.
Εκπαίδευση
Cadastre -  education
 

Προπτυχιακές Σπουδές

Η συμμετοχή των μελών της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Σ.Α.Τ.Μ. πραγματοποιείται κυρίως μέσω των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν και υποστηρίζουν τη διδασκαλία της ενότητας των ακόλουθων διαδοχικών & αλληλένδετων μαθημάτων:

Επίσης, παρακολουθούν & υποστηρίζουν Διπλωματικές Εργασίες φοιτητών που οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος & συμμετέχουν σε τριμελείς Συμβουλευτικές κι Εξεταστικές Επιτροπές Διπλωματικών Εργασιών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Συμμετέχουν επίσης στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής μαθήματα:

Παρακολουθούν & υποστηρίζουν Διπλωματικές Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που οδηγούν στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. & συμμετέχουν σε τριμελείς Συμβουλευτικές κι Εξεταστικές Επιτροπές.

Επίσης συμμετέχουν σε τριμελείς Συμβουλευτικές κι Εξεταστικές Επιτροπές Διπλωματικών Εργασιών του Μ.Π.Σ. "Περιβάλλον & Ανάπτυξη"

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Τέλος, έχουν την επιστημονική ευθύνη ή και συμμετέχουν σαν εισηγητές σε εκπαιδευτικά και ενημερωτικά Σεμινάρια εντός και εκτός Ελλάδος, σε συνεργασία με τεχνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

 
Τελευταία ενημέρωση: 09.2013