Προμηθέας Πυρφόρος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής
----------------------

Μαθήματα

Προπτυχιακά

Το εργαστήριο μας διδάσκει στους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών τα μαθήματα της τεχνικής μηχανικής (Στατική, Αντοχή υλικών) καθώς και τα μαθήματα της γεωτεχνικής μηχανικής, εδαφομηχανικής, οπλισμένου σκυροδέματος και τεχνικών έργων.

Εκπαιδευτικές Ιστοσελίδες για το μάθημα της Γεωτεχνικής Μηχανικής

Μεταπτυχιακά

Τα παρακάτω μαθήματα διδάσκονται  στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.:

Εκπαιδευτικό υλικό - Τεύχη

Εδαφομηχανική και θεμελιώσεις

Εισαγωγή στην γεωτεχνική - μαθήματα θέμα: «Σχεδιασμός - Μελέτη - Λειτουργία Οδικών Έργων» και «Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

Υλικό θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Μ. Σακελλαρίου. Συγκεκριμένα:


----------------------
<<<Στην ιστοσελίδα του Εργαστήριου
Στην ιστοσελίδα της Σ.Α.Τ.Μ.>>>