ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, 6ου Εξαμήνου, ακ. έτος 2004-2005
  Διδάσκοντες: Β.Βεσκούκης, Δ.Παραδείσης, Δ.Αργιαλάς, Δ.Δεληκαράογλου, Β.Καραθανάση, Β.Μασσίνας

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Πρόγραμμα διαλέξεων και διαφάνειες  l  Θέματα εργασιών  l  Βοηθητικό υλικό  l  Σύνδεσμοι, πηγές πληροφοριών


Γενικά
Adobe acrobat reader

Βιβλίο
Α.Σκόδρα - Β.Αναστασόπουλου, "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων και Σημάτων" [pdf, 1,9 ΜΒ] [zip, 1,7 MB]  (επιλεγμένα αποσπάσματα, με άδεια του συγγραφέα).
Σημείωση: είναι δυνατή η εκτύπωση μόνο σε χαμηλή ποιότητα. Μην επιχειρείτε να εκτυπώσετε στο κέντρο Γεωπληροφορικής. Διανέμονται φωτοτυπίες επιλεγμένων κεφαλαίων.

Διαφάνειες διαλέξεων
- Μέρος 1. Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος (εβδομάδες 1-5) [pdf 1,11 MB] [zip 1,04 MB]

Matlab
- "Getting started" [pdf]
- "Signal processing toolbox" [pdf]

The scientist and engineer's guide to DSP, Steven W. Smith
[Eξώφυλλο] [Οπισθόφυλλο] Κεφάλαιο [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]

Εφαρμογές ΑΤΜ
- FFT και προβλήματα υπολογισμού του γεωειδούς [pdf]
- Φίλτρα Κάλμαν [pdf]

Προγραμματισμός C/C++
- Dev-C++ 4.9.9.2. Περιβάλλον προγραμματισμού C/C++ με εύκολη εγκατάσταση. Αρχείο εγκατάστασης.
- GNU GSL 1.6
(βιβλιοθήκη μαθηματικών συναρτήσεων).
Αρχείο zip. Τεκμηρίωση.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ: 04 ΑΠΡ 2005