ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, 6ου Εξαμήνου, ακ. έτος 2004-2005
  Διδάσκοντες: Β.Βεσκούκης, Δ.Παραδείσης, Δ.Αργιαλάς, Δ.Δεληκαράογλου, Β.Καραθανάση, Β.Μασσίνας

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Πρόγραμμα διαλέξεων και διαφάνειες  l  Θέματα εργασιών  l  Βοηθητικό υλικό  l  Σύνδεσμοι, πηγές πληροφοριών


Η σελίδα αυτή ενημερώνεται συχνά. 

Το πρόγραμμα του μαθήματος έχει ως εξής:
Διαλέξεις: Δευτέρα 12:45-14:30 Μ.Αμφ
Εργαστήριο: Δευτέρα 15:15-17:00, Εργ. Γεωπληροφορικής

Το εργαστήριο ξεκινά τη Δευτέρα 21.2.2005

Εβδομάδα 1.
Γνωριμία με το αντικείμενο του μαθήματος, διαδικαστικά θέματα.
Έννοια, Είδη και κατηγορίες σημάτων. Παραδείγματα. Αναλογικά / ψηφιακά σήματα. Συνεχή / διακριτά σήματα. Ντετερμινιστικά και στοχαστικά σήματα. Στατιστικά χαρακτηριστικά σήματος και θόρυβος.
Διαφάνειες: 1 [pdf] 2[pdf]

Εβδομάδα 2.
Χαρακτηριστικά σήματα. Μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (δειγματοληψία). Μετάδοση σήματος.
Εργαστήριο: Εισαγωγή στο λογισμικό Matlab
Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 3.
Μέσο και σύστημα. Συστήματα εισόδου - εξόδου. LTI συστήματα: παραδείγματα και ιδιότητες, κρουστική απόκριση (impulse response). Συνέλιξη (convolution) διακριτών σημάτων. Υπολογισμός της συνέλιξης.
Εργαστήριο: Εισαγωγή στο λογισμικό Matlab
Διαφάνειες [pdf]   Υπολογισμός της συνέλιξης [pps] (χρειάζεται powerpoint ή powerpoint viewer)

Εβδομάδα 4.
Ιδιότητες της συνέλιξης. Συσχέτιση (correlation) διακριτών σημάτων. Μετασχηματισμός Fourier. Διακριτός μετασχηματισμός (DFT): βασικές έννοιες και ιδιότητες.
Εργαστήριο: Εισαγωγή στο λογισμικό Matlab
Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 5.
Κυκλική ολίσθηση, κυκλική συνέλιξη, ιδιότητες του DFT, αλγόριθμοι ταχύ μετασχηματισμού Fourier (FFT), ανασκόπηση πρώτου μέρους.  
Εργαστήριο: Φασματική Ανάλυση με το λογισμικό Matlab.
Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 6.
Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.  
Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 7.
Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας - εισαγωγή στα φίλτρα.  
Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 8.
Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας - εισαγωγή στα φίλτρα.  
Διαφάνειες [pdf]

Εβδομάδα 9.
Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας - εισαγωγή στα φίλτρα.  
Διαφάνειες [pdf]

 

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ: 04 ΑΠΡ 2005