ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, 6ου Εξαμήνου, ακ. έτος 2004-2005
  Διδάσκοντες: Β.Βεσκούκης, Δ.Παραδείσης, Δ.Αργιαλάς, Δ.Δεληκαράογλου, Β.Καραθανάση, Β.Μασσίνας

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Πρόγραμμα διαλέξεων και διαφάνειες  l  Θέματα εργασιών  l  Βοηθητικό υλικό  l  Σύνδεσμοι, πηγές πληροφοριών


Matlab
Εκπαιδευτικό κέντρο 

Γενικά
Site με προγράμματα επίδειξης επεξεργασίας σήματος (χρειάζεστε Java)

FFT/DFT
Σελίδα 1 (Berkeley)
Σελίδα 2 (πηγαίος κώδικας για C κ.ά.)

Μαθηματικές βιβλιοθήκες
GNU Scientific library (GSL). Η έκδοση 1.6 υπάρχει και στο βοηθητικό υλικό.
Κατάλογος δωρεάν μαθηματικών βιβλιοθηκών C/C++.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ: 04 ΑΠΡ 2005