 2003

Lambrou E., Pantazis G. , Balodimos D.-D(2003). Accurate determination of the geoidal undulation  N. Παρουσαση στο Συνδριο EGS-AGU-EUG  joint Assembly 2003,Nice France . Reports of Geodesy , Warsaw University of Tecnhology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy. 

Μπαλοδημος Δ.-Δ., Ροκος Δ. Δ.(2003), Τεχνικς  Προδιαγραφς  σνταξης  Εθνικο  Κτηματολογου. Διημερδα  ΤΕΕ- ΠΣΔΑΤΜ,Αθνα , 6-7 Φεβρουαρου 2003

Πανταζς Γ.,  Μπαλοδμος Δ.-Δ(2003)., Μεθοδολογα Διερενησης Προσανατολισμο Μνημεων. Τεχνικ Χρονικ ,τεχος 2/2003, σειρ Ι (Θματα Πολιτικο  Μηχανικο και Αγρονμου  Μηχανικο), 2003

D. Stathas, O. Arabatzi, S. Dogouris, G. Piniotis, D. Tsini, D. Tsinis: (2003) New monitoring techniques on the determination of structure deformations, 11th International Symposium on Deformation Measurements, Σαντορνη, 25-28 May 2003


Balodimos D-D. ,
G. Lavas, A. Georgopoulos (2003) Wholly Documenting Holy Monuments. Proc. XIX International CIPA Symposium"New perspectives to save Cultural Herritage", October, Antalya, Turkey, pp 502-505.

Balodimos D.
, R. Korakitis, E. Lambrou, G. Pantazis (2003). Fast and accurate determination of astronomical coordinates
Φ, Λ and Azimuth, using a total station and GPS receiver. Survey Review.

Balodimos D.
, E. Lambrou, G. Pantazis (2003). Fast and accurate documentation and presentation of very steep rocky ground surfaces by geodetic methods. Proc. 11th International Symposium on Deformation Measurements FIG, Santorini, 25-28 May.

Georgopoulos G.
, E. Telioni (2003). Estimation of Elements' Tolerances in Precast Concrete Buildings Using Geodetic Control Networks. Proc.11th International Symposium on Deformation Measurements FIG, Santorini, 25-28 May.

Γεωργπουλος Γ., Σ. Τσουκαντς, Ε. Τελεινη (2003). Συναρμολγηση Προκατασκευασμνων ργων μσω Επιλεγμνης Γεωδαιτικς Μεθοδολογας. Πρακτικ 14ο συνδριο Οπλισμνου Σκυροδματος, Κως, Οκτβριος.

Telioni V.
(2003). Kinematic Modelling of Subsidences.
Proc. 11th International Symposium on Deformation Measurements FIG, Santorini, 25-28 May.

Tsakiri M.
, V. Lekidis, X. Karakostas, J. Karabelas (2003). Testing procedures for the monitoring of seismic induced vibrations on a cable-stayed highway bridge. Proc. 11th International Symposium on Deformation Measurements FIG, Santorini, 25-28 May.Ετος 2002

Balodimos D. (2002). The use of Cadastral Information in Projects Financed by the EU: The Hellenic Cadastre". Proc. 1st Congress on Cadastre in the European Union, Granada Spain.
15-16 May.

Μακρς Γ.
(2002). Χαρτογραφικ τεκμηρωση της Αρχαας Σφνου - Ψηφιακς Αρχαιολογικς Χρτης. Πρακτικ 2ο Διεθνς Σιφνακ Συμπσιο, Εταιρεα Σιφνακν Μελετν (Υπ κδοση), Σφνος, Ιονιος.

Μπαλοδμος Δ.-Δ.
(2002) Γεωμετρικ Τεκμηρωση Πτρινων Τοξωτν Γεφυριν-Δημιουργα Ηλεκτρονικο Αρχεου. Πρακτικ ΚΕΜΕΠΕΓ Α Επιστημονικ Συνντηση "Εφαρμογς στο Κεντρικ Ζαγρι" , 23 Νοεμβρου.


Ετος 2001

Δ.-Δ. Μπαλοδμος, Ο.Αραμπατζ, Α. Σιολης – Α. Σιγανκης – Κ. Ξοκνης – Ε.  Ψαρογιννης (2001): δρυση δικτου κατακορφου ελγχου στο Δμο Μετσβου, με χρση σγχρονων επγειων και δορυφορικν μεθδων. 3ο Διεπιστημονικ Συνδριο του Ε.Μ.Π. για το Μτσοβο, Μτσοβο, 2001

Georgopoulos A., C. Ioannidis, G. Makris, E. Tournas, S. Tapinaki (2001).
Digitally developing works of art. Proceedings CIPA Congress, Potsdam, September.

Γεωργπουλος Γ., Ε. Τελεινη (2001). Χρση της Γεωδαιτικς Μεθοδολογας για την Παρακολοθηση των Μετακινσεων του Εδφους και Μεγλων Τεχνικν ργων. Πρακτικ 4ο Πανελλνιο Συνδριο Γεωτεχνικς και Γεωπεριβαλλοντικς Μηχανικς, Αθνα, Μιος.

Γεωργπουλος Γ.
, Ε. Τελεινη (2001). Παρακολοθηση κατακρυφων μετακινσεων του τοιχοβτη του Μακεδονικο Τφου Κρσεως στα Λευκδια Νουσας. ΠΥΡΦΟΡΟΣ, κδοση Ε.Μ.Π., Μρτιος.

Κοττκας Γ., Π. Παππ., Α. Γεωργπουλος, Γ. Μακρς, Δ. Μπαλοδμος (2001). Η χρση της ψηφιακς ορθοφωτογραφας στη γεωμετρικ τεκμηρωση μνημεων με εφαρμογ στη Μον του Προφτη Ηλα Δμου Κεντρικο Ζαγορου. Πρακτικ 3ο Διεπιστημονικ Διαπανεπιστημιακ Συνδριο του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμνη Ανπτυξη στις Ορεινς Περιοχς. Θεωρα και Πρξη", 7-10 Ιουνου.

Κριθαρς Ν., Χ. Κριτσιωτκη, Ε. Μπακλη, Μ. Παπακστα, Α. Γεωργπουλος, Δ. Μπαλοδμος (2001). Γεωμετρικ Τεκμηρωση και τρισδιστατη φωτορεαλιστικ απεικνιση του πτρινου τοξωτο γεφυριο του Κοκκρου Νοτσου στο δμο Κεντρικο Ζαγορου". Πρακτικ 3ο Διεπιστημονικ Διαπανεπιστημιακ Συνδριο του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμνη Ανπτυξη στις Ορεινς Περιοχς. Θεωρα και Πρξη", 7-10 Ιουνου 2001.

Μπαλοδμος Δ.
(2001). Η συμβολ της Γεωδαισας και της Φωτογραμμετρας στην τεκμηρωση και διατρηση της πολιτισμικς μας κληρονομις. Μια Πρταση για την Ηπειρο. Πρακτικ 2ου Συνεδρου Τεχνολογα-Πολιτισμς και Αποκντρωση, Μετσβιο Κντρο Διεπιστημονικς Ερευνας του Ε.Μ.Π. Αθνα.

Psarianos B., M. Kontaratos, D. Stathas, J. Karabelas (2001). Dynamic Vehicle Positioning and Orientation Techniques for Inspecting Road Surface or Guiding Construction Machines. Proc. FIG Conference, May, Korea.

Stathas D.
, J. Karabelas (2001). The use of robotic total station in testing the trajectory of a moving target. Geomatics Research Australasia.

Τσακρη Μ., Β. Λεκδης, Γ. Γεωργπουλος, Ε. Τελεινη (2001). Παρακολοθηση μετακινσεων φροντα οργανισμο της γφυρας του Ευρπου με παρλληλη χρση G.P.S. και δικτου επιταχυνσιογρφων. Πρακτικ 4ο Πανελλνιο Συνδριο Γεωτεχνικς και Γεωπεριβαλλοντικς Μηχανικς, Αθνα, Μιος.

Ψιμρνη Κ., Α. Γεωργπουλος, Δ. Μπαλοδμος (2001). Ανπτυξη Συστματος Γεωγραφικν Πληροφοριν για τα Παραδοσιακ Γεφρια του Κεντρικο Ζαγορου. Πρακτικ 3ο Διεπιστημονικ Διαπανεπιστημιακ Συνδριο του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμνη Ανπτυξη στις Ορεινς Περιοχς. Θεωρα και Πρξη", 7-10 Ιουνου.

 
Ετος 2000

Αγατζ-Μπαλοδμου Α.Μ, Δ. Μπαλοδμος, Ο. Αραμπατζ, Δ. Σταθς (2000). Γεωδαιτικ Δκτυα Ελγχου Βιομηχανικν Παραγγων. Εφαρμογ σε σκφος του Π-Ν". Τεχνικ Χρονικ, Τεχος 1.

Balodimos D.
, M. Kavouras, Κ. Koutsopoulos, G. Panagiotou, T. Sellis (2000).
Redefining postgraduate geoinformation studies Experiences from the new geoinformatics programme at NTUA-Greece. In: Proc. International IT Conference on GEO-Spatial Education, July 2000, Hong Kong.