Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
Education - Graduate Master Theses

2013 - 2012 - 2011

2001-2010 # 1991-2000 # 1983-1990 #

Υπό εκπόνηση (προσωρινοί τίτλοι)

.

Διερεύνηση γραμμής αιγιαλού
Απ. Παπαδόπουλος
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Διαχείριση Δασικού Χώρου
Αθηνά Γερούκη
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου

Μοντελοποίηση 3d Κτηματολογίων
Ευδοξία Τσιλιάκου
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Δόμηση σε οικισμούς με λιγότερους από 2000 κατοίκους
Μάρα Τετώρου
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

L.A.D.M. και θαλάσσιο Κτηματολόγιο
Κατερίνα Αθανασίου
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Νομικό πλαίσιο 3d καταγραφών
Αθανασία Λαλαγιάννη
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Μοντελοποίηση Κτηματολογίου Κω
Αντ. Παπακωνσταντίνου
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

LiDAR και 3d Κτηματολόγιο
Όλγα Γιαννακά
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

L.P.I.S. και L.A.D.M.
Ελένη Παπαηλία
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

3d μοντελοποίηση όρων δόμησης αστικής περιοχής
Βασιλική Κωστή
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

3d μοντελοποίηση παραδοσιακού οικισμού. Εφαρμογή στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας
Πηνελόπη Τράνακα
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

 
2013
 

Διερεύνηση των αλλαγών και καταγραφή των προβλημάτων της νέας γενιάς Κτηματογραφήσεων
Αναστασία Καραγεώργου
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία: Ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήσεις γης του Αγίου Όρους
Θεόδωρος Αγαπητός
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Διερεύνηση συνθηκών και δυνατοτήτων ιδιωτικής πολεοδόμησης στην Ευρώπη
Μαρία Γρίβα
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Σχεδιασμός Μοντέλου για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο με Βάση Διεθνή Πρότυπα
Χριστίνα Γόγολου
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

 
2012
 

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή βιοκλιματικού ξενοδοχείου στη Σκύρο
¶ννα Μαχαίρα
Επιβλέπων: Π. Ζεντέλης

Μελέτη Εξέλιξης του Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος και των Χρήσεων Γης στην Πόλη της Μυτιλήνης
Ευάγγελος Αλατζάς
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Σχεδιασμός μοντέλου διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας στην Ελλάδα
Ευτυχία Καλογιάννη
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Τήρηση και Περιφερειακή Οργάνωση Κτηματολογίου
Ευαγγελία Σαραφίδου
Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Το Αυστριακό Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σύστημα και οι αλλαγές για την εναρμόνισή του με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – Η περίπτωση της Βιέννης
Ειρήνη Πιέρρου
Επιβλέποντες: Χ. Πότσιου, G. Navratil

Μελέτη του συστήματος Διοίκησης Γης της Αυστρίας
Ευαγγελία Δημητρίου

Επιβλέποντες: Χ. Πότσιου, G. Navratil

Το Κτηματολόγιο στην Αλβανία
Αιμιλιάνα Γκούγκα

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Η μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης στις μεταβατικές οικονομίες και οι εξελίξεις στην Ελλάδα
Αρμάνδος Γκέζος

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Εκτιμήσεις αξιών γης σε περιοχές αναδασμού με χρήση ΣΓΠ στην Κύπρο
Χριστίνα Αντωνίου

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Μετάβαση από το σύστημα του Υποθηκοφυλακείου στο σύστημα του Κτηματολογίου και σχετικά προβλήματα – Στατιστικά στοιχεία από το Κ.Γ. Αμφισσας
Αγγελική Τζαμτζή

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Μελέτη της στεγαστικής κατάστασης των Ρομά – Παράλληλος συσχετισμός με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Γεώργιος Πράττος

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Πολιτικές διαχείρισης δασών και αντιμετώπισης αυθαίρετων οικισμών σε δασικές περιοχές
Ερωτόκριτος Αγγελόπουλος

