Γραμματεία.
Φροντίζει για τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα.
   
Αναπληρώτρια Γραμματέας: Θ. Κρεμιζή
    Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών:

    Α. Φώτου - Αλούπη, Φ. Πούλου - Ρικανιάδη, Κ. Βενούτσου,
   
Λ. Πατσιαμάνη, Α. Κατάκου, Λ. Λεοντοπούλου, Ε. Μουζάκη, Ε. Σιδηροπούλου
    Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών:
   
Μ. Κωνσταντινίδου (Υπεύθυνη), Θ. Κρεμιζή, Μ. Μπεζεριάνου, Ε. Παλιάτσου, Κ. Βαμβουκάκης
   Τεχνική Υποστήριξη Φοιτητολογίου:
Ι. Μπράιλας
    Γραφείο Λειτουργίας και Ανάπτυξης (Πολυδύναμη Μονάδα):
   
Σ. Μ. Κατσιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Υπεύθυνος), Ο. Παπαποστόλου, Κ. Τζιγάνης, Κ. Τσίρμπα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secret@survey.ntua.gr

Βιβλιοθήκη
Στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του κτηρίου Βέη λειτουργεί η Γεωδαιτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μία από τις πρώτες βιβλιοθήκες ειδικού περιεχομένου του ΕΜΠ. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε μέρα από τις 10.00 έως τις 14.00. Το προσωπικό και οι φοιτητές της ΣΑΤΜ μπορούν να δανείζονται βιβλία με την ταυτότητα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ενώ υπάρχει χώρος για επί τόπου μελέτη. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση της Βιβλιοθήκης.
    Επιστ. Υπεύθυνοι: Μ. Δουφεξοπούλου, Μ. Τσακίρη

Κέντρο Γεωπληροφορικής & Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.)
Το Κέντρο Γεωπληροφορικής και το Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.) δημιουργήθηκαν για να καλύψουν κυρίως τις προπτυχιακές εκπαιδευτικές αλλά και τις μεταπτυχιακές - ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού της Σχολής σε αντικείμενα συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και απόδοσης δεδομένων του Γεωγραφικού Χώρου. Το Κέντρο και το Ε.Π.Υ. λειτουργούν κάθε μέρα από τις 9.00 έως τις 20.00.
    Επιστημονικός Υπεύθυνος / Διευθυντής: Λ. Τσούλος
    Διαχειριστές:
Χ. Βουλουτάκης, Δ. Καρλατήρας, Κ. Αθανασόπουλος, Θ. Κουρσάρης

Μονάδα Φωτοεκτυπώσεων
    Υπεύθυνος: Β. Κωστορρίζος

Η Ταχυδρομική Διεύθυνση της Σχολής είναι:
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. - Ηρώων Πολυτεχνείου 9 - 157 80, Ζωγράφου