ΣΟΙΛΕ ΣΟΦΙΑ
Soile S.
Τελευταία ενημέρωση 22/12/2003

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ονοματεπώνυμο ΣΟΦΙΑ ΣΟΪΛΕ
Πατρώνυμο ΜΙΧΑΗΛ
Διεύθυνση ΔΡΥΑΔΩΝ 30 ΓΑΛΑΤΣΙ
e-mail ssoile@survey.ntua.gr

2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Φεβρουάριος 1995 : Διπλωματική εργασία στο Εργ. Φωτογραμμετρίας με τίτλο "Εφαρμογή μικρού Ψηφιακού Συστήματος σε Αρχιτεκτονικές Αποδόσεις"
   
Ιούλιος 1995 : Διπλωματούχος Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Νοέμβριος 1995 : Μέλος Τ.Ε.Ε. με Αριθμό Μητρώου 71518
Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλ. Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης και της Ελληνικής Ομάδας της Διεθνούς Ενωσης Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA).
Νοέμβρ.1995-Δεκ.2001 Μελετητήρια Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, στις κατηγορίες Μελετών Τοπογραφίας (16) και Συγκοινωνιακών Εργων (10)
1999+ Μέλος Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Hellas Gis.
Δεκέμβριος 2001+ Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στη Σχολή Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών

3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά (First Certificate in English)

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Συμμετοχή στο Σεμινάριο, διάρκειας 5 ημερών, με τίτλο:
  «Η ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
  ως Εισηγητής στο εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Πρακτική Ασκηση σε Φωτογραμμετρικό Οργανο», Μάρτιος 1997
  Η διοργάνωση του Σεμιναρίου έγινε από το Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Β. Συμμετοχή κατά τα έτη 1996-2002 σε Εργαστηριακές Ασκήσεις για τους φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών στα μαθήματα της Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας και των Μεγάλων Ασκήσεων Φωτογραμμετρίας, με παρουσίαση και εκμάθηση Ψηφιακών Φ/Ο.
Γ. Συμμετοχή κατά τα σχολικά έτη 2002-2003 και 2003-2004 στα μαθήματα της Φωτογραμμετρίας II και Αποτυπώσεις Μνημείων

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Συμμετοχή στα παρακάτω Ερευνητικά Προγράμματα που εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. :

1.  1996 -1997 : «Διερεύνηση ψηφιακών Φωτογραμμετρικών Μεθόδων για Τεκμηρίωση Κάστρων - Εφαρμογή στο Κάστρο Νερατζιάς Κω» Χρηματοδότηση από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ι. Μπαντέκας

2.  1996-1997 : «Τοπογραφική και Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση της Νέας Μονής Χίου». Χρηματοδότηση από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ι. Μπαντέκας

3.  1997-1998 : «Τοπογραφική και Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση του Επιθαλάσσιου Τείχους Φρουρίου Χίου». Χρηματοδότηση από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ι. Μπαντέκας.

4.  1997-1998 : «Αρχιτεκτονική - Κατασκευαστική Αποτύπωση και Δομική Αποτίμηση Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Ορους. Α’ Φάση : Τοπογραφική και Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση», Συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Χρηματοδότηση από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Καλογεράς

5.  1998 : «Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στο Θριάσιο Πεδίο και τα Μέγαρα», Συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Χρηματοδότηση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Ν. Μαρκάτος

6.  1999 : «Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών». Χρηματοδότηση από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Λέκτ. Χ. Ιωαννίδης

7. 2000-2001: «Διερεύνηση της αποδοτικότητας των αυτοματισμών των ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων για την χαρτογράφηση των Τειχών της Πειραϊκής Ακτής». Χρηματοδότηση από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ./ΥΠΕΧΩΔΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Λέκτ. Χ. Ιωαννίδης

8. 2000-2001: «Ανάπτυξη σύγχρονων τοπογραφικών και ψηφιακών μεθόδων για τη γεωμετρική τεκμηρίωση και τελική αρχιτεκτονική- ψηφιακή απεικόνιση Βυζαντινών Μνημείων με εφαρμογή στη Ιερά Μονή Δαφνίου»Χρηματοδότηση από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Α. Γεωργόπουλος

9. 2001: «Αεροφωτογράφηση θολωτών τάφων και ευρύτερης περιοχής αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών». Χρηματοδότηση από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ. Καθ. Χ. Ιωαννίδης

10. 2002: «Φωτογραμμετρική Αποτύπωση της Γέφυρας Δεβοσέτ στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας». Χρηματοδότηση από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επ. Καθ. Χ. Ιωαννίδης

11. 2002: «Σύνταξη Φωτογραμμετρικού Υποβάθρου των Στρατοπέδων της νήσου Γυάρου». Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αιγαίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Α. Γεωργόπουλος

12. 2003: «Γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών ευστάθειας των πρανών και των τειχών ιστορικών μνημείων και διατύπωση μέτρων στερέωσης υποβάθρου τους, με εφαρμογή στο κάστρο της Καλαμάτας».  Χρηματοδότηση από την Διεύθυνση Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ. Κούκης (Ερευνητικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου Πατρών)

13.2003 «Σεισμική μόνωση βάσης και αγάλματος Ερμή του Πραξιτέλη στο Νέο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας». Χρηματοδότηση από το Υπουργείου Πολιτισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος Β. Κουμούσης (Ερευνητικό πρόγραμμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.)

Η ενασχόληση στα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα περιελάμβανε εκτεταμένη και ενεργό συμμετοχή στα παρακάτω στάδια εργασιών :

Β. Εκπόνηση των παρακάτω Επιστημονικών Εργασιών - άρθρων, με αντικείμενο σχετικό με εξειδικευμένες αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων:

  1. "Detailed 3D Representation of Archaeological Sites" (με Χ. Ιωαννίδης Χ. Πότσιου, Ι. Μπαντέκα).  Proceedings of XIX ISPRS Congress, Commission V, Amsterdam, The Netherlands 2000, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 33, part Β5/2, pp. 642-649.
  2. "Orthophoto production comparison test for close-range applications on highly curved objects" (με Χ. Ιωαννίδης Π. Παππά, Η. Τσιλιγγίρηκαι Α. Γεωργόπουλο). Proceedings (CD) of CIPA 2001 International Symposium on ‘Surveying and Documentation of Historic Buildings-Monuments-Sites. Traditional and Modern Methods’, Potsdam, Germany.
  3. "An integrated spatial data management approach for the development of archaeological sites- Application to the site of Mycenae" (με Χ. Ιωαννίδη Χ. Πότσιου, Μ.Ξυπνητού), ISPRS Commission V Symposium ‘Close-range imaging, Long-range vision’, vol. XXXIV, part 5, Corfu, Greece, September 2002.
  4. "Αn integrated spatial information system for the development of the archaeological site of Mycenae", (με Χ. Ιωαννίδη Χ. Πότσιου,), Proceedings of ISPRS Commission V Working Group 6 International Workshop, Tarasp-Vulpera, Switzerland, February 2003.
  5. "The contribution of modern geometric recording and visualization methods in the  implementation of a new museum concert" (με Χ. Ιωαννίδη, Χ. Πότσιου, Μ.Ξυπνητού) CIPA 2003 XIXth International Symposium on ‘New Perspectives to Save Cultural Heritage’, Antalya, Turkey
 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από το 1995 οι βασικές επαγγελματικές μου δραστηριότητες είναι σε φωτογραμμετρικές εργασίες με ειδίκευση σε επίγειες αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Οι κυριότερες από αυτές τις μελέτες είναι:

1997 «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές εργασίες για την Μελέτη Ανάδειξης του Κάστρου Πάργας», με εργοδότη το ΤΑΠ. Ανάδοχος: Γραφείο μελετών Β. Κυριακοπούλου

1997 Φωτογραμμετρική Αποτύπωση στην μελέτη «Αρκαδικής Πύλης και Μεταπύργιου Διαστήματος των Τειχών μεταξύ Α.Π. και Πύργου 17», με εργοδότη την Αρχαιολογική Εταιρεία- Ανασκαφές Μεσσήνης. Ανάδοχος: Γραφείο Αρχιτεκτονικών μελετών Ε. Χλέπα

1998 Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές εργασίες της μελέτης «Στερέωση - Αναστήλωση - Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Αργους», με εργοδότη τον Δήμο Αργους. Ανάδοχος: Γραφείο τοπογραφικών μελετών Ο. Διαμαντόπουλος.

1999  «Σύνταξη διορθωμένων, με φωτογραμμετρικές διαδικασίες, ψηφιακών φωτομωσαϊκών των ευρύτερων αστικών περιοχών του Ηρακλείου Κρήτης (για τις χρονικές περιόδους 1960, 1972 και 1988) και της Λευκωσίας» (για τις χρονικές περιόδους 1957 και 1972), στο πλαίσιο του προγράμματος MURBANDY (Monitoring URBAN Dynamics) που εκπονεί η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

2000    «Φωτογραμμετρική Αποτύπωση των όψεων του κτιρίου της Ιταλικής Πρεσβείας».

2001    Συμμετοχή στη Μελέτη για «Αναβάθμιση των Αρχαίων Μνημείων και Συνόλων της Πόλης του Αργους – Μέτρα Προστασίας – Ανάδειξη και Ενταξη στον Πολεοδομικό Ιστό».  Γραφείο μελετών Β. Κυριακοπούλου

2001 Συμμετοχή στη Μελέτη «Ανάπλασης-Ανάδειξης οδού Αθηνάς»

Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χωρών Αθήνας

Ανάδοχος: Γραφείο Αρχιτεκτονικών μελετών Ε. Χλέπα

2001 Συμμετοχή στη Μελέτη «Αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης του Κάστρου της Λάρισας Αργους».

2001 Συμμετοχή στη Σύνταξη «Αρχιτεκτονικών Σχεδίων του Υφιστάμενου Κτιριακού Συγκροτήματος του Εθνικού Θεάτρου».

2002   Μελέτη «Σύνταξης ορθοφωτοχάρτη της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών και Αποτύπωσης Λαδεμπόρου και Ταφικού κύκλου Β».