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

 
2011
 

Συστήματα Κτηματολογίου: Διεθνής Εμπειρία, Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα
Αγγελική Μαυροειδή
Επιβλέπων: Π. Ζεντέλης

Καταγραφή προβλημάτων Εθνικού Κτηματοογίου - Εφαρμογή στο Ν. Χανίων
Ιωάννα Δελάκη
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Διαδικασίες Κτηματολογίου και Δυνατότητες εφαρμογής στον Δ. Αίγινας
Όλγα Ρόζου

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

.
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
.
2010
 

Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου. Προβλήματα κτηματογράφησης Ηρακλείου Κρήτης
Ευγενία Αντωνίου
Επιβλέπων: Π. Ζεντέλης

Αξιολόγηση του Συστήματος Αναγνώρισης Γεωτεμαχίων σε σχέση με το Ε.Κ.
Αντώνης Βαρβαρίγος
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μοναστηριακής περιουσίας της Κρήτης. Εφαρμογή: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας - Σταυρός Χανίων
Δανάη Χατζηγιάννη
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Σύγκριση μεθόδων οριοθέτησης αιγιαλού
Γεράσιμος Καρούσος
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Κτηματολόγιο, Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων και Inspire
Παναγιώτης Μουζακιώτης
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από την εφαρμογή του αναδασμού στην περιοχή Αναρίτας Κύπρου μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
Σωτηρούλα Τσιακλή
Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Το πρόβλημα του δεσμευμένου κεφαλαίου στα αυθαίρετα κτίσματα και οι σύγχρονες διεθνείς απόψεις για την ένταξή του στην οικονομία – Εφαρμογή στην Κερατέα
Ιφιγένεια Μπούλακα

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στην Αλβανία
Έντισον Μπρέγκου

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου: η πόλη τα προβλήματα ιδιοκτησιών και η συμβολή του Κτηματολογίου
¶ρτεμις Βακάλη

Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Αμφισβητήσεις ορίων γεωτεμαχίων – Διαδικασία επίλυσης μέσω δικαστικών πραγματογνωμοσυνών
Ουρανία Τασούλη
Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου

Μελέτη του στεγαστικού θέματος της μειονότητας Ρομά στην Ελλάδα. Εφαρμογή στο Δήμο Μεγαρέων.
Ιωάννης Ακτύπης
Επιβλέπουσες: Ε. Δημοπούλου, Χ. Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Π. Ζεντέλης

Διερεύνηση των διαδικασιών, των επιλογών και των προβλημάτων υλοποίησης επένδυσης για ξενοδοχειακή εγκατάσταση στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης
Μαρία Κερούλη
Επιβλέποντες: Χ. Πότσιου, Π.Ζεντέλης

 
2009
 

Περίοδος Οκτωβρίου

Διερεύνηση του ζητήματος των Οικοδομικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα
Παναγιώτης Πετρόπουλος
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου

Ενιαία διαχείριση ξηράς και θαλάσσιου χώρου του Νομού Χίου
Παναγιώτα Καλλιόντζη

Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου

Συγκρότηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την παράκτια ζώνη του Δήμου Λαυρεωτικής
Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου

Διαχείριση και μέτρα πολιτικής γης των κρατικών γαιών στην Κύπρο
Ιάκωβος Νικολάου
Επιβλέπουσα: Ε. Δημοπούλου

