Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

προσωπικό

εκπαίδευση

εξοπλισμός

έρευνα

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Βασίλης Γκίκας

CV                                                                                                

Επικοινωνία:
Γραφείο: Κτ. Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 214
Τηλέφωνα: 210772 3566
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vgikas@central.ntua.gr

Θέση:
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 

Ακαδημαϊκές Σπουδές:

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών , ΕΜΠ (1993)

PhD, University of Newcastle upon Tyne, UK (1997)

Ερευνητικές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες:

1996 - 1997

Επιστημονικός Συνεργάτης, Department of Geomatics, University of Newcastle upon Tyne, Μ. Βρετανία

1997 - 2000

Τεχνικός σύμβουλος σε θέματα γεωδαιτικού εντοπισμού, Western Geophysical Company (Division of Baker Hughes), Λονδίνο, Μ. Βρετανία

1998

Επισκέπτης ερευνητής, Department of Applied Technology, Western Geophysical Company, Houston Headquarters, TX, ΗΠΑ

1999 - 2000

Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα γεωδαιτικού εντοπισμού σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία (Eastern Hemisphere Navigation Scientist), Western Geophysical Company, Λονδίνο, Μ. Βρετανία

2000 - 2001

Στρατιωτική θητεία, Σώμα Μηχανικού

2001 - 2004

Τεχνικός Σύμβουλος, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ

2002

Τοπογράφος Μηχανικός, Υπηρεσία Τοπογραφικών Μελετών ΣΓΠ και Κτηματολογίου, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

2003 - 2004

Προϊστάμενος Τμήματος Τοπογραφικών Μελετών, Υπηρεσία Τοπογραφικών Μελετών ΣΓΠ και Κτηματολογίου, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

2004 - 2009

Λέκτορας, Τομέας Τοπογραφίας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

2009 -

Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Τοπογραφίας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με πλοήγηση και κινητά συστήματα χαρτογράφησης, γεωδαιτικός εντοπισμός και στατιστικός ποιοτικός έλεγχος γεωδαιτικών δεδομένων, μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, γεωδαιτική μετρολογία, τεχνική γεωδαισία

Ερευνητικά Προγράμματα (2000 -σήμερα)

(βλ. Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π.)

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Gikas, V., Cross, P.A., Akuamoa, A., (1998) “Method of Locating Hydrophones”,  USA Patent and Trademark Office (patent no: 5,761,153), World International Property Organazation (patent no: WO 97/50007), Assignee: Input/Output, Inc., Stafford Texas, pp15

Δημοσιεύσεις (2000 -σήμερα)
βλ. Δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Επιστημονικές Οργανώσεις:
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE)