Σεμινάρια
Education - Seminars
 

LARIS Center (Federal Land Cadastral Service - Center for Land Reform Implementation Support Project)
"Land Cadastre & Registration of Rights"
Σ.Α.Τ.Μ.- Ε.Μ.Π: 12-19 Οκτωβρίου 2003

Ε.Μ.Π. & Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
"Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εξελίξεις και εφαρμογές στον Ελληνικό Χώρο"
Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε: 29 Μαϊου - 28 Ιουλίου 2000

Ε.Μ.Π. & Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
"Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με έμφαση στις εφαρμογές του Ελληνικού Χώρου"
Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε: 1 Φεβρουαρίου - 17 Μαίου 1999

Ε.Μ.Π. - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
"Κτηματολόγιο & Συστήματα Πληροφοριών Γης"
Λευκωσία-Κύπρος: 3-6 Φεβρουαρίου 1999


Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο & Σ.Π.Γ. - Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης - Προπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες

Αξίες & Ανάπτυξη /Αξιοποίηση Ακινήτων (ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) - Μεταπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες - Σεμινάρια

Τελευταία ενημέρωση: 20.07.2009