Οι Αναδασμοί στον Ελληνικό Χώρο - Διερεύνηση καταλληλότητας των διαγραμμάτων Αναδασμών / Διανομών για το Εθνικό Κτηματολόγιο
Ευαγγελία Μάρκου
Επιβλέπουσα: Χ. Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Συγκρότηση συστήματος διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της Νοτιοανατολικής Αττικής.
Βασίλειος Μιχόπουλος
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μονών των Μετεώρων στο Αγρόκτημα Καστρακίου
Σταματία Φωλίνα
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Η χρησιμότητα ενός Κτηματολογικού Συστήματος Πληροφοριών στη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Εφαρμογή στο Νομό Αττικής
Ιωάννης Γαλιδάκης
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης σε εκτός σχεδίου περιοχές
Μαρία Τέφα
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Αξιολόγηση και ανάλυση εφαρμογών τουριστικών επενδύσεων
Σοφία Ξεζωνάκη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

 
2008
 

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και τροποποίηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων
Χρίστος Σαββίδης

Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου

Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στον Ελλαδικό χώρο και εφαρμογή τους σε μεγάλους οδικούς άξονες
Σοφία Μπασιούκα

Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου

Νομική και Διοικητική Υποδομή για τις Θαλάσσιες Δραστηριότητες στην Κύπρο
Χρυσάνθη Κλεάνθους

Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου

Συγκρότηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς της Χερσονήσου της Λαυρεωτικής
Γεώργιος-Κωνσταντίνος Λάγκας
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου

Διερεύνηση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών στην παράκτια ζώνη. Εφαρμογή στην περιοχή του Πειραιά.
Σταμάτης Αγαδάκος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης - Μέλη Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου, Χ.Πότσιου

Κτηματολογικές Καταγραφές - Αμφισβητήσεις Ορίων
Αντώνης Αποστολάκης
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου - Μέλος Επιτροπής: Χ.Πότσιου

 
2007
 

Έρευνα αγοράς κατοικιών στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Παράγοντες επηρεασμού αγοράς ακινήτων.
Ανδρέας Κουσιουρής
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εφαρμογή με χρήση του Google στη διαχείριση των ακινήτων του ΟΤΕ.
Χριστίνα Αλεξιάδη
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου

Οικιστική ανάπτυξη της Χερσονήσου Λαυρεωτικής
Αθηνά Βανιώτη
Επιβλέποντες: Ι.Σαγιάς, Χ.Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου

Οικιστική ανάπτυξη Δήμου Κερατέας
Κατερίνα Δημητριάδη
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την τεκμηρίωση των μνημείων του Δήμου Μαστοροχωρίων
Σταύρος Λαΐνας
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Α.Γεωργόπουλος

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αξίες των αστικών ακινήτων. Εφαρμογή στο Δήμο Βούλας.
Γεωργία Μαρνέρου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης - Μέλος Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου

Οι Χρήσεις Γης όπως καταγράφονται στο Κυπριακό Κτηματολόγιο και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Στέλλα Παναγιώτου
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου - Μέλος Επιτροπής: Χ.Πότσιου

Συμβατική και δορυφορική τεχνολογία στη διαδικασία σύνταξης και ενημέρωσης Αστικού Κτηματολογίου. Εφαρμογή στο Δ.Ανατολής Ν.Ιωαννίνων.
Μαρία Τσούφη
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Μ.Τσακίρη - Μέλος Επιτροπής: Χ.Πότσιου

Αυθαίρετη δόμηση σε εντός σχεδίου περιοχές. Εφαρμογή στο Νομό Ηρακλείου.
Μαρία Περυσινάκη
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου - Μέλη Επιτροπής: Π.Ζεντέλης, Χ.Πότσιου

Αυθαίρετη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχή. Εφαρμογή στο Νομό Ευβοίας.
Αθηνά Τσιάμη
Επιβλέπουσα: Ε.Δημοπούλου - Μέλη Επιτροπής: Π.Ζεντέλης, Χ.Πότσιου

Αξία των νησαίων εδαφών του Ελληνικού Χώρου.
Δέσποινα Ψυχή
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης - Μέλος Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου

.
2006
 

Συγκρότηση Συστήματος Πληροφοριών για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Εφαρμογή στη Μυτιλήνη
Θάλεια Αβαγιανού
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης - Μέλη Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου, Χ.Πότσιου

Αξιοποίηση αστικών οικοπέδων για χώρους στάθμευσης. Ανάπτυξη τεχνικών και χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών για εστεγασμένους χώρους στάθμευσης
Αλέξανδρος Γκούμας
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης - Μέλη Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου, Χ.Πότσιου

Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη δόμηση και οι αυθαίρετες κατασκευές στην Κύπρο
Μαριλένα Θεοδώρου
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου - Μέλη Επιτροπής: Π.Ζεντέλης, Ε.Δημοπούλου

Πρόταση για δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τα δικαιώματα στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο
¶γγελος Καλλιανός
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Υπεραξία λόγω πολεοδομικών μεταβολών. Εφαρμογή στον Βοτανικό
Γρηγόρης Κουδουνάς
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Α.Σιόλας

Τα προβλήματα της αγοράς Ακινήτων στις περιοχές με εκτός σχεδίου αυθαίρετη δόμηση
Βασιλική Μοσχόβου
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου - Μέλος Επιτροπής: Π.Ζεντέλης

Αξιοποίηση αστικών οικοπέδων για χώρους στάθμευσης. Ανάπτυξη τεχνικών και χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών για υπαίθριους χώρους στάθμευσης
Δημήτρης Χέλμης
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης - Μέλη Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου, Χ.Πότσιου

Αιγιαλός και Παραλία: Αναγκαιότητα & δυνατότητες επιτάχυνσης της διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών. Πρόταση - εφαρμογή σε αντιπροσωπευτικές περιοχές του Ελλαδικού Χώρου
Μαρία - Βαλασία Πέππα
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Τεχνικά και Νομικά προβλήματα Εθνικού Κτηματολογίου
Καλλιόπη Δαραλιώτη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης - Μέλος Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου

Η αξιοποίηση της Κτηματολογικής Πληροφορίας σε ένα σύγχρονο Σύστημα Διοίκησης Γης
Κωνσταντίνος Δουρίδας
Επιβλέπουσα: Χ.Πότσιου - Μέλη Επιτροπής: Ε.Δημοπούλου, Π.Ζεντέλης

 
2005
.

Ιδιοκτησιακό & Νομικό Καθεστώς Νησαίων Εδαφών Ελληνικού Χώρου. Εφαρμογή στο Βόρειο Αιγαίο
Αθανασία Γεωργαντά
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ιδιοκτησιακό & Νομικό Καθεστώς Νησαίων Εδαφών Ελληνικού Χώρου. Εφαρμογή στα Δωδεκάνησα
Στέλλα Γιαννοπούλου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Οι Αξίες των Ακινήτων στον Νομό Λάρισας. Προσέγγιση σε δύο επίπεδα και εφαρμογή σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Λαμπρινή Πατσούρα
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Εκτίμηση της Αξίας των εκτός συναλλαγής Ακινήτων της Ελληνικής Επικράτειας
Μαρίνος Τρυφωνόπουλος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

3D μοντέλα Κτηματολογικής Καταγραφής. Διεθνής εμπειρία & εφαρμογή στο Ε.Κ.
Ηλίας Γαβανάς
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Θαλάσσιο Κτηματολόγιο
Ελένη Κυτέα
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Χ.Πότσιου

Νομική & Οικονομική Διάσταση στις Μεταβιβάσεις Ακινήτων
Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

.
2004
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Διαχρονικές μεταβολές των χρήσεων και αξιών γης του Δήμου Γέρακα
Χρυσοβαλάντης Παπαδάκης
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Α.Σιόλας

Κτηματολόγιο Κύπρου, διεθνείς εξελίξεις και οι επιρροές τους
Χριστίνα Παπαδοπούλου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Ιουλίου

Δημιουργία Χαρτογραφικής Βάσης αναφοράς και κατάρτιση Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου
Τιμολέων Μπουνιάς
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Α.Γεωργόπουλος, Χ.Ιωαννίδης

Περίοδος Φεβρουαρίου

Η ζωή και οι ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδας. Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών
Μαρία Φούκα
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

.
2003
.

Περίοδος Ιουλίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για δημοσιονομική χρήση. Είσπραξη του Τ.Α.Π. από τους Ο.Τ.Α. Εφαρμογή στο Δήμο Καλλιθέας.
Ειρήνη Ξενοπούλου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Προοπτικές μετάβασης σε μοντέλο τρισδιάστατης Κτηματολογικής καταγραφής
Μαρία Παπαευθυμίου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Φεβρουαρίου

Περιοχές εκτός σχεδίου. Ειδικά προβλήματα & Εθνικό Κτηματολόγιο.
Παναγιώτα Σέμπου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης
2ο Βραβείο ΤΕΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 2003

.
2002
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Δημιουργία Business Plan για τη σύσταση εταιρείας Real Estate
Γεώργιος Λάμπρου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Φεβρουαρίου

Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Γης για την καταγραφή και διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Εφαρμογή στην περιφέρεια Μητρόπολης Αττικής.
Ευτυχία Μενούνου, Χριστίνα Πανδερμαράκη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

.
2001
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Οργάνωση των Κτηματολογικών Γραφείων
Δομινίκη Αναγνωστοπούλου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. με εφαρμογή πολυμέσων για την καταγραφή των διατηρητέων κτιρίων του Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Καλαμάτας
Παρασκευή Παπαδοπούλου, Γεωργία Σταυράκου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Αιγιαλός, Παραλία και Κτηματολόγιο. Νομικό πλαίσιο και προβλήματα. Έρευνα στη ζώνη Ν.Φαλήρου - Πειραιά.
Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, Μαρία Τζωρτζακάκη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. στα σεισμογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Νομού Αττικής
Χρήστος Σπυρόπουλος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Νομοθετικό Πλαίσιο Κτηματολογίου Κύπρου - Εκτιμήσεις Αξιών Γης
Παναγιώτα Συμεού
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Χ.Ιωαννίδης

Περίοδος Ιουλίου

Ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστού Δόμησης. Οικονομία - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις - Κτηματολόγιο
Ζαχαρίας Κόλλιας
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Φεβρουαρίου

Ανάπτυξη Τουριστικού Οδηγού για την παλαιά πόλης των Χανίων με χρήση L.I.S.
Μαρία Μαρινάκη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Σύνταξη φωτομωσαϊκών αστικής περιοχής
Ιωάννης Γεράρδης, Ευσταθία Κυροδήμου
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Χ.Ιωαννίδης

Τα G.I.S-T ως "εργαλείο" στη διαδικασία λήψης απόφασης σε θέματα Αστικής Οδοποιίας. Ερευνητική εφαρμογή στο πρόγραμμα TransCad-GIS
Χριστίνα Φαλιέρου
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Α.Βλαστός

.
2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
.
2000
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Δημιουργία Σ.Π.Γ. για την κατηγοριοποίηση των ζημιών του σεισμού των Αθηνών (9/1999) στις πληγείσες περιοχές. Εφαρμογή στο Δήμο ¶νω Λιοσίων
Κωνσταντίνος Κορδαλής, Αναστάσιος Κόλλιας
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ανάπτυξη L.I.S. για τα δεκαεπτά μουσουλμανικά τεμένη των Ιωαννίνων και αναπαράστασή τους στη σύγχρονη πόλη
Μαρία Κόμπου, Δήμητρα Νικολούδη, Μαρία Παπαντωνίου
Επιβλέποντες: Κ.Παπαζήση, Π.Ζεντέλης, Α.Γεωργόπουλος

Φυσικά και οικονομικά στοιχεία ακινήτου. Επενδύσεις και ενυπόθηκος δανεισμός στο χώρο του Real Estate
Εμμανουήλ Βαβουράκης, Παναγιώτα Λεδάκη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ορθοφωτογραφία & Συστήματα Πληροφοριών Γης. Εφαρμογή στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ανδρέας Ροδιτάκης, Αγγελική Φαληρέα
Επιβλέποντες: Α.Γεωργόπουλος, Π.Ζεντέλης

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. στο Δήμο Καματερού για την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό του Σεπτέμβρη 1999
Χαρά Σακελλαροπούλου, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Ιουλίου

Μελέτη των παραγόντων που μεταβάλλουν την αξία γης λόγω των έργων που γίνονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Εφαρμογή L.I.S. στο Δήμο Αχαρνών
¶ννα Βλασοπούλου, Ευγενία Μουρούσια
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Δημιουργία Σ.Π.Γ. για την κατηγοριοποίηση των ζημιών του σεισμού των Αθηνών (9/1999) στις πληγείσες περιοχές. Εφαρμογή στην κοινότητα Θρακομακεδόνων και στο Πανόραμα Πάρνηθας του Δήμου Αχαρνών
¶λκηστις Ηλιάδη, Ανδρονίκη Ξυδιά
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Φεβρουαρίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για τη διαχείριση και την προστασία της χρήσης του Δασικού Χώρου. Εφαρμογή στην περιοχή της Πεντέλης
Κωνσταντίνα Γκουλιούμη, Ευγενία Παπαδοπούλου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Γης στην Περιοχή Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
Έλλη-Κωνσταντίνα Πορτελάνου
Επιβλέποντες: Α.Γεωργόπουλος, Π.Ζεντέλης

.
1999
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για την κάλυψη αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Εφαρμογή στο Δήμο Πειραιώς
Ειρήνη Ψαρρά, Ευθαλία Ασλανίδου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Η εξέλιξη της αξίας των Ακινήτων στην εικοσαετία 1980 -2000
Ευλαμπία Ραμπότα, Βασιλική Πασαδέλη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Ιουλίου

Πολεοδομική οργάνωση χιονοδρομικών κέντρων με Σ.Π.Γ. Εφαρμογή στο Δήμο Αράχωβας
Βασιλική Λυγνού, Αικατερίνη Σιουρούνη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Διαχρονική εξέλιξη των ιδιοκτησιών από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα στην περιοχή Δήμου Ερυθρών Δυτικής Αττικής
Όλγα Φωτεινοπούλου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Φεβρουαρίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για τη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις Ακινήτων. Εφαρμογή στις τουριστικές επιχειρήσεις
Αθανάσιος Ψυχογιός, Ιωάννα Μυττά
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Ανάπτυξη Γ.Σ.Π. για τους προς ενοποίηση Αρχαιολογικούς Χώρους της Αθήνας με χρήση πολυμέσων. Εφαρμογή στον Κεραμεικό
Βασούλα Νικολαϊδου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

.
1998
.

Περίοδος Φεβρουαρίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για τη δημιουργία Πολιτισμικού Οδηγού της Επαρχίας Μετσόβου
Μαρία Αλεξάνδρου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Καταγραφή χρήσεων και εκτίμηση αξιών σε μια κεντρική περιοχή της Αθήνας - Κολωνάκι
Νικόλαος Μελικίδης, Δημήτριος Ζαβλανός
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Α.Σιόλας

Χρήσεις και αξίες γης. Εφαρμογή στην κοινότητα Σαρωνίδος
Μαρία Πανάγου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Μέθοδοι εκτίμησης της Αξίας των Ακινήτων
Κωνσταντίνος Κόρακας
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

.
1997
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για την καταγραφή Εκκλησιών και Μοναστηριών της Επαρχίας Μετσόβου με στόχο την προβολή, προστασία και συντήρησή τους.
Ιωάννης Γιαννέλος, Αθανάσιος Γκόγκος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Ιουλίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για την καταγραφή της εξέλιξης των αξιών και των χρήσεων γης. Εφαρμογή στη Λεωφόρο Ε.Βενιζέλου στην περιοχή της Καλλιθέας
Χριστίνα Σαριδάκη
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Εφαρμογή της πρότασης για την ένταξη του Κτηματολογικού Γραφείου της Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Σοφία Οικονόμου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Φεβρουαρίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. με χρήση πολυμέσων. Εφαρμογή: "Τουριστικός οδηγός της Αθήνας"
Κωνσταντίνος Δανιηλίδης, Αναστάσιος Λαμπρόπουλος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης
2ο Βραβείο ΤΕΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1997

.
1996
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Βελτιστοποίηση Κτηματολογικού Χάρτη. Εφαρμογή στο Δήμο Καλλιθέας.
Παναγιώτης Λούφας
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Περίοδος Ιουλίου

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας. Εφαρμογή στην περιοχή της Πλάκας.
Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

.
1995
.

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για τα φυσικά ρέματα του Δήμου ¶νω Λιοσίων
Αντώνης Κορφιάτης, Λάμπρος Κουτρομάνος
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Ανάπτυξη Γ.Σ.Π. στις χρήσεις κτισμάτων του οικισμού Μετσόβου
Χρυσούλα Παπανικολοπούλου, Γεωργία Τζομάκα (περίοδος Φεβρουαρίου)
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Προσδιορισμός της αξίας των Αστικών Ακινήτων. Η περίπτωση της Πόλεως της Ρόδου
Ιωάννης Χειράκης
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Ανάπτυξη L.I.S. σε οικιστική περιοχή για παρακολούθηση αυθαιρέτων. Εφαρμογή στα Ν.Λιόσια
Παναγιώτης Ακουμιανάκης, Θεόκλητος Πατεράκης (περίοδος Φεβρουαρίου)
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Σύνταξη Αμπελουργικού Μητρώου. Εφαρμογή με το γεωγραφικό πακέτο ArcCad
Όλγα Κωνσταντινίδου
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των Σ.Π.Γ. στην ανάπτυξη ενός Δημοτικού Συστήματος λήψης απόφασης
Ιωάννα Βλαχογιάννη (περίοδος Οκτωβρίου)
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Σύνταξη Αστικού Κτηματολογίου από υπάρχοντα Φ/Γ διαγράμματα και Δηλώσεις ΤΑΠ
Σπυριδούλα Καπώνη (περίοδος Οκτωβρίου)
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. με εφαρμογή πολυμέσων για την καταγραφή των Διατηρητέων Κτιρίων του Εμπορικού τριγώνου της Αθήνας
Εμμανουήλ Βούρβαχης (περίοδος Οκτωβρίου)
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. με εφαρμογή μέσων multimedia για την ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής των κτιρίων και των ιστορικών μνημείων της περιοχής Μετσόβου
Παύλος Διακοσταματίου, Παναγιώτης Τσιράκος
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

.
1994
.

Εκτίμηση αποκλίσεων μεταξύ Αγοραίας αξίας, Φορολογητέας αξίας και αξίας CAV
Σταυρούλα Καρμιράτζου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί Τουρκοκρατίας και η διανομή των Εθνικών Γαιών επί Όθωνα σε περιοχή των Ερυθρών Αττικής
Ευάγγελος Ζήσης
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Μεταφορά Αεροδρομίου Ελληνικού. Αξιοποίηση - αξιολόγηση του Χώρου
Χαρούλα Χριστοφιλάκη (περίοδος Οκτωβρίου)
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Διαχείριση δικτύων υποδομής Δήμου Μετσόβου με Γ.Σ.Π.
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Η Φορολογία της Ακίνητης Περιουσίας
Ιάκωβος Σπανουδάκης
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

.
1993
.

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. Εφαρμογή στην περιοχή Π.Φαλήρου
Σταμάτης Μαντέλας

Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

Αξιοποίηση Αστικών Γεωτεμαχίων
Ρεβέκκα Ερωτοκρίτου
Επιβλέποντες: Π.Ζεντέλης, Ι.Μπαντέκας

Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής φθηνού και γρήγορου Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων
Νίκος Τσοτσόρος
Επιβλέπων: Π.Ζεντέλης

.
1992
.

Περίοδος Ιουλίου

Αξιολόγηση και αξιοποίηση υπαρχόντων στοιχείων για τη σύνταξη Κτηματολογίου
Αργυρώ Καργιώτου
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

.
1991
.

Κτηματολόγιο Κω - Λέρου
Χαράλαμπος Μπέγκας, Ιωάννης Σωτήρχος
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Εφαρμογή του PC ArcInfo στο Κτηματολόγιο Ρόδου
Δέσποινα Ζάννου, Κωνσταντίνος Λογοθέτης, Απόστολος Μαρνιέρος
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

.

.
1990
.

Σύνταξη Κτηματολογίου στον Αστικό Χώρο με υπάρχοντα στοιχεία
Κ.Τρουλάκης, Ι.Λουλές
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Η υπεραξία των Ακινήτων
Αικατερίνη Καψοκεφάλου
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Ελαιοκομικό Μητρώο
Μιχάλης Ανδρουλης, Γιάννης Κουκουμας
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Εφαρμογές προγραμμάτων στο PC
Ελένη Αλιακίζογλου, Ευαγγελία Βασιλοπούλου
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Επιλογή μεθόδων σύνταξης Κτηματολογικού Χάρτη
Έφη Γιαλιά (περίοδος Φεβρουαρίου)
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Βενετικό Κτηματολόγιο
Χρυσούλα Σιδέρη (περίοδος Φεβρουαρίου)
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

.
1989
.
Αυτοματοποίηση Κτηματολογικών Συστημάτων
Επαμεινώνδας Τσίγκας
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης
 
1988
 

Διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων Αναδασμού Απαλλοτρίωσης Δασικού Κτηματολογίου ΕΠΑ
Μαριάννα Ανδρεάδη, Μαρία Αντωνίου, Ελπινίκη Γιόση
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Αξιοποίηση στοιχείων Οικοδομικών Συνεταιρισμών
Χρυσάνθη Ψαρουδάκη
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Αξιολόγηση των στοιχείων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών
Μαρία Μαραβέγια, Μαρία Σαπολίδου
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Αξιολόγηση των στοιχείων των προσφυγικών
Γιώργος Αντωνόπουλος
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

Κτηματολόγιο με μονοεικονική ψηφιακή απεικόνιση
Γεώργιος Τάβλας
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

.
1987
.
Αμπελουργικό & Δασικό Κτηματολόγιο της Ελλάδας
Δέσποινα Δρακακάκη, Ευανθία Μιχαηλίδου, Γεωργία Παπαθωμά
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης
.
1985
.
Αξιοποίηση στοιχείων συμβολαίων και διαγραμμάτων για σύνταξη Κτηματολογίου
¶ννα Γκόρη, Δημήτρης Κυπραίος
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης
.
1984
.

Περίοδος Σεπτεμβρίου

Το Κτηματολόγιο της Ελλάδας. Ανάλυση μεθόδων εφαρμογής.
Βασιλική Κωστούλα
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης

 
1983
 

Περίοδος Φεβρουαρίου

Μεταβιβάσεις Ακινήτων και αλλαγές Κτηματολογικών στοιχείων
Έφη Δημοπούλου
Επιβλέποντες: Ι.Μπαντέκας, Π.Ζεντέλης


Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο & Σ.Π.Γ. - Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης - Προπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες

Αξίες & Ανάπτυξη /Αξιοποίηση Ακινήτων (ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) - Μεταπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες - Σεμινάρια

Τελευταία ενημέρωση: 09.